Artykuły w formacie PDF dostępne są dla subskrybentów, którzy zapłacili za dostęp online, po podpisaniu licencji Licencja użytkownika instytucjonalnego. Czasopisma do 2009 są ogólnodostępne (bezpłatnie).

On the class numbers of real cyclotomic fields of conductor $pq$

Tom 165 / 2014

Eleni Agathocleous Acta Arithmetica 165 (2014), 257-277 MSC: Primary 11Y40. DOI: 10.4064/aa165-3-5

Streszczenie

The class numbers $h^{+}$ of the real cyclotomic fields are very hard to compute. Methods based on discriminant bounds become useless as the conductor of the field grows, and methods employing Leopoldt's decomposition of the class number become hard to use when the field extension is not cyclic of prime power. This is why other methods have been developed, which approach the problem from different angles. In this paper we extend one of these methods that was designed for real cyclotomic fields of prime conductor, and we make it applicable to real cyclotomic fields of conductor equal to the product of two distinct odd primes. The main advantage of this method is that it does not exclude the primes dividing the order of the Galois group, in contrast to other methods. We applied our algorithm to real cyclotomic fields of conductor $< 2000$ and we calculated the full order of the $l$-part of $h^{+}$ for all odd primes $l< 10000$.

Autorzy

  • Eleni AgathocleousMinistry of Education
    Nicosia, Cyprus
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek