JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Sums and differences of power-free numbers

Tom 169 / 2015

Julia Brandes Acta Arithmetica 169 (2015), 169-180 MSC: Primary 11N25; Secondary 11N35. DOI: 10.4064/aa169-2-4

Streszczenie

We employ a generalised version of Heath-Brown's square sieve in order to establish an asymptotic estimate of the number of solutions $a, b \in \mathbb N$ to the equations $a+b=n$ and $a-b=n$, where $a$ is $k$-free and $b$ is $l$-free. This is the first time that this problem has been studied with distinct powers $k$ and $l$.

Autorzy

  • Julia BrandesMathematisches Institut
    Bunsenstr. 3–5
    37073 Göttingen, Germany
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek