JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Artykuły w formacie PDF dostępne są dla subskrybentów, którzy zapłacili za dostęp online, po podpisaniu licencji Licencja użytkownika instytucjonalnego. Czasopisma do 2009 są ogólnodostępne (bezpłatnie).

Annulateurs de Stickelberger des groupes de classes logarithmiques

Tom 201 / 2021

Jean-François Jaulent Acta Arithmetica 201 (2021), 241-253 MSC: Primary 11R23; Secondary 11R37, 11R70. DOI: 10.4064/aa201127-22-6 Opublikowany online: 18 October 2021

Streszczenie

For any odd prime number $\ell $ and any abelian number field $F$ containing the $\ell $th roots of unity, we show that the Stickelberger ideal annihilates the imaginary component of the $\ell $-group of logarithmic classes and that its reflection annihilates the real component of the Bertrandias–Payan module. This leads to a very simple proof of annihilation results for the so-called wild étale $\ell $-kernels of $F$.

Autorzy

  • Jean-François JaulentInstitut de Mathématiques de Bordeaux
    Univ. Bordeaux & CNRS
    351 cours de la Libération
    F-33405 Talence Cedex, France
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek