JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Artykuły w formacie PDF dostępne są dla subskrybentów, którzy zapłacili za dostęp online, po podpisaniu licencji Licencja użytkownika instytucjonalnego. Czasopisma do 2009 są ogólnodostępne (bezpłatnie).

On power integral bases for certain pure number fields defined by $x^{2\cdot 3^k}-m$

Tom 201 / 2021

Lhoussain El Fadil Acta Arithmetica 201 (2021), 269-280 MSC: Primary 11R04, 11R21; Secondary 11Y40. DOI: 10.4064/aa210402-8-5 Opublikowany online: 4 November 2021

Streszczenie

Let $K=\mathbb Q (\alpha )$ be the number field generated by a complex root $\alpha $ of a monic irreducible polynomial $f(x)=x^{2\cdot 3^k}-m$ with {$m\neq \pm 1$} a square free rational integer and $k$ a positive integer. We prove that if $m \equiv 2 \mbox { or } 3\def\md#1{\ \mbox{(mod }{#1})}\md 4$ and {$m\not \equiv \pm 1\def\md#1{\ \mbox{(mod }{#1})}\md 9$}, then the field $K$ is monogenic, while if $m \equiv 1\def\md#1{\ \mbox{(mod }{#1})}\md 4$ or $m\equiv 1\def\md#1{\ \mbox{(mod }{#1})}\md 9$ or $k\ge 3$ and $m\equiv -1\def\md#1{\ \mbox{(mod }{#1})}\md {81}$, then $K$ is not monogenic.

Autorzy

  • Lhoussain El FadilDepartment of Mathematics
    Faculty of Sciences Dhar El Mahraz
    Sidi Mohammed ben Abdellah University
    Fes, Morocco
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek