JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Artykuły w formacie PDF dostępne są dla subskrybentów, którzy zapłacili za dostęp online, po podpisaniu licencji Licencja użytkownika instytucjonalnego. Czasopisma do 2009 są ogólnodostępne (bezpłatnie).

Note on a paper by Bordellès, Dai, Heyman, Pan and Shparlinski, 2

Tom 202 / 2022

Feng Zhao, Jie Wu Acta Arithmetica 202 (2022), 185-194 MSC: Primary 11A25; Secondary 11N36, 11N37. DOI: 10.4064/aa210216-6-7 Opublikowany online: 20 December 2021

Streszczenie

Denote by $[t]$ the integral part of $t$. Under some simple hypothesis on the growth of the arithmetic function $f$, we prove asymptotic formulas for $$ S_f(x):= \sum _{n\le x} f\left (\left [\frac {x}{n}\right ]\right ) $$ as $x\to \infty $. The improve some recent results of Bordellès–Dai–Heyman–Pan–Shparlinski and of Zhai.

Autorzy

 • Feng ZhaoSchool of Mathematics and Statistics
  North China University of Water Resources
  and Electric Power
  Jinshui E Road
  Zhengzhou, 450046 Henan, P.R. China
  e-mail
 • Jie WuCNRS LAMA 8050
  Laboratoire d’Analyse et
  de Mathématiques Appliquées
  Université Paris-Est Créteil
  94010 Créteil Cedex, France
  e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek