JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Artykuły w formacie PDF dostępne są dla subskrybentów, którzy zapłacili za dostęp online, po podpisaniu licencji Licencja użytkownika instytucjonalnego. Czasopisma do 2009 są ogólnodostępne (bezpłatnie).

Some remarks on the reduction map for Drinfeld modules

Tom 210 / 2023

Piotr Krasoń Acta Arithmetica 210 (2023), 175-190 MSC: Primary 11G09; Secondary 14G05, 14G25, 11J93. DOI: 10.4064/aa220801-6-7 Opublikowany online: 28 July 2023

Streszczenie

In the paper by W. Bondarewicz and the author [Acta Arith. 195 (2020)] a sufficient condition for the local to global principle for Anderson ${\bf t}$-modules that are products $\widehat \varphi =\phi _{1}^{e_{1}}\times \dots \times \phi _{t}^{e_{t}}$ of non-isogenous Drinfeld modules was established. The Drinfeld modules $\phi _i$ were assumed to have trivial endomorphism rings, i.e. ${\rm End}_{K^{\rm sep}}(\phi _i)=A=\mathbb F_q[t].$ In this paper we prove a variant of the local to global principle for Drinfeld modules with the endomorphism ring not necessarily equal to $A$.

Autorzy

  • Piotr KrasońInstitute of Mathematics
    Department of Exact and Natural Sciences
    University of Szczecin
    70-451 Szczecin, Poland
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek