The proof of Minkowski's conjecture concerning the critical determinant of the region $|x|^p + |y|^p < 1$ for p ≥ 6

Tom 27 / 1975

A. Malyshev, A. Voronetsky Acta Arithmetica 27 (1975), 447-458 DOI: 10.4064/aa-27-1-447-458

Autorzy

  • A. Malyshev
  • A. Voronetsky

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek