Fourier analysis used in analytic number theory

Tom 28 / 1975

Tikao Tatuzawa Acta Arithmetica 28 (1975), 263-272 DOI: 10.4064/aa-28-3-263-272

Autorzy

  • Tikao Tatuzawa

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek