The factorization of $Q(L(x_1), ..., L(x_k))$ over a finite field where $Q(x_1,...,x_k)$ is of first degree and L(x) is linear

Tom 32 / 1977

L. Carlitz, A. Long Acta Arithmetica 32 (1977), 407-420 DOI: 10.4064/aa-32-4-407-420

Autorzy

  • L. Carlitz
  • A. Long

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek