Correction to the paper: "An effective order of Hecke-Landau zeta functions near the line σ=1. I" (Acta Arith. 50 (1988), no. 2, 183-193)

Tom 58 / 1991

K. Bartz Acta Arithmetica 58 (1991), 211 DOI: 10.4064/aa-58-2-211

Autorzy

  • K. Bartz

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek