JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

On rings of constants of derivations in two variables in positive characteristic

Tom 106 / 2006

Piotr J/edrzejewicz Colloquium Mathematicum 106 (2006), 109-117 MSC: Primary 12H05; Secondary 13N15. DOI: 10.4064/cm106-1-9

Streszczenie

Let $k$ be a field of chracteristic $p>0$. We describe all derivations of the polynomial algebra $k[x,y]$, homogeneous with respect to a given weight vector, in particular all monomial derivations, with the ring of constants of the form $k[x^p,y^p,f]$, where $f\in k[x,y]\setminus k[x^p,y^p]$.

Autorzy

  • Piotr J/edrzejewiczFaculty of Mathematics and Computer Science
    Nicolaus Copernicus University
    Chopina 12/18
    87-100 Toru/n, Poland
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek