JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

On almost Kähler type $(2G_3)$ 4-manifolds

Tom 108 / 2007

W/lodzimierz Jelonek Colloquium Mathematicum 108 (2007), 19-29 MSC: 53C15, 53B20. DOI: 10.4064/cm108-1-3

Streszczenie

We study four-dimensional almost Kähler manifolds $(M,g,J)$ which satisfy A. Gray's condition ($G_3$).

Autorzy

  • W/lodzimierz JelonekInstitute of Mathematics
    Cracow University of Technology
    Warszawska 24
    31-155 Krak/ow, Poland
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek