JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

On operators from $\ell_{s}$ to $\ell_{p}\widehat{\otimes}\ell_{q}$ or to $\ell_{p}\widehat{\widehat{\otimes}}\ell_{q}$

Tom 121 / 2010

Christian Samuel Colloquium Mathematicum 121 (2010), 25-33 MSC: Primary 46B28; Secondary 47L20. DOI: 10.4064/cm121-1-3

Streszczenie

We show that every operator from $\ell_{s}$ to $\ell_{p}\mathbin{\widehat{\otimes}}\ell_{q}$ is compact when $1\leq p,q< s$ and that every operator from $\ell_{s}$ to $\ell_{p}\mathbin{\widehat{\widehat{\otimes}}}\ell_{q}$ is compact when $ 1/p+1/q>1+1/s. $

Autorzy

  • Christian SamuelLATP Laboratoire Analyse, Topologie, Probabilités
    Faculté des Sciences et Techniques
    Université Aix-Marseille 3
    13397 Marseille Cedex 20, France
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek