On manifolds admitting metrics which are locally conformal to cosymplectic metrics: their canonical foliations, Boothby-Wang fiberings, and real homology type

Tom 64 / 1993

Mauro Capursi, Sorin Dragomir Colloquium Mathematicum 64 (1993), 29-40 DOI: 10.4064/cm-64-1-29-40

Autorzy

  • Mauro Capursi
  • Sorin Dragomir

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek