JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

On free subgroups of units in quaternion algebras II

Tom 97 / 2003

Jan Krempa Colloquium Mathematicum 97 (2003), 29-32 MSC: Primary 16U60, 17D05; Secondary 16H05, 11D57. DOI: 10.4064/cm97-1-4

Streszczenie

Let $A\subseteq {\mathbb Q}$ be any subring. We extend our earlier results on unit groups of the standard quaternion algebra ${\rm H}(A)$ to units of certain rings of generalized quaternions ${\rm H}(A,a,b)=\left ({-a,-b\over A}\right ),$ where $a,b\in A.$ Next we show that there is an algebra embedding of the ring ${\rm H}(A,a,b)$ into the algebra of standard Cayley numbers over $A.$ Using this embedding we answer a question asked in the first part of this paper.

Autorzy

  • Jan KrempaInstitute of Mathematics
    Warsaw University
    Banacha 2
    02-097 Warszawa, Poland
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek