A Lefschetz-type coincidence theorem

Tom 162 / 1999

Peter Saveliev Fundamenta Mathematicae 162 (1999), 65-89 DOI: 10.4064/fm-162-1-65-89

Streszczenie

A Lefschetz-type coincidence theorem for two maps f,g: X → Y from an arbitrary topological space to a manifold is given: $I_{fg} = λ _{fg}$, that is, the coincidence index is equal to the Lefschetz number. It follows that if $λ_{fg} ≠ 0$ then there is an x ∈ X such that f(x) = g(x). In particular, the theorem contains well-known coincidence results for (i) X,Y manifolds, f boundary-preserving, and (ii) Y Euclidean, f with acyclic fibres. It also implies certain fixed point results for multivalued maps with "point-like" (acyclic) and "sphere-like" values.

Autorzy

  • Peter Saveliev

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek