Démonstration de l'égalité $2^m - m = 2^m$ pour les nombres cardinaux transfinis

Tom 34 / 1947

Wacław Sierpiński Fundamenta Mathematicae 34 (1947), 113-118 DOI: 10.4064/fm-34-1-113-118

Autorzy

  • Wacław Sierpiński

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek