On the determining of the form of congruences in abstract algebras with equationally definable constant elements

Tom 48 / 1960

J. Słomiński Fundamenta Mathematicae 48 (1960), 325-341 DOI: 10.4064/fm-48-3-325-341

Autorzy

  • J. Słomiński

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek