Αll $ℵ_1$-dense sets of reals can be isomorphic

Tom 79 / 1973

James Baumgartner Fundamenta Mathematicae 79 (1973), 101-106 DOI: 10.4064/fm-79-2-101-106

Autorzy

  • James Baumgartner

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek