Local behavior and the Vietoris and Whitehead theorems in shape theory

Tom 99 / 1978

George Kozlowski, Jack Segal Fundamenta Mathematicae 99 (1978), 213-225 DOI: 10.4064/fm-99-3-213-225

Autorzy

  • George Kozlowski
  • Jack Segal

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek