JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Two-weight weak type maximal inequalities in Orlicz classes

Tom 100 / 1991

Luboš Pick Studia Mathematica 100 (1991), 207-218 DOI: 10.4064/sm-100-3-207-218

Streszczenie

Necessary and sufficient conditions are shown in order that the inequalities of the form $ϱ({M_μ f > λ})Φ(λ) ≤ C ʃ_X Ψ(C|f(x)|) σ(x)dμ$, or $ϱ({M_μ f > λ}) ≤ C ʃ_X Φ(Cλ^{-1}|f(x)|) σ(x)dμ$ hold with some positive C independent of λ > 0 and a μ-measurable function f, where (X,μ) is a space with a complete doubling measure μ, $M_μ$ is the maximal operator with respect to μ, Φ, Ψ are arbitrary Young functions, and ϱ, σ are weights, not necessarily doubling.

Autorzy

  • Luboš Pick

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek