A note on a formula for the fractional powers of infinitesimal generators of semigroups

Tom 119 / 1996

Celso Martinez, Studia Mathematica 119 (1996), 247-254 DOI: 10.4064/sm-119-3-247-254

Streszczenie

If -A is the generator of an equibounded $C_0$-semigroup and 0 < Re α < m (m integer), its fractional power $A^α$ can be described in terms of the semigroup, through a formula that is only valid if a certain function $K_{α,m}$ is nonzero. This paper is devoted to the study of the zeros of $K_{α,m}$.

Autorzy

  • Celso Martinez

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek