Ideals of finite rank operators, intersection properties of balls, and the approximation property

Tom 133 / 1999

Åsvald Lima, Studia Mathematica 133 (1999), 175-186 DOI: 10.4064/sm-133-2-175-186

Streszczenie

We characterize the approximation property of Banach spaces and their dual spaces by the position of finite rank operators in the space of compact operators. In particular, we show that a Banach space E has the approximation property if and only if for all closed subspaces F of $c_0$, the space ℱ(F,E) of finite rank operators from F to E has the n-intersection property in the corresponding space K(F,E) of compact operators for all n, or equivalently, ℱ(F,E) is an ideal in K(F,E).

Autorzy

  • Åsvald Lima

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek