JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Affine bijections of ${C}({X},I)$

Tom 173 / 2006

Janko Marovt Studia Mathematica 173 (2006), 295-309 MSC: Primary 46J10; Secondary 46E05. DOI: 10.4064/sm173-3-4

Streszczenie

Let $\mathcal{X}$ be a compact Hausdorff space which satisfies the first axiom of countability, $I=[ 0,1] $ and $\mathcal{C}(\mathcal{X}, I)$ the set of all continuous functions from $\mathcal{X}$ to $I$. If $\varphi:\mathcal{C}(\mathcal{X},I) \rightarrow\mathcal{C}(\mathcal{X},I)$ is a bijective affine map then there exists a homeomorphism $\mu:\mathcal{X\rightarrow X}$ such that for every component $C$ in $\mathcal{X}$ we have either $\varphi (f)(x)=f(\mu(x))$, $f\in \mathcal{C}(\mathcal{X},I)$, $x\in C $, or $\varphi (f)(x)=1-f(\mu(x))$, $f\in \mathcal{C}(\mathcal{X},I)$, $x\in C$.

Autorzy

  • Janko MarovtEPF - University of Maribor
    Razlagova 14
    2000 Maribor, Slovenia
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek