JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Komisja do spraw Równego Traktowania

Skład komisji:

Komisja została powołana przez Kolegium Dyrekcji IM PAN w składzie

- dr hab. Aneta Wróblewska-Kamińska (przewodnicząca), e-mail,

- dr hab. Jarosław Buczyński <j.buczynski@impan.pl>,

- dr hab. Karolina Kropielnicka <k.kropielnicka@impan.pl>,

- prof. dr hab. Adam Nowak <a.nowak@impan.pl>.

 

Cele Komisji

Zadania Komisji:

  1. Czuwanie nad poszanowaniem wartości równych szans i różnorodności.
  2. Monitorowanie ewentualnych incydentów wynikających z dyskryminacji, mobbingu lub molestowania w miejscu pracy.
  3. Dążenie do zbalansowania udziału grup niewystarczająco reprezentowanych w strukturach Instytutu.
  4. Zbieranie i monitorowanie informacji dotyczących udziału grup niewystarczająco reprezentowanych w działalności IM PAN i Centrum Banacha.
  5. Przygotowanie i uaktualnianie Planu Równości dla IMPAN.

Przydatne dokumenty

Regulamin przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Plan Równości dla IM PAN na okres 2022-2024

Oświadczenie pracownika

Deklaracja dostępności

 

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek