JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Plan Równości Płci

Opracowanie Planu

Plan Równości dla Instytutu Matematcznego PAN na lata 2022-2024 został opracowany przez grupę roboczą składająca się z Komisji ds. Równego Traktowania (Aneta Wróblewska-Kamińska,  Jarosław Buczyński, Karolina Kropielnicka, Adam Nowak) oraz przedstawicielki Dyrekcji Renaty Podgórskiej-Zając. Wszelkie sugestie i uwagi odnośnie treści Planu prosimy przesyłać członkiniom i/lub członkom grupy roboczej.

Cele Planu

Grupa robocza określiła następujące cele Planu Równości Płci w IM PAN:
  1. Zwiększanie świadomości wagi zagadnień równościowych oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności.
  2. Wspomaganie rozwoju karier naukowych kobiet.
  3. Czynienie starań w zakresie zwiększenia równowagi płci przy rekrutacji na stanowiska naukowe oraz do szkół doktorskich.
  4. Poszukiwanie możliwości ułatwiania łączenia pracy naukowej z życiem rodzinnym.
  5. Starania o zwiększenie zrównoważonej reprezentacji płci w: komisjach instytutowych, w kadrze zarządzającej, w zespołach eksperckich i recenzenckich oraz przewodniczeniu wydarzeniom naukowym i popularyzatorskim, z zachowaniem adekwatnego umiaru aby nie obciążyć nadmiernie kobiet obowiązkami administracyjnymi.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek