JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Habilitacje

 • Sargsyan Grigor: The Core Model Induction Beyond L(R)
  19 października 2023
  Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. dr hab. Ludomir Newelski, prof. Itay Neeman, prof. Menachem Magidor
 • Achinger Piotr: Deformacje, degeneracje i typy homotopii rozmaitości algebraicznych
  27 czerwca 2022
  Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Cynk, prof. Hélène Esnault, prof. dr hab. Wojciech Gajda, prof. Alexander Schmitt
 • Smyrnelis Panayotis: Równania różniczkowe dotyczące przejść fazowych
  25 kwietnia 2022
  Recenzenci: dr hab. Piotr Kalita, prof. dr hab. Piotr Rybka, dr hab. Błażej Wróbel, prof. dr hab. Henryk Żołądek
 • Dołęga Maciej: Struktura kombinatoryczna funkcji symetrycznych Jacka i Macdonalda, a własności enumeratywne grafów
  24 stycznia 2022
  Recenzenci: dr hab. Tomasz Krawczyk, prof. dr hab. Tomasz Schoen, prof. dr hab. Zbigniew Lonc, prof. Philippe Biane
 • Trojan Bartosz: Dyskretna analiza harmoniczna
  24 stycznia 2022
  Recenzenci: prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk, dr hab. Joanna Aleksandra Kułaga-Przymus, prof. dr hab. Adam Bobrowski, prof. dr hab. Ryszard Szwarc
 • Rozendaal Jan: Analiza harmoniczna na przestrzeniach Banacha i teoria stabilności dla równań ewolucyjnych
  04 stycznia 2022
  Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Biler, dr hab. Tomasz Kania, prof. dr hab. Mieczysław Mastyło, prof. Christian Le Merdy
 • Vlasenko Mariia: Arytmetyka równań różniczkowych Picarda-Fuchsa
  27 października 2020
  Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Cynk, prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, prof. Duco van Straten
 • Kochanek Tomasz: Problem trzech przestrzeni i metody pozaskończone w geometrii przestrzeni Banacha
  29 kwietnia 2020
  Recenzenci: prof. Jan Stochel, prof. Jerzy Kąkol, prof. Gilles Lancien
 • Leistner Thomas : Pojęcie holonomii w geometrii konforemnej: jej redukcje, klasyfikacja i związek z metrykami Feffermana­ - Grahama
  29 kwietnia 2020
  Recenzenci: prof. Paweł Walczak, prof. Jacek Świątkowski, prof. Uwe Semmelmann
 • Bocheński Maciej: Dyskretne podgrupy grup Liego działające na przestrzeniach jednorodnych: Formy Clifforda-Kleina
  23 stycznia 2020
  Recenzenci: prof. Krzysztof Pawałowski, dr hab. Jarosław Kędra, dr hab. Fanny Kassel
 • Dudko Artem: Charaktery dyskretnych nieskończonych grup i powiązane zagadnienia
  23 stycznia 2020
  Recenzenci: dr hab. Światosław Gal, prof. Mariusz Lemańczyk, prof. Laurent Bartholdi
 • Wróblewska-Kamińska Aneta: Analiza matematyczna wybranych modeli hydrodynamicznych
  23 stycznia 2020
  Recenzenci: dr hab. Piotr Kalita, prof. Jan Cholewa, prof. Matthieu Hillairet
 • Palczewski Jan: Problemy optymalnego zatrzymania i ich zastosowania
  25 kwietnia 2019
  Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Palmowski, prof. dr hab. Jacek Jakubowski, prof. dr hab. Szymon Peszat
 • Shulman Tatiana: Zagadnienia podniesień w C*-algebrach i nieprzemienne absolutne retrakty (otoczeniowe)
  18 października 2018
  Recenzenci: dr hab. Piotr Sołtan, dr hab. Andrzej Sołtysiak, dr hab. Adam Skalski
 • Mederski Jarosław: Teoria punktów krytycznych silnie nieokreślonych funkcjonałów oraz rozwiązania czasowo-harmonicznych równań Maxwella z nieliniową polaryzacją o subkrytycznym wzroście
  25 stycznia 2018
  Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Mucha, prof. Tobias Weth, dr hab. Tomasz Cieślak
 • Palka Karol: Program modeli niemal minimalnych i hipoteza Coolidge'a Nagaty
  25 stycznia 2018
  Recenzenci: prof. Michail Zaidenberg, prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski, prof. dr hab. Wojciech Kucharz
 • Kwaśniewski Bartosz: Struktury C*-algebr zadanych przez relacje typu dynamicznego
  25 stycznia 2018
  Recenzenci: dr hab. Andrzej Sołtysiak, dr hab. Piotr Sołtan, dr hab. Adam Skalski
 • Kryński Wojciech: Rodziny foliacji i ich związki z geometryczną teorią równań różniczkowych
  22 czerwca 2017
  Recenzenci: dr hab. Andriy Panasyuk, prof. dr hab. Paweł Walczak, prof. dr hab. Paweł Nurowski
 • Gutman Yonatan: Średni wymiar i jego zastosowania w dynamice topologicznej
  22 czerwca 2017
  Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Świątek, dr hab. Światosław Gal, prof. dr hab. Krzysztof Frączek
 • Mance William (Bill) : Zestawienie pojęć liczby normalnej względem rozwinięć w szereg Cantora oraz pewne fraktale
  22 czerwca 2017
  Recenzenci: dr hab. Maciej Radziejewski, prof. dr hab. Tomasz Downarowicz, prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk
 • Nowak Piotr : Kohomologie grup o współczynnikach w modułach Banacha
  20 października 2016
  Recenzenci: dr hab. Światosław Gal, prof. dr hab. Tadeusz Januszkiewicz, prof. dr hab. Andrzej Żuk
 • Adamowicz Tomasz: Wybrane zagadnienia geometrycznej teorii funkcji i przekształceń dla równań różniczkowych cząstkowych typu eliptycznego ze zmiennym wykładnikiem
  23 czerwca 2016
  Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Biler, dr hab. Marek Galewski, prof. dr hab. Paweł Strzelecki
 • Barski Michał: Stochastyczne modele rynków obligacji z szumem Lévy'ego
  28 stycznia 2016
  Recenzenci: prof. dr hab. Marek Capiński, prof. dr hab. Andrzej Palczewski, prof. dr hab. Leszek Słomiński
 • Cieślak Tomasz: Wybuchy rozwiązań w pełni parabolicznego układu typu Keller-Segel
  30 kwietnia 2015
  Recenzenci: prof. dr hab. Jan Cholewa, prof. dr hab. Tomasz Komorowski, dr hab. Robert Stańczy
 • Malicki Maciej: Polskie przestrzenie ultrametryczne i ich grupy izometrii
  30 kwietnia 2015
  Recenzenci: dr hab. Krzysztof Krupiński, prof. dr hab. Witold Marciszewski, prof. dr hab. Grzegorz Plebanek,
 • Rencławowicz Joanna: Nieściśliwe, niestacjonarne przepływy przy dużych danych w obszarach cylindrycznych
  23 stycznia 2015
  Recenzenci: prof. dr hab. Jan Cholewa, prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja, prof. dr hab. Piotr Biler
 • Łochowski Rafal Marcin : Ucięte wahanie - jego własności i zastosowanie w teorii procesów stochastycznych
  23 stycznia 2015
  Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Kulczycki, prof. dr hab. Leszek Słomiński, prof. dr hab. Tomasz Szarek,
 • Buczyński Jarosław: Rozmaitości siecznych i rangi tensorów w geometrii algebraicznej
  23 stycznia 2015
  Recenzenci: prof. dr David Eisenbud, prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, prof. dr hab. Wojciech Kucharz
 • Grochowski Marek: Struktura zbiorów osiągalnych oraz postacie normalne dla wybranych klas struktur sublorentzowskich. Związki z afinicznymi układami sterowania
  24 kwietnia 2014
  Recenzenci: dr hab. Włodzimierz Jelonek, prof. dr hab. Paweł Nurowski, prof. dr hab. Witold Respondek
 • Michalik Sławomir: Sumowalność formalnych rozwiązań liniowych równań różniczkowych cząstkowych o stałych współczynnikach
  24 kwietnia 2014
  Recenzenci: prof. dr hab. Jan Cholewa, prof. dr hab. Paweł Domański, dr hab. Agnieszka Kałamajska
 • Maszczyk Tomasz: Cykle geometryczne i ich incydencje
  23 stycznia 2014
  Recenzenci: dr hab. Jan Dymara, prof. dr hab. Piotr Pragacz, prof. dr hab. Daniel Simson, dr hab. Tomasz Szemberg
 • Skalski Adam: Pewne własności aproksymacyjne C*-algebr i nieprzemienna entropia Voiculescu ich endomorfizmów
  20 czerwca 2013
  Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Goldstein, prof. dr hab. Romuald Lenczewski, prof. dr hab. Stanisław L. Woronowicz
 • Kwaśnicki Mateusz: Teoria spektralna jednowymiarowych procesów Lévy’ego na półprostej i odcinku
  25 października 2012
  Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Bojdecki, prof. dr hab. Tomasz Byczkowski, prof. dr hab. Grzegorz Karch, prof. dr hab. Leszek Słomiński
 • Świrszcz Grzegorz: Własności dwuwymiarowych pól wektorowych
  09 czerwca 2011
  Recenzenci: dr hab. Zbigniew Hajto, dr hab. Piotr Mormul, prof. dr hab. Janina Kotus, prof. dr hab. Jan Kwiatkowski
 • Valette Guillaume: Lipschitz geometry of tame sets
  14 kwietnia 2011
  Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Mostowski, prof. dr hab. Paweł Walczak, prof. dr hab. Wiesław Pawłucki, prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec.
 • Sołtan Piotr Mikołaj: Zwarte grupy kwantowe zdefiniowane przez własności uniwersalne
  22 października 2010
  Recenzenci: prof. dr Alfons Van Daele, prof. dr hab. Romuald Lenczewski, prof. dr hab. Adam Majewski, dr hab. Piotr Śniady.
 • Bownik Marcin Mikołaj: Wielowymiarowe falki w anizotropowych przestrzeniach funkcyjnych
  16 kwietnia 2010
  Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Hebisch, dr hab. Leszek Skrzypczak, prof. dr hab. Krzysztof Stempak, prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk
 • Panasyuk Andriy: Bihamiltonowskie struktury typu kroneckerowskiego: geometria i zastosowania.
  23 października 2009
  Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Grabowski, dr hab. Adam Doliwa, prof. dr hab. Maciej Wojtkowski, prof. dr hab. Henryk Żołądek.
 • Hitczenko Paweł Jan: Probabilistyczna analiza niektórych struktur kombinatorycznych
  18 czerwca 2009
  Recenzenci: prof. dr hab. Michał Karoński, dr hab. Krzysztof Oleszkiewicz, prof. dr hab. Andrzej Ruciński, dr hab. Piotr Śniady
 • Hryniv Rostyslav: Inverse spectral problems for singular Sturm-Liouville and Dirac operators
  22 stycznia 2009
  Recenzenci: prof. dr hab. Petru Cojuhari, prof. dr hab. Jan Janas, dr hab. Romuald Lenczewski, dr hab. Yuriy Tomilov
 • Rams Michał: Geometryczne metody obliczania fraktalnych wymiarów atraktorów
  24 stycznia 2008
  Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Downarowicz, dr hab. Krzysztof Frączek, dr hab. Tomasz Szarek, dr hab. Anna Zdunik
 • Smoktunowicz Agata: Nil algebry i algebry ze skończonym wymiarem Gelfanda-Kirillova
  26 października 2007
  Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. dr hab. Jan Krempa, prof. dr hab. Kamil Rusek, prof. dr hab. Andrzej Skowroński
 • Nowik Andrzej: Wybrane własności podziałowe całkowicie niedoskonałych podzbiorów prostej rzeczywistej
  19 kwietnia 2007
  Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Cichoń, dr hab. Janusz Pawlikowski, prof. dr hab. Bogdan Węglorz, dr hab. Piotr Zakrzewski,
 • Koszmider Piotr Bolesław: Przestrzenie Banacha C(K) z małą ilością operatorów liniowych
  26 stycznia 2006
  Recenzenci: prof. dr hab. Witold Marciszewski, prof. dr hab. Aleksander Pełczyński, dr hab. Grzegorz Plebanek, prof. dr Spiros A. Argyros
 • Hajto Zbigniew: Metody efektywne w różniczkowej teorii Galois
  21 października 2005
  Recenzenci: prof. dr hab. Daniel Simson, prof. dr hab. Henryk Żołądek, prof. dr Juan José Morales-Ruiz
 • Weiss Tomasz: O pewnych własnościach podzbiorów specjalnych prostej rzeczywistej R
  20 października 2005
  Recenzenci: prof. dr hab. Ireneusz Recław, prof. dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. dr Lev Bukovsky
 • Skałba Mariusz: Kongruencje wielomianowe
  16 czerwca 2005
  Recenzenci: dr hab. Grzegorz Banaszak, prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, prof. dr hab. Władysław Narkiewicz.
 • Bartoszyński Tomasz: Dualność pomiędzy miarą i kategorią na przykładzie zbiorów doskonale i silnie pierwszej kategorii
  17 czerwca 2004
  Recenzenci: prof. dr Andreas Blass, prof. dr hab. Ryszard Frankiewicz, dr hab. Piotr Zakrzewski
 • Wojtkowski Maciej, Piotr: Rozmaitości Weyla i termostaty Gaussa
  23 października 2003
  Recenzenci: prof. dr hab. Feliks Przytycki, prof. dr hab. Roman Srzednicki, prof. dr hab. Paweł Walczak
 • Wajnryb Dov Bronisław: Grupa klas przekształceń powierzchni
  13 czerwca 2003
  Recenzenci: dr hab. Zbigniew Marciniak, prof. dr hab. Piotr Pragacz, prof. dr hab. Józef Przytycki
 • Hajac Piotr Mieczysław: Noncommutative Geometry of Algebraic Bundles
  14 czerwca 2002
  Recenzenci: prof. Alain Connes, prof. dr hab. Piotr Podleś, prof. dr hab. Piotr Pragacz, prof. Hans J. Schneider
 • Izydorek Marek: Niezmienniki typu Morse'a - Conley'a w mocno nieokreślonych problemach wariacyjnych
  24 stycznia 2002
  Recenzenci: prof. dr. hab. Lech Górniewicz, prof. dr hab. Kazimierz Gęba, prof. dr hab. Roman Srzednicki, prof. Konstantin Mischaikov
 • Wojciechowski Michał: Multiplikatory wymierne i własności analityczne ich transformat
  21 czerwca 2001
  Recenzenci: dr hab. Waldemar Hebisch, dr hab. Leszek Skrzypczak, prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk
 • Jelonek Włodzimierz: Rozmaitości Graya, wiązki twistorowe, struktury K-kontaktowe i hipoteza Goldberga
  27 października 2000
  Recenzenci: prof. dr hab. Witold Roter, prof. Simon Salamon, prof. dr hab. Andrzej Trautman, prof. dr hab. Paweł Walczak
 • Peszat Szymon: Istnienie, jednoznaczność i regularność rozwiązań stochastycznych równań ewolucyjnych
  26 października 2000
  Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Bojdecki, prof. Giuseppe Da Prato, prof. dr hab. Andrzej Lasota, dr hab. Leszek Słomiński
 • Łysik Grzegorz: Ultradystrybucje Laplace'a i ich zastosowania
  21 czerwca 2000
  Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Ligocka, prof. B.W. Schulze, prof. dr hab. Józef Siciak, prof. dr hab. Henryk Żołądek
 • Baran Mirosław: Conjugate norms in Cn and related geometrical problems
  27 października 1999
  Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Ligocka, dr hab. Mieczysław Mastyło, prof. dr hab. Józef Siciak
 • Kamont Anna: Analiza przestrzeni funkcyjnych za pomocą baz
  25 czerwca 1999
  Recenzenci: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk, prof. dr hab. Henryk Woźniakowski, dr hab. Zygmunt Wronicz, prof. Artur Sahakian
 • Ptak Marek: O refleksywności algebr i podprzestrzeni
  24 czerwca 1999
  Recenzenci: prof. dr hab. Marek Bożejko, prof. dr hab. Jan Janas, prof. dr hab. Laszlo Kerchy, dr hab. Vladimir Muller, dr hab. Krzysztof Rudol
 • Świątek Grzegorz: Dynamika przekształceń gładkich w wymiarze1
  24 czerwca 1999
  Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Downarowicz, prof. Gerhard Keller, prof. dr hab. Michał Misiurewicz, prof. dr hab. Feliks Przytycki
 • Jezierski Jerzy: Teoria Nielsena koincydencji bez założenia orientowalności
  22 stycznia 1999
  Recenzenci: prof. Rossa Geoghegan, prof. dr hab. Kazimierz Gęba, prof. dr hab. Lech Górniewicz, prof. dr hab. Stefan Jackowski
 • Dąbrowski Andrzej: Wartości L-funkcji w punktach specjalnych
  23 października 1998
  Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Białynicki-Birula, prof. dr hab. John Coates, prof. dr hab. Henryk Iwaniec, prof. dr hab. Yurii Manina
 • Kwasik Sławomir: Metody algebraicznej K-teorii chirurgii i chirurgii w topologii 3- i 4- wymiarowych rozmaitości
  22 października 1998
  Recenzenci: dr hab. Bogusław Hajduk, prof. dr hab. Stefan Jackowski, dr hab. Tadeusz Januszkiewicz, prof. dr hab. Mathias Kreck
 • Plebanek Grzegorz: Nieośrodkowe miary Radona
  22 maja 1998
  Recenzenci: prof. dr hab. Lech Drewnowski, prof. dr hab. David Fremlin, dr hab. Ludomir Newelski, prof. dr hab. Roman Pol
 • Cong Nguyen Dinh: Topological Dynamics of Random Dynamics Systems
  06 listopada 1997
  Recenzenci: dr hab. Tomasz Downarowicz, prof. dr hab. Jan Kwiatkowski, prof dr hab. Andrzej Lasota, dr hab. Mariusz Urbański
 • Pomykała Jacek: Rzędy i rozmieszczenie zer L-funkcji Hecke.
  28 czerwca 1997
  Recenzenci: prof. Etienne Fouvry, prof. dr Henryk Iwaniec, prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, prof. dr hab. Władysław Narkiewicz
 • Borysowicz Andrzej: Bifurkacja zagadnienia powierzchni minimalnej.
  27 czerwca 1997
  Recenzenci: prof. dr hab. Anatoly Fomenko, prof. dr hab. Kazimierz Gęba, prof. dr Anthony Tromba, dr hab. Henryk Żołądek
 • Partyka Dariusz: The Generalized Neumann- Poincare Operator and its Spectrum.
  27 czerwca 1997
  Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Ligocka, prof. dr hab. Julian Ławrynowicz, prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk, prof. dr Matti Vourinen
 • Respondek Witold: Struktura nieliniowych układów sterowania.
  31 stycznia 1997
  Recenzenci: prof. dr Andrei A. Agrachev, prof. dr hab. Zbigniew Bartosiewicz, dr hab. Stanisław Janeczko, prof. dr hab. Kazimierz Malanowski
 • Rudol Krzysztof: Operatory subnormalne związane z przestrzeniami Hardy`ego.
  31 stycznia 1997
  Recenzenci: prof. dr hab. Marek Bożejko, prof. dr John B. Conway, prof. dr hab. Ewa Ligocka, prof. dr hab. Franciszek H. Szafraniec, prof. dr hab. Wiesław Żelazko
 • Mielniczuk Jan: Estymacja nieparametryczna parametrów funkcyjnych w przypadku zależności dalekiego i bliskiego zasięgu.
  18 października 1996
  Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski, dr hab. Lesław Gajek, prof. dr hab. Teresa Ledwina, prof. dr Benard W. Silverman
 • Banaszak Grzegorz: Systemy Eulera i elementy podzielne w Algebraicznej K-teorii ciał liczbowych i ich związek z klasycznymi hipotezami artmetyki
  17 października 1996
  Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Białynicki-Birula, prof. dr hab. jerzy Browkin, prof. dr hab. Andrzej Ranicki, prof. dr hab. Mariusz Wodzicki
 • Graczyk Piotr: Miary probabilistyczne na przestrzeniach symetrycznych
  17 października 1996
  Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Figiel, prof. dr jacques Farault, dr hab.Waldemar Hebisch, dr hab. Antoni Wawrzyńczyk
 • Pawlikowski Janusz: Some Small Sets of Reals.
  07 czerwca 1996
  Recenzenci: dr hab. Ryszard Frankiewicz, prof. dr david H. Fremlin, prof. dr Alain Louveau, dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. dr hab. Paweł Zbierski
 • Phat Vu Ngoc: Constrained Collability of Dynamical Discrete-time Systems
  20 października 1995
  Recenzenci: prof. dr Rosa M. Bianchini, prof. dr Vladimir I. Korobov, prof. dr hab. Kazimierz Malanowski, dr hab. Maciej Przyłuski, dr hab. Marcin Studniarski
 • Rychlik Tomasz: Nierównosci dla statystyk pozycyjnych opartych na próbach zależnych.
  26 maja 1995
  Recenzenci: prof.dr Teresa Ledwina, prof.dr hab. Jarosław Bartoszewicz, prof.dr hab. Dominik Szynal, prof.dr Haikidy N.Nagaraja
 • Morayne Michał: Hierarchie i algebry funkcji borelowskich.
  25 maja 1995
  Recenzenci: prof.dr hab. Zofia Adamowicz, prof.dr hab. Roman Pol, prof.dr hab. Władysław Wilczynski, prof.dr Lev Bukovsky, rezyg.RN z prof.Alexandra Kechrisa
 • Niemiro Wojciech: Asymptotyka M-estymatorów optymalizacyjnych i wnioskowanie statystyczne dotyczące M-funkcjonałów.
  25 maja 1995
  Recenzenci: doc.dr hab. Tadeusz Bednarski, prof.dr Jana Jureckova, prof.dr hab. Mirosław Krzyśko, prof.dr hab. Zdzisław Rychlik
 • Damek Ewa: Brzegi i całki Poissona dla podeliptycznych operatorów niezmienniczych na działanie rozwiązalnych i nilpotentnych grup Liego
  17 listopada 1994
  Recenzenci: prof.dr Jan Kisyński, prof.dr Adam Koranyi, prof.dr Tadusz Pytlik, prof.dr Peter Sjogren
 • Hakopian Hakop: Multivariate Polynomial Interpolation
  20 maja 1994
  Recenzenci: prof.dr Carle de Boor, prof.dr Józef Siciak, prof.dr Wiesław Pleśniak,
 • Zając Józef: Quasihomografie
  20 maja 1994
  Recenzenci: doc.dr Ewa Ligocka, prof.dr Jan Krzyż, doc. dr Matti Vuorinen, prof.dr Tadusz Iwaniec
 • Stempak Krzysztof: Analiza harmoniczna różnych rozwinięć ortogonalnych
  19 maja 1994
  Recenzenci: prof.dr Marek Bożejko, prof.dr Franciszek H.Szafraniec, prof.dr Walter Trebels, prof.dr Przemysław Wojtaszczyk
 • Szwarc Ryszard: Wielomiany ortogonalne i związane z nimi algebry splotowe
  19 maja 1994
  Recenzenci: prof.dr Marek A.Kowalski, prof.dr Richard Askey, prof.dr Zbigniew Ciesielski,
 • Zontek Stefan: Charakteryzacja liniowych estymatorów dopuszczlnych
  18 czerwca 1993
  Recenzenci: prof.dr Tadeusz Caliński, prof.dr Mirosław Krzyśko, prof.dr Teresa Ledwina,
 • Chruściel Piotr: Problemy asymptotyczne w ogólnej teorii względności
  28 stycznia 1993
  Recenzenci: prof.dr Yvonne Choquet-Bruhat, prof.dr Jerzy Kijowski, prof.dr Andrzej Trautman,
 • Andrzejczak Grzegorz: On some sheaf cohomology of semi-simplicial manifolds and their realizations
  05 listopada 1992
  Recenzenci: prof. dr Paweł Walczak, prof. dr Witold Roter, prof. dr Tadeusz Mostowski,
 • Aniszczyk Bohdan: Ideały w teorii przestrzeni mierzalnych
  25 czerwca 1992
  Recenzenci: prof. dr Edward Grzegorek, prof. dr Alain Louveau, prof. dr Roman Pol, prof. dr Paweł Zbierski
 • Urbanowicz Jerzy: Związki funkcji Dedekinda z K-teorią
  25 stycznia 1992
  Recenzenci: prof. dr Manfred Kolster, prof. dr Andrzej Narkiewicz, prof. dr Warren M. Sinnott,
 • Banaszczyk Wojciech: Additive subgroups of topological vector spaces
  25 października 1991
  Recenzenci: prof. dr Lech Drewnowski, prof. dr Micaił I. Kadetz, prof. dr Aleksander Pełczyński, prof. dr Wojciech Wojtyński
 • Marzantowicz Wacław: Metody topologii niezmienniczej stosowane w zagadnieniach wariancyjnych
  22 czerwca 1991
  Recenzenci: prof. dr Kazimierz Gęba, prof. dr Edward Fadell, doc. dr hab. Stefan Jackowski,
 • Jarzembski Grzegorz: Partially monadic functors
  20 czerwca 1991
  Recenzenci: prof. dr Yves Diers, prof. dr Fred Linton, dodatk.prof.dr J.Rosicky, prof. dr H:E Porst,, prof. dr Andrzej Skowroński
 • Urbański Mariusz: Fraktalne zjawiska o konforemnych układach dynamicznych
  26 stycznia 1991
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Lasota, prof. dr Francois Ledrappier, prof. dr Anthony K.Manning, prof. dr Michał Misiurewicz
 • Newelski Ludomir: A proof of Saffe's conjucture
  25 stycznia 1991
  Recenzenci: prof. dr G.Rutgers, prof. dr A.Lachlan, doc.dr hab. Leszek Pacholski,
 • Nikodem Kazimierz: K-wypukłe iK-wklęsłe funkcje wielowartościowe
  25 stycznia 1991
  Recenzenci: prof. dr Janusz Matkowski, prof. dr Stefan Rolewicz, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski, prof. dr Petet Volkman
 • Fonf Włodzimierz: Operatory włożenia i liniowo-topologiczne własności przestrzeni Banacha
  24 stycznia 1991
  Recenzenci: prof. dr Lech Drewnowski, prof.dr Michaił J.Kadetz, prof. dr Aleksander Pełczyński, prof. dr Andrzej Szankowski
 • Nguyen Khoa Son: On constrained controlability of infinite-demensional systems with applications
  18 października 1990
  Recenzenci: prof. dr Henrj Górecki, doc.dr hab. Bronisław Jakubczyk, prof. dr Kazimierz Malanowski, prof. dr Stefan Rolewicz
 • Pragacz Piotr: Degeneracje morfizmów wiązek i wielomiany symetryczne
  22 czerwca 1990
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Białynicki-Biurla, prof. dr Stanisław Balcerzyk, prof. dr William Fulton, prof. dr Dan Laksov
 • Kossak Roman: Przedłużalne podzbiory modeli arytmetyki i ich zastosowanie
  21 czerwca 1990
  Recenzenci: doc.dr hab. Zofia Adamowicz, doc.dr hab. Henryk Kotlarski, prof. dr Pavel Pudlak, prof. dr Angus Mcintyre
 • Dinh Quang Luu: O niektórych klasach asymptotycznych martyngałów w przestrzeniach Banacha
  21 czerwca 1990
  Recenzenci: prof. dr Charles Castings, prof. dr Gerald Edgar, doc.dr hab. Stanisław Kwapień, doc.dr hab. Kazimierz Musiał
 • Wnuk Witold: Niektóre własności lokalnie solidnych krat liniowych zawązane z topologiami porządkowo ciągłymi
  26 stycznia 1990
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Alexiewicz, prof. dr Lech Drewnowski, prof. dr Ewgeny M. Semonow, prof.dr Przemysław Wojtaszczyk
 • Przyłuski Krzystof Maciej: Stabilność i stabilizacja liniowych układów nieskończenie wymiarowych w teorii sterowania
  25 stycznia 1990
  Recenzenci: prof. dr Kazimierz Malanowski, doc.dr hab. Wojciech Mitkowski, prof. dr Jerzy Zabczyk,
 • Królak Andrzej: Hipoteza Pernoe'a a silne osobliwości krzywizny i powierzchnie złapane
  27 października 1989
  Recenzenci: prof. dr Marek Demiański, prof. dr Jerzy Kijowski, prof. dr Julian Ławrynowicz, prof. dr Andrzej Trautman
 • Nguyen Van Khue: Extending holomorphic and meromorphic maps in infinite dimension
  22 czerwca 1989
  Recenzenci: prof. dr Plamen Djakov, doc.dr hab. Ewa Ligocka, prof.dr Reinhard Meise, prof.dr Wiesław Żelazko
 • Stettner Łukasz: Ergodyczne problemy w sterowniu stochastycznym
  26 stycznia 1989
  Recenzenci: doc.dr hab. Tomasz Bojdecki, prof. dr Maurice Robin, prof. dr Dominik Szynal, prof. dr Jerzy Zabczyk
 • Bartosiewicz Zbigniew: Realizacja wielomianowych i wymiernych układów sterowania
  28 października 1988
  Recenzenci: prof. dr Pavol Brounovsky, prof. dr P.E. Grouch, prof. dr Andrzej Lasota, doc. dr hab. Feliks Przytycki
 • Gajek Lesław: Nieparametryczna estymacja gęstości i jej pochodnych metodą najmniejszej odległości
  27 października 1988
  Recenzenci: prof. dr Ryszard Jajte, prof. dr Włodzimierz Krysicki, prof. dr Dominik Szynal, prof. dr Ryszard Zieliński
 • Koronacki Jacek: Problem estymacji gęstości prawdopodobieństwa i minimum funkcji regresji metodami aproksymacji stochastycznej
  24 czerwca 1988
  Recenzenci: prof. dr Mirosław Krzyśko, prof. dr Dominik Szynal, doc. dr hab. Ryszard Zieliński,
 • Frankiewicz Ryszard: Solution of Kuratowski's problem on function having the Baire property. 2/ Some remarks on embeddings of Boolean algebras and topological spaces.
  23 czerwca 1988
  Recenzenci: doc.dr hab.Zofia Adamowicz, doc. dr hab. Wojciech Guzicki, prof. dr David Fremlin, prof. dr Piotr Mankiewicz
 • Phan Quoc Khanh: Twierdzenia aproksymacji i konieczne warunki dla optymalności
  29 stycznia 1988
  Recenzenci: prof. dr Kazimierz Malanowski, doc. dr hab. Andrzej Olbrot, prof. dr Stefan Rolewicz, prof. dr W.M. Tichomirow
 • Jakubczyk Bronisław: Teoria realizacji nieliniowych operatorów przyczynowych
  28 stycznia 1988
  Recenzenci: prof. dr Kazimierz Malanowski, prof. dr Czesław Olech, prof. dr Andrzej Pliś, prof. dr Alberto Isidori
 • Czyż Janusz: On graded bundles and their moduli spaces
  29 października 1987
  Recenzenci: prof. dr Bogdan Bojarski, prof. dr Arkadiusz Jodczyk, prof. dr Julian Ławrynowicz, prof. dr David Simms
 • Obtułowicz Adam: The logic of categories of partial funcions and its applications
  25 czerwca 1987
  Recenzenci: prof. dr Joachim Lambek, prof. dr Józef Winkowski, doc. dr hab. Antoni Wiweger, doc. dr hab. Jerzy Tiuryn
 • Regińska Teresa: Aproksymacja zewnętrzna operatorów i jej zastosowanie do przybliżonego rozwiązywania zagadnień własnych
  25 czerwca 1987
  Recenzenci: prof. dr Kazimierz Malanowski, prof. dr Andrzej Pliś, doc. dr hab. Stanisław Sędziwy, prof. dr Milos Zlamal
 • Zmyślony Roman: Nieobciążona estymacja w modelach liniowych
  24 czerwca 1987
  Recenzenci: prof. dr Tadeusz Caliński, prof. dr Mirosław Krzysko, doc. dr hab. Ryszard Zieliński,
 • Ligocka Ewa: O związkach pomiędzy własnościami funkcji Bergmana i rzutu Bergmana a gładkimi przedłużeniami odwzorowań biholomorficznych
  31 stycznia 1986
  Recenzenci: prof. dr T.M. Henkin, prof. dr Józef Siciak, doc. dr hab. Maciej Skwarczyński, doc. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk
 • Ziemian Bogdan: Wzór Taylora do dystrybucji
  25 października 1985
  Recenzenci: prof. dr Jan Kisyński, prof. dr Hikosaburo Komatsu, prof. dr Stanisław Łojasiewicz, prof. dr Zofia Szmydt
 • Lipecki Zbigniew: Rozszerzanie operatorów dodatnich i addytywnych funkcji zbioru
  24 października 1985
  Recenzenci: doc. dr hab. Lech Drewnowski, doc. dr hab. Anzelm Iwanik, prof. dr Isaak Namioka, doc. dr hab. Piotr Mankiewicz
 • Bednarski Tadeusz: Odporne wnioskowanie statystyczne
  14 czerwca 1985
  Recenzenci: prof. dr Robert Bartoszyński, prof. dr Witold Klonecki, doc. dr hab. Ryszard Zieliński,
 • Kondracki Witold: O stratyfikacji przestrzeni działania automorfizmów na koneksje
  14 czerwca 1985
  Recenzenci: doc. dr hab. Krzysztof Gawędzki, prof. dr Kazimierz Gęba, prof. dr Andrzej Trautman,
 • Zemanek Jaroslav: Asymptotyczne własności operatorów liniowych
  14 czerwca 1985
  Recenzenci: prof. dr Wiesław Żelazko, doc. dr hab. Stanisław Kwapień, doc. dr hab. Jan Janas, prof. dr Herman Konig
 • Pokrzywa Andrzej: Widma operatorów aproksymujących operator liniowy działający w przestrzeni Hilberta
  01 lutego 1985
  Recenzenci: prof. dr Marek Burnat, doc. dr hab. Jan Janas, doc. dr hab. Krzysztof Moszyński, prof. dr Dan Voiculescu
 • Srebrny Marian: Selektory mierzalne multifunkcji klasy PCA wraz z zastosowaniami.
  26 października 1984
  Recenzenci: prof. dr Alain Louveau, prof. dr Petr Hajek, doc. dr hab. Leszek Pacholski, doc. dr hab. Paweł Zbierski
 • Ostoja-Łojasiewicz Stanisław: Struktura rozwiązań optymalnych w nieliniowych układach sterowania.
  25 października 1984
  Recenzenci: prof. dr Stefan Rolewicz, prof. dr Andrzej Pliś, prof. dr Pavol Brunowsky,
 • Nguyen Cang : Wkład do badań jakościowych pewnej klasy układów różniczkowych z superpozycją nieliniowości.
  14 czerwca 1984
  Recenzenci: prof. dr Ovide Arino, prof. dr Andrzej Pelczar, prof. dr Roman Gutowski,
 • Walczak Paweł Grzegorz: O foliacjach, których liście spełniają pewne warunki geometryczne.
  21 października 1983
  Recenzenci: doc. dr hab. Andrzej Derdziński, prof. dr James Eells, prof. dr Kazimierz Gęba,
 • Kizek Andrzej: O estymacji z wypukłymi funkcjami straty.
  20 października 1983
  Recenzenci: prof. dr Witold Klonecki, prof. dr Jerzy Łoś, prof. dr Jerzy Zabczyk,
 • Przytycki Feliks: Zjawiska hiperboliczne w układach dynamicznych. doc. dr hab. Karol Krzyżewski
  20 października 1983
  Recenzenci: prof. dr Staisław Łojasiewicz, doc. dr hab. Michał Misiurewicz, prof. dr Jakor S. Sinai,
 • Kamiński Andrzej: Teoria warunkowych systemów probabilistycznych Renyi'ego i operacje splotu i iloczynu na dystrybucjach.
  24 czerwca 1983
  Recenzenci: prof. dr Jan Mikusiński, prof. dr Stanisław Łojasiewicz, prof. dr Kazimierz Urbanik,
 • Węgrzynowski Stefan: Klasyfikacja uogólnionych symetrycznych przestrzeni afinicznych.
  05 marca 1982
  Recenzenci: prof. dr Kazimierz Gęba, prof. dr Andrzej Trautman, prof. dr Włodzimierz Waliszewski,
 • Słodkowski Zbigniew: Analityczne funkcje wielowartościowe i ich związki z teorią spektralną.
  29 października 1981
  Recenzenci: doc. dr hab. Jan Janas, prof. dr Józef Siciak, prof. dr John Wermer, prof. dr Wiesław Żelazko
 • Moszyński Krzysztof: Aproksymacja widma operatorów liniowych.
  12 czerwca 1981
  Recenzenci: prof. dr Marek Burnat, prof. dr Andrzej Kiełbasiński, prof. dr Włodzimierz Mlak,
 • Adamowicz Zofia: Perfect set theorems for II_2^1 in the universe without choise.
  11 czerwca 1981
  Recenzenci: doc. dr hab. Leszek Pacholski, prof. dr Czes&aw Ryll-Nardzewski, prof. dr Ler Bukovsky,
 • Kowalski Zbigniew: Ergodyczne własności przekształceń przedziałami monotonicznych odcinka.
  25 października 1980
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Lasota, prof. dr William Parry, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski, doc. dr hab. Wiesław Szlenk
 • Szymański Wacław: Antysymetryczne algebry operatorów w przestrzeniach Hilberta.
  24 października 1980
  Recenzenci: doc. dr Włodzimierz Mlak, prof. dr N.K. Nikolski, doc. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk, prof. dr Stanisław Woronowicz
 • Grzegorek Edward: Mnogościowe, miarowe i topologiczne własności rodzin 6-ciał zbiorów.
  23 maja 1980
  Recenzenci: prof. dr Roman Duda, prof. dr R.D. Mauldin, prof. dr Kazimierz Urbanik, doc. dr Bogdan Węglorz
 • Alster Kazimierz: Własności pokryciowe rozproszonych przestrzeni zwartych i nieprzeliczalnych iloczynów przestrzeni rozproszonych modulo przestrzenie zwarte.
  22 maja 1980
  Recenzenci: prof. dr Ryszard Engelking, prof. dr Ernest Michael, prof. dr Jerzy Mioduszewski, dr ha. Roman Pol
 • Boratyński Maksymilian: Teorio-ideałowe i teorio-mnogościowe zupełne przecięcia.
  08 lutego 1980
  Recenzenci: prof. dr Stanosław Balcerzyk, doc. dr Tadeusz Józefiak, prof. dr Andrzej Białynicki-Birula,
 • Płonka Ernest: O pewnych zastosowaniach kombinatorycznych metod w badaniu dydkretnych grup niepotentnych i ich reprezentacji.
  26 października 1979
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Hulanicki, prof. dr Elmer Thome, prof. dr Stanidław Woronowicz,
 • Przymusiński Teodor: Zastosowanie metod teorio-mnogoSciowych do badania własności topologicznych iloczynów kartezjańskich.
  25 października 1979
  Recenzenci: prof. dr Karol Borsuk, prof. dr Ryszard Engelking, doc. dr hab. Henryk Toruńczyk,
 • Byczkowski Tomasz: Miary gaussowskie na grupach metrycznych
  26 maja 1979
  Recenzenci: prof. dr Herbert K. Heyer, prof. dr Ryszard Jajte, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,
 • Iwanik Anzelm: Operatory ekstremalne na klasycznych przestrzeniach Banacha.
  15 czerwca 1978
  Recenzenci: doc. dr hab. Lech Drewnowski, prof. dr Jacek Namioka, prof. dr Aleksander Pełczyński, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski
 • Labuda Iwo: Odwzorowania z podprzestrzeni l/infty (Ggamma)przestrzenie wektorowe oraz grupy topologiczne i ich zastosowania.
  16 lutego 1978
  Recenzenci: prof. dr Władysław Orlicz, prof. dr Aleksander Pełczyński, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski, prof. dr A.C. Zaanen
 • Wojtaszczyk Przemysław: Liniowo-topologiczne własności pewnych algebr jednostajnych i przestrzeni funkcji analitycznych.
  27 października 1977
  Recenzenci: doc. dr hab. Tadeusz Figiel, prof. dr W.B. Johnson, prof. dr Aleksander Pełczyński, prof. dr Józef Siciak
 • Tyc Andrzej: h-regularne algebry z gradacją
  12 maja 1977
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Balcerzyk, prof. dr Andrzej Białynicki-Birula, doc. dr Jerzy Browkin,
 • Weron Aleksander: Stochastyczne procesy drugiego rzędu o wartościach w przestrzeni Banacha
  18 lutego 1977
  Recenzenci: prof. dr Ryszard Jajte, prof. dr Włodzimierz Mlak, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,
 • Janas Jan: Widma i algebry C operatorów Toeplitza
  05 listopada 1976
  Recenzenci: prof. dr Włodzimierz Mlak, prof. dr Józef Siciak, prof. dr Romuald G. Douglas,
 • Karpiński Marek: Pozaliniowe funkcje probabilistyczne, języki i rozpięcia.
  04 listopada 1976
  Recenzenci: prof. dr Lothar Budach, prof. dr Zdzisław Pawlak, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski, prof. dr Birk Siefkes
 • Telgarsky Rastislav: Własności pokryciowe i gry topologiczne
  21 maja 1976
  Recenzenci: prof. dr Ryszard Engelking, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski, doc. dr hab. Jerzy Mioduszewski, prof. dr Jan Mycielski
 • Szoda Zenon: Zagadnienia brzegowe dla układów wielowymiarowych równań różnicowych liniowych na siatkach prostokątnych
  07 listopada 1975
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Turowicz, prof. dr Andrzej Lasota, doc. dr hab. Andrzej Krzywicki, doc. dr hab. Zbigniew Kowalski
 • Zabczyk Jerzy: O stabilizowalności liniowych układów stochastycznych i deterministycznych
  06 listopada 1975
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Lasota, prof. dr Czesław Olech, doc. dr hab. Wojbor Woyczyński,
 • Rotkiewicz Andrzej: O liczbach pseudopierwszych i ich uogólnieniach
  13 czerwca 1975
  Recenzenci: prof. dr Paul Erdos, prof. dr Antoni Wakulicz, prof. dr Władysław Narkiewicz,
 • Figiel Tadeusz: O modułach wypukłości i gładkości
  12 czerwca 1975
  Recenzenci: doc. dr hab. Stanisław Kwapień, prof. dr Aleksander Pełczyński, prof. dr Haskell Rosenthal,
 • Krasinkiewicz Józef: O pewnych niezmiennikach ciągłych przekształceń continuów
  15 listopada 1974
  Recenzenci: prof. dr Karol Borsuk, prof. dr Czesław Bessaga, doc. dr hab. Janusz Charatonik,
 • Józefiak Tadeusz: Homology of graded commutative algebras
  15 listopada 1974
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Balcerzyk, prof. dr Andrzej Białynicki-Birula, doc. dr hab. Jerzy Browkin,
 • Mankiewicz Piotr: O topologicznej, lipschitzowskiej i jednostajnej klasyfikacji przestrzeni liniowotopologicznych
  08 czerwca 1974
  Recenzenci: prof. dr Aleksander Pełczyński, prof. dr Czesław Bessaga, prof. dr Per Enflo,
 • Winkowski Józef: Metody modelowania cyfrowego
  26 stycznia 1974
  Recenzenci: prof dr Konrad Fiałkowski, prof. dr Józef Łukaszewicz, prof. dr Mieczysław Warmus,
 • Leśniewicz Ryszard: O funkcjonałach liniowych nad przestrzeniami Hardy'ego-Orlicza
  20 października 1973
  Recenzenci: prof. dr Władysław Orlicz, prof. dr Stefan Rolewicz, prof. dr Lech Włodarski,
 • Pleszczyńska Elżbieta: Problemy estymacji trendu w analizie statystycznej szeregów czasowych
  20 października 1973
  Recenzenci: doc. dr hab. Robert Bartoszyński, doc. dr hab. Bolesław Kopociński, prof. dr hab. Stanisław Zaremba,
 • Mazurkiewicz Antoni: Podstawy teorii programowania maszyn cyfrowych
  20 października 1973
  Recenzenci: prof. dr Adam Bielecki, doc. dr hab. Andrzej Blikle, prof. dr Helena Rasiowa,
 • Toruńczyk Adam Henryk: Gładkie podziały jedynki nieśrodkowych przestrzeni Banacha i produkty AR-ów przez przestrzenie liniowe unormowane
  19 października 1973
  Recenzenci: prof. dr Karol Borsuk, prof. dr Czesław Bessaga, prof. dr Aleksander Pełczyński,
 • Antosik Piotr: Metoda macierzowa w teorii odwzorowań L-grup w grupy topologiczne
  27 stycznia 1973
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Alexiewicz, doc. dr hab. Jan Kisyński, prof. dr Ryll-Nardzewski,
 • Wiweger Antoni: O kategoriach konkretnych
  27 stycznia 1973
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Balcerzyk, doc. dr hab. Jerzy Mioduszewski, prof. dr Zbigniew Semadeni, doc. dr hab. Wacław Zawadowski
 • Pacholski Leszek: O przeliczalnych uniwersalnych algebrach Bode'a i zwartych klasach modeli
  28 października 1972
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Mostowski, prof. dr Helena Rasiowa, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,
 • Jankowski Andrzej Marian: Algebry operacji kohomologicznych w pewnych teoriach kohomologii
  16 czerwca 1972
  Recenzenci: prof. dr Stanislaw Balcerzyk, prof. dr Andrzej Białynicki-Birula, doc. dr hab. Kazimierz Gęba,
 • Kirkor Andrzej: O pewnych własnościach położenia kompaktów w rozmaitościach
  19 czerwca 1971
  Recenzenci: prof. dr Karol Borsuk, doc. dr hab. Karol Sieklucki, prof. dr Bronisław Knaster,
 • Blikle Jacek Andrzej: Algorithmically definable functions
  19 czerwca 1971
  Recenzenci: prof. dr Andrzej Mostowski, dr hab. Zdzisław Pawlak, prof. dr Helena Rasiowa,
 • Klonecki Witold: O identyfikacji mieszanych rozkładów złożonych rozkładów poissonowskich i pewnych losowych mechanizmów karcinogenezy
  16 października 1970
  Recenzenci: prof. dr Zbigniew Ciesielski, prof. dr Jerzy Łoś, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,
 • Bartoszyński Robert: Branching processes of epidemics
  25 stycznia 1969
  Recenzenci: prof. dr Stanisław Gładysz, doc. dr Józef Łukaszewicz, prof. dr Czesław Ryll-Nardzewski,

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek