JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Algebraic continued fractions in $\mathbb F_q((T^{-1}))$ and recurrent sequences in $\mathbb F_q$

Tom 133 / 2008

Alain Lasjaunias Acta Arithmetica 133 (2008), 251-265 MSC: 11J70, 11T55. DOI: 10.4064/aa133-3-4

Autorzy

  • Alain LasjauniasC.N.R.S.-UMR 5251
    Université Bordeaux I
    Talence 33405, France
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek