JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Units in real Abelian fields

Tom 146 / 2011

Roman Marszałek Acta Arithmetica 146 (2011), 115-151 MSC: Primary 11R33; Secondary 11S40. DOI: 10.4064/aa146-2-2

Autorzy

  • Roman MarszałekInstitute of Mathematics and Computer Science
    University of Opole
    Oleska 48
    45-052 Opole, Poland
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek