On R. Chapman's “evil determinant”: case $p\equiv 1\pmod4$

Tom 159 / 2013

Maxim Vsemirnov Acta Arithmetica 159 (2013), 331-344 MSC: Primary 11C20; Secondary 11R29, 15A15, 15B05. DOI: 10.4064/aa159-4-3

Streszczenie

For $p\equiv 1\ ({\rm mod}\,4)$, we prove the formula (conjectured by R. Chapman) for the determinant of the $\frac {p+1}{2}\times \frac {p+1}{2}$ matrix $C=(C_{ij})$ with $C_{ij}=\genfrac {(}{)}{}{1}{j-i}{p}$.

Autorzy

 • Maxim VsemirnovSt. Petersburg Department of
  V. A. Steklov Institute of Mathematics
  27 Fontanka
  St. Petersburg, 191023, Russia
  and
  Department of Mathematics and Mechanics
  St. Petersburg State University
  28 University prospekt
  St. Petersburg, 198504, Russia
  e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek