Holomorphic Lipschitz functions and application to the $\οv{∂}$-problem

Tom 62 / 1991

Der-Chen Chang, Steven Krantz Colloquium Mathematicum 62 (1991), 227-256 DOI: 10.4064/cm-62-2-227-256

Autorzy

  • Der-Chen Chang
  • Steven Krantz

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek