Homotopically fixed arcs and the contractibility of dendroids

Tom 100 / 1978

Janusz Charatonik, Z. Grabowski Fundamenta Mathematicae 100 (1978), 229-237 DOI: 10.4064/fm-100-3-229-237

Autorzy

  • Janusz Charatonik
  • Z. Grabowski

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek