On products of Radon measures

Tom 159 / 1999

C. Gryllakis, S. Grekas Fundamenta Mathematicae 159 (1999), 71-84 DOI: 10.4064/fm_1999_159_1_1_71_84

Streszczenie

Let $X = [0,1]^Γ$ with card Γ ≥ c (c denotes the continuum). We construct two Radon measures μ,ν on X such that there exist open subsets of X × X which are not measurable for the simple outer product measure. Moreover, these measures are strikingly similar to the Lebesgue product measure: for every finite F ⊆ Γ, the projections of μ and ν onto $[0,1]^F$ are equivalent to the F-dimensional Lebesgue measure. We generalize this construction to any compact group of weight ≥ c, by replacing the Lebesgue product measure with the Haar measure.

Autorzy

  • C. Gryllakis
  • S. Grekas

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek