JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Misiurewicz maps unfold generically (even if they are critically non-finite)

Tom 163 / 2000

Sebastian van Strien Fundamenta Mathematicae 163 (2000), 39-54 DOI: 10.4064/fm-163-1-39-54

Streszczenie

We show that in normalized families of polynomial or rational maps, Misiurewicz maps (critically finite or infinite) unfold generically. For example, if $f_{λ_0}$ is critically finite with non-degenerate critical point $c_1(λ_0),...,c_n(λ_0)$ such that $f_{λ_0}^{k_i}(c_i(λ_0)) = p_i(λ_0)$ are hyperbolic periodic points for i = 1,...,n, then  $$λ ↦ (f_λ^{k_1}(c_1(λ))-p_1(λ),..., f_λ^{k_{d-2}}(c_{d-2}(λ))-p_{d-2}(λ))$$ is a local diffeomorphism for λ near $λ_0$. For quadratic families this result was proved previously in {DH} using entirely different methods.

Autorzy

  • Sebastian van Strien

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek