JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

On the generalized Massey–Rolfsen invariant for link maps

Tom 165 / 2000

A. Skopenkov Fundamenta Mathematicae 165 (2000), 1-15 DOI: 10.4064/fm-165-1-1-15

Streszczenie

For $K = K_1⊔...⊔K_s$ and a link map $f:K → ℝ^m$ let $K^∼ = ⊔_{i < j} K_i × K_j$, define a map $f^∼ : K^∼ → S^{m - 1}$ by $f^∼(x, y) = (fx - fy)/|fx - fy|$ and a (generalized) Massey-Rolfsen invariant $α(f) ∈ π^{m - 1}(K)$ to be the homotopy class of $f^∼$. We prove that for a polyhedron K of dimension ≤ m - 2 under certain (weakened metastable) dimension restrictions, α is an onto or a 1 - 1 map from the set of link maps $f:K → ℝ^m$ up to link concordance to $π^{m - 1}(K^∼)$. If $K_1,...,K_s$ are closed highly homologically connected manifolds of dimension $p_1,...,p_s$ (in particular, homology spheres), then $π^{m-1}(K^∼)≅⊕_{i < j} π^S_{p_i + p_j - m + 1}$.

Autorzy

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek