JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

On a volume element of a Hitchin component

Tom 217 / 2012

Yaşar Sözen Fundamenta Mathematicae 217 (2012), 249-264 MSC: Primary 57Q10, 53D30; Secondary 32G15. DOI: 10.4064/fm217-3-4

Streszczenie

Let $\varSigma$ be a closed oriented Riemann surface of genus at least $2$. By using symplectic chain complex, we construct a volume element for a Hitchin component of $\mathrm{Hom}(\pi_1(\varSigma),\mathrm{PSL}_n(\mathbb{R}))/\mathrm{PSL}_n(\mathbb{R})$ for $n > 2$.

Autorzy

  • Yaşar SözenDepartment of Mathematics
    Fatih University
    34500 Istanbul, Turkey
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek