On extending of models V. Embedding theorems for relational models

Tom 48 / 1960

J. Łoś, J. Słomiński, R. Suszko Fundamenta Mathematicae 48 (1960), 113-121 DOI: 10.4064/fm-48-2-113-121

Autorzy

  • J. Łoś
  • J. Słomiński
  • R. Suszko

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek