JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Seminaria w IM PAN

Analityczna Teoria Równań Różniczkowych

dr hab. Grzegorz Łysik (UJK), dr hab. Galina Filipuk (UW), dr hab. Sławomir Michalik (UKSW)

Piątek , 14.00-16.00, sala 408

 

 • 14.06.2024, godz. 14:00
  Sławomir Michalik (UKSW)
  O ciągach zachowujących sumowalność
  Streszczenie: Przedstawię nowe wyniki dotyczące ciągów zachowujących sumowalność. W szczególności podam nowe przykłady takich ciągów. Wyniki te zostały uzyskane wspólnie z Marią Suwińską i Bożeną Tkacz.

 

 • 16.06.2023, godz. 14:00
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Gładkość funkcji analitycznych w sensie Dunkla
  Streszczenie: Korzystając z funkcji średnich całkowych z miarą wprowadzę pojęcie funkcji analitycznych w sensie Dunkla, a następnie wykażę, że są one gładkie.

 

 • 10.03.2023, godz. 14:00
  Alberto Lastra (University of Alcalá)
  Lambert W function in the study of Gevrey asymptotics for linear singularly perturbed equations with linear fractional transforms
  Abstract: We construct the analytic solutions of a family of linear singularly perturbed Cauchy problems under the action of linear fractional transforms and relate them with an asymptitic formal solution via Gevrey asymptotic expansions. The construction of the analytic solutions is based on different Laplace-like integrals along paths of different nature which arise from the appearance of domains in the complex plane which remain intimately related to Lambert W function. A deep knowledge on the behavior of W Lambert function is needed to perform adecquate deformation paths of the analytic solutions.

 

 • 20.01.2023, godz. 14:00
  Sławomir Michalik (UKSW)
  Ciągi zachowujące sumowalność
  Streszczenie: Zostaną zdefiniowane i scharakteryzowane ciągi zachowujące sumowalność, oraz przedstawione ich zastosowanie do badania sumowalności rozwiązań równań moment różniczkowych, a w szczególności q-różnicowo-różniczkowych.

 

 • 02.12.2022, godz. 14:00
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Charakteryzacje funkcji poliharmonicznych Dunkla
  Streszczenie: Po przypomnieniu faktów dotyczących operatora Dunkla-Laplace'a funkcje poliharmoniczne Dunkla zostaną scharakteryzowane w terminach średnich całkowych po sferach/kulach euklidesowych.

 

 • 18.11.2022, godz. 14:00
  Sławomir Michalik (UKSW)
  O sumowalności rozwiązań pewnych równań nieliniowych

 

 • 28.10.2022, godz. 14:00
  Julia Kalosha (Institute of Applied Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Ukraine)
  Asymptotic Stabilization of the Flexible Beam Oscillations
  Olga Nesmelova (Institute of Applied Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Ukraine)
  Nonlinear boundary-value problems unsolved with respect to the derivative

 

 • 10.06.2022, godz. 14:00
  Tomasz Żynda (PW)
  Wybrane jądra reprodukujące: wagi dopuszczalne i zależność od parametrów

 

 • 13.05.2022, godz. 14:00
  Kunio Ichinobe (Aichi University of Education, Japan)
  On k-summability of divergent solutions of the inhomogeneous heat equation

 

 • 8.04.2022, godz. 14:00
  Sławomir Michalik (UKSW)
  Sumowalność rozwiązań formalnych perturbacji osobliwych

 

 • 14.02.2020
  Alexander Stokes (University College London)
  An introduction to the geometry of discrete Painlevé equations

 

 • 24.01.2020
  Sławomir Michalik (UKSW)
  O problemie Goursat dla równań liniowych o stałych współczynnikach

 

 • 13.12.2019
  Maria Suwińska (UKSW)
  Oszacowania Gevrey'a dla równań moment-różniczkowych o zmiennych współczynnikach

 

 • 18.10.2019
  Sławomir Michalik (UKSW)
  Oszacowanie rozwiązań pewnych uogólnionych równań moment-różniczkowych

 

 • 14.06.2019, godz. 14.00
   
  Adam Ligęza (Uniwersytet Warszawski)
  Qualitative analysis of some liberation points in the restricted four body problem

 

 • 14.06.2019
  Kunio Ichinobe (Aichi University of Education, Japan)
  Gevrey Asymptotic Solutions to the Cauchy Problem of Some Linear q-Difference-Differential Equations

 

 • 31.05.2019
  Paweł Wójcicki (PW)
  The Bergman kernel and the Green's function - part I

 

 • 12.04.2019
  Hubert Grzebuła (UKSW)
  Poliharmoniczne przestrzenie Bergmana

 

 • 22.02.2019
  Alberto Lastra (University of Alcalá de Henares)
  Asymptotic expansions on a family of singularly perturbed symmetric
  problems in two complex time variables

 

 • 25.01.2019
  Maria Suwińska (UKSW)
  Oszacowania Gevreya dla pewnych równań moment różniczkowych

 

 • 11.01.2019
  Bożena Tkacz (UKSW)
  Zjawisko Stokesa dla pewnych równań różniczkowych cząstkowych o zmiennych współczynnikach

 

 • 7.12.2018
  Sławomir Michalik (UKSW)
  O sumowalności pewnych równań q-różnicowo-różniczkowych

 

 • 23.11.2018
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Funkcje spełniające własność wartości średniej

 

 • 26.10.2018
  Sławomir Michalik (UKSW)
  Snopy funkcji asymptotycznych i twierdzenie Borela-Ritta

 

 • 12.10.2018
  Sławomir Michalik (UKSW)
  Kohomologiczne podejście do sumowalności

 

 • 24.05.2018
  Sławomir Michalik (UKSW)
  Diagram Newtona dla równań różniczkowych i moment-różniczkowych

 

 • 26.04.2018
  Maria Suwińska (UKSW)
  Twierdzenie typu Cauchy-Kowalewskiej dla równań moment różniczkowych

 

 • 15.03.2018
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Twierdzenie o jednoznaczności dla funkcji analitycznych na przestrzeniach metrycznych z miarą

 

 • 1.03.2018
  Bożena Tkacz (UKSW)
  Przedłużenie analityczne splotu funkcji resurgentnych

 

 • 1.02.2018
  Bożena Tkacz (UKSW)
  Splot funkcji resurgentnych

 

 • 11.01.2018
  Bożena Tkacz (UKSW)
  Funkcje resurgentne i resurgentne szeregi formalne

 

 • 14.12.2017
  Sławomir Michalik (UKSW)
  Wstęp do teorii funkcji resurgentnych: dyfeomorfizmy i sumowalność

 

 • 30.11.2017
  Sławomir Michalik (UKSW)
  Wstęp do teorii funkcji resurgentnych: sumowalność Borela-Laplace'a

 

 • 16.11.2017
  Sławomir Michalik (UKSW)
  O globalnych własnościach funkcji analitycznych na podstawie jej współczynników Taylora

 

 • 26.10.2017
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Iterowane układy funkcyjne w klasach funkcji ultraróżniczkowalnych

 

 • 5.10.2017 sala 408
  Galina Filipuk  (UW)
  Nieliniowe równania różnicowe dla małych q-Laguerre'a wielomianów ortogonalnych
   
 • 11.09.2017
  Kunio Ichinobe (Aichi University of Education)
  k-summability of formal solutions for PDEs with time variable dependent coefficients

 

 • 05.06.2017
  Sławomir Michalik (UKSW)
  Sumowalność dla pewnych równań różniczkowych cząstkowych o zmiennych współczynnikach

 

 • 29.05.2017
  Bożena Podhajecka (UKSW)
  Zjawisko Stokesa w terminach hiperfunkcji

 

 • 22.05.2017
  Jan Dereziński  (UW)
  Almost homogeneous Schroedinger operators

 

 • 15.05.2017
  Maria Suwińska (UKSW)
  Rozwinięcia hiperasymptotyczne dla rozwiązań równania przewodnictwa cieplnego

 

 • 8.05.2017
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Jednoznaczność dla funkcji rho-analitycznych II

 

 • 24.04.2017
  Ewa Ciechanowicz (USz)
  Rozkład wartości, wzrost i małe funkcje meromorficznych rozwiązań  równań Painlevé

 

 • 10.04.2017
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Jednoznaczność dla funkcji rho-analitycznych

 

 • 27.03.2017
  Hubert Grzebuła (UKSW)
  Jądro Poissona dla funkcji poliharmonicznych

 

 • 13.03.2017
  Hubert Grzebuła (UKSW)
  Poliharmoniki sferyczne i strefowe

 

 • 26.01.2017
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Twierdzenie o wartości  średniej dla średnich sfrerycznych

 

 • 12.01.2017
  Grzegorz Łysik (UJK)
  L-cecha i funkcje L-radialne

 

 • 15.12.2016
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Rozwiązanie podstawowe dla sublaplasjanu

 

 • 8.12.2016
  Yang Chen (University of Macau)
  Singular Linear Statistics, Dyson’s Coulomb Fluid, and Painlevé III

 

 • 25.11.2016
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Metryka Carnot-Caratheodory'ego

 

 • 03.11.2016
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Przykłady grup Carnot

 

 • 27.10.2016
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Jednorodne grupy Carnot
 • 13.10.2016
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Jednorodne grupy Liego na Rn
 • 12.05.2016
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Problem iteracji operatorów w klasach funkcji ultraróżniczkowalnych
 • 28.04.2016
  Sławomir Michalik (UKSW)
  Poliharmoniki sferyczne
   
 • 7.04.2016
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Uogólnienie twierdzenia Cauchy-Kowalewskiej
   
 • 17.03.2016
  Hubert Grzebuła (UKSW)
  Zagadnienie Dirichleta dla równań poliharmonicznych
   
 • 10.03.2016 sala 321
  Galina Filipuk  (UW, IMPAN)
  Teoria Nevanlinny i równanie P434
   
 • 25.02.2016
  Sławomir Michalik (UKSW)
  Parametryczna sumowalność Borela równań różniczkowych cząstkowych z nieregularnymi osobliwościami
   
 • 2.12.2015   
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Iterowane średnie sferyczne
   
 • 25.11.2015 
  Paweł Wójcicki (PW)
  Funkcja Greena i ważone jądro Bergmana
   
 • 18.11.2015 
  Jan L. Cieśliński (UwB)
  Równanie sinusa-Gordona i powierzchnie pseudosferyczne na skalach czasowych
   
 • 21.10.2015
  Galina Filipuk (UW)
  Dyskretne równanie Painlevé a wielomiany ortogonalne Laguerra-Hahna stopnia 1
   
 • 14.10.2015
  Tatiana Odzijewicz (SGH)
  Fractional Cauchy type problem with dependence on the Caputo-Katugampola derivative
   
 • 7.10.2015
  Sławomir Michalik (UKSW)
  O twierdzeniu Ramis-Sibuya
   
 • 30.09.2015
  Galina Filipuk (UW )
  On the factorization method applied to second-order (q,h)-difference operators
   
 • 10.06.2015
  Michał Zakrzewski (UJK)
  Linear multi-variable polylogarithms
   
 • 27.05.2015
  Thomas Kecker (University of Portsmouth)
  Hamiltonian systems with movable algebraic singularities
   
 • 20.05.2015
  Paweł Wójcicki (Politechnika Warszawska)
  Weighted Bergman kernel and Green function, part II
   
 • 13.05.2015
  Jan Dereziński (FUW)
  Group theory and hypergeometric type equations
   
 • 6.05.2015
 • Bożena Podhajecka (UKSW)
 • Zjawisko Stokesa w pewnych równaniach różniczkowych cząstkowych
 • 22.04.2015
 • Sławomir Michalik (UKSW)
  Niejednorodne równania moment-różniczkowe, II
 • 15.04.2015
 • Sławomir Michalik (UKSW)
  Niejednorodne równania moment-różniczkowe
 • 25.03.2015
 • Grzegorz Łysik (UJK)
  Hipoeliptyczność operatora Dunkla-Laplace'a
 • 18.03.2015
 • Paweł Wójcicki (Politechnika Warszawska)
  Metryki niezmiennicze i odwzorowania biholomorficzne
 • 11.03.2015
 • Sławomir Michalik (UKSW)
  Sumowalność dla funkcji ultraholomorficznych, część II
 • 4.03.2015
 • Sławomir Michalik (UKSW)
  Sumowalność dla funkcji ultraholomorficznych
 • 25.02.2015 - 1100
 • Grzegorz Łysik (UJK)
  Wzory Pizzettiego wyższego rzędu
 • 17.12.2014

  Sławomir Michalik (UKSW)

  Uogólnione średnie całkowe i sumowalność rozwiązań pewnych równań różniczkowych cząstkowych
 • 10.12.2014

  Grzegorz Łysik (IM PAN, UJK)

  Własność wartości średniej dla funkcji harmonicznych Dunkla
 • 26.11.2014

  Paweł Wójcicki (Politechnika Warszawska)

  Weighted Bergman kernel and Green function
 • 19.11.2014

   

   
 • 19.11.2014

  Igor Chyzhykov (UKSW)

  Growth and oscillation of solution of linear differential equations in the unit disc
 • 12.11.2014

  Thomas Kecker (University College London )

  Hamiltonian systems related to the Painleve equations
 • 29.10.2014 - 1015

  Ewa Ciechanowicz (Uniwersytet Szczeciński)

  Wartości asymptotyczne i defektywne funkcji meromorficznych
 • 22.10.2014 - 1015

  Sławomir Michalik (UKSW)

  Wstęp do dokładnej analizy WKB
 • 15.10.2014 - 1015

  Grzegorz Łysik (IM PAN, UJK)

  Charakteryzacja funkcji analitycznych
 • 11.06.2014

  Paweł Woźny (Uniwersytet Wrocławski)

  Od ortogonalności do dualności i jej zastosowań
 • 7.05.2014

  Agnieszka B. Malinowska (Politechnika Białostocka)

  Metody wariacyjne dla ułamkowego operatora Sturma-Liouville'a
 • 4.06.2014 - 930

  Sławomir Michalik (UKSW)

  Sumowalność rozwiązań równań różniczkowych o zmiennych współczynnikach
 • 28.05.2014

  Galina Filipuk (UW)

  Współczynniki rekurencji wielomianów wielokrotnie ortogonalnych
 • 9.04.2014

  Yuliya Bibilo (Higher School of Economics)

  Isomonodromic deformation of linear meromorphic differential system in the Birkhoff standard form
 • 2.04.2014

  Tomasz Z. Szarek (IM PAN)

  Operatory analizy harmonicznej w kontekście dunklowskim
 • 19.03.2014

  Grzegorz Łysik (UJK, IM PAN)

  Charakteryzacja funkcji poliharmonicznych
 • 5.03.2014

  Radosław Kycia (Uniwersytet Warszawski)

  Uogólnienia równań Lane-Emdena i Lane-Fowlera
 • 26.02.2014

  Stefan Hilger

  Lie groups and difference equations
 • 29.01.2014

  Jacques Sauloy (Toulouse University)

  q-Stokes phenomenon
 • 22.01.2014

  Jacques Sauloy (Toulouse University)

  q-degeneracies
 • 15.01.2014

  Agnieszka Tereszkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)

  C-,S- funkcje niezmiennicze na orbitach grupy Weyla jako wielomiany Czebyszewa I i II rodzaju n zmiennych
 • 4.12.2013

  Alina Dobrogowska (Uniwersytet w Białymstoku)

  Układy całkowalne związane z deformacją grupy obrotów
 • 27.11.2013

  Vladimir Mityushev (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie )

  Constructive methods for boundary value problems for multiply connected domains and their applications
 • 13.11.2013

  Jan L. Cieśliński (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki )

  Algebry Clifforda, układy całkowalne i geometria różniczkowa
 • 30.10.2013

  Maciej Nieszporski (Wydział Fizyki UW)

  Całkowalne równania różnicowe i całkowalne korespondencje
 • 9.10.2013

  Stefan Hilger (Katholische Universitaet Eichstaett)

  An algebraic approach to special functions
 • 5.06.2013 - 1100

  Edmundo J. Huertas Cejudo (Coimbra Univ.)

  Electrostatic models for zeros of orthogonal polynomials
 • 22.05.2013 - 1040

  Galina Filipuk (Uniwersytet Warszawski)

  Wielomiany wielokrotnie ortogonalne i ich własności
 • 15.05.2013

  Grzegorz Łysik (IM PAN)

  Zasada maksimum dla funkcji harmonicznych Dunkla
 • 3.04.2013

  Sławomir Michalik (UKSW)

  O pewnych formulach typu Pizzettiego
 • 20.03.2013

  Paweł Wójcicki

  Funkcja i jądro Bergmana, podstawowe własności, tożsamość Schiffera - Suszczyńskiego.
 • 13.03.2013

  Grzegorz Łysik (IM PAN)

  Transformacja Dunkla
 • 6.03.2013 - Wielomiany harmoniczne Dunkla

  Grzegorz Łysik (IM PAN)

   
 • 27.02.2013

  Grzegorz Łysik (IM PAN)

  Operatory niezmiennicze względem grupy Coxetera
 • 16.01.2013

  Grzegorz Łysik (IM PAN)

  Układy pierwiastkowe i grupy Coxetera
 • 9.01.2013

  Grzegorz Łysik (IM PAN)

  Grupa odbić i układy pierwiastkowe
 • 12.12.2012 - 1045

  Walter Van Assche (Katholieke Universiteit Leuven )

  Unicity of certain solutions of the discrete Painlevé II equation
 • 28.11.2012

  Sławomir Michalik (UKSW)

  O równaniach moment-różniczkowych i ich związku z sumowalnością
 • 14.11.2012

  Paweł Szablowski (Politechnika Warszawska)

  Rodziny rozkładów Askey–Wilsona i ich uogólnienia

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek