JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Seminaria w IM PAN

Metody Matematyczne Techniki

dr hab. Ewa Bednarczuk (IBS PAN), prof. dr hab. Teresa Regińska

Jest kontynuacją Seminarium Metody Matematyczne Techniki i Ekonomii prowadzonego do 30 czerwca 2015 przez zespół: dr hab. Ewa Bednarczuk (IBS PAN), prof. dr hab. Stefan Rolewicz, prof. dr hab. Dariusz Zagrodny (UKSW), prof. dr hab. Teresa Regińska

Wtorek, 11.15-13.00, sala 405

Program

28.01.2020, godz. 11:15

Monika Syga
O funkcjach półciągłych z dołu minoryzowanych przez funkcje kwadratowe 
 
 
03.12.2019, wyjątkowo o godz. 10:30
w Instytucie Badań Systemowych PAN, ul Newelska 6 sala 200
 
Michael Hintermuller
Optimal control of multiphase fluids and droplets
 
 

05.11.2019, godz. 11:15

Marek Kojdecki
O optymalnych metodach rozwiązywania operatorowych równań pierwszego rodzaju
 
 

28.05.2019, godz. 12:15

Krzysztof Rutkowski
O stożku stycznym do zbioru rozwiązań układu równości i nierówności nieliniowych
 
 

16.04.2019, godz.11:15 

Teresa Regińska
 
Kryteria wyboru parametrów regularyzacji zagadnień źle postawionych niezależne od poziomu błędu danych 
 
 

19.03.2019, wyjątkowo o godz.12:30 w sali 408

Monika Syga
On new conditions for duality  for a class of nonconvex optimization problems 
 
 

4.12.2018, godz. 11:15

Jean-Christophe Pesquet
 
Convergence of Stochastic Fixed Point Algorithms
 

9.10.2018, godz. 11:15

Nikolai P. Osmolovskii
 
Second-Order Necessary Conditions in Optimal Control Problems with State Constraints
 
 

5.06.2018, godz. 11:15

Krzysztof Rutkowski
 
Własności układu dynamicznego związanego z algorytmem najlepszej aproksymacji dla inkluzji operatorowych
 

10.04.2018, godz.11:15

Urve Kangro
On self-regularization of ill-posed problems in Banach spaces by projection methods
 
 
Uno Hämarik
Heuristic parameter choice in Tikhonov regularization from minimizers of the quasi-optimality function
 
 

6.03.2018, godz. 11:15

Piotr Fijałkowski
O pewnym twierdzeniu o lokalnej odwracalności w otoczeniu punktu osobliwego
 

30.01.2018, godz 11:15

Krzysztof Leśniewski
Pochodne kierunkowe funkcji stożkowo wypukłych
 

28.11.2017, godz. 12:15

Krzysztof Rutkowski
Różniczkowe nierówności wariacyjne. Związki ze schematami rzutowymi dla inkluzji z operatorami maksymalnie monotonicznymi
 

24.10.2017, godz. 10:45

Agnieszka Bodeńska
Metody oszczędnego próbkowania w rekonstrukcji sygnałów kwaternionowych.

Abstract

23.05.2017, godz. 11:15

Felicja Okulicka
On Optimal Coefficient in Augmented Lagrangian Method for Saddle Point Problem.

 

11.04.2017, godz.11:15

Agnieszka Prusińska
Twierdzenia o funkcji uwikłanej i stycznym stożku dla inkluzji w przypadku zdegenerowanym.
 

7.03.2017, godz.11:15

Krzysztof Leśniewski
Charakteryzacja przestrzeni słabo ciągowo zupełnych za pomocą istnienia pochodnej kierunkowej
 

13.12.2016, godz.11:15

Teresa Regińska
2-parametrowa regularyzacja zagadnień źle postawionych
 • 22.11.2016 godz. 11:15
Krzysztof Leśniewski
O pochodnej kierunkowej funkcji stożkowo wypukłych                
 •  
  18.10.2016 godz. 11:15
     Marek Kojdecki
     O wariacyjnym sformułowaniu regularyzacji Tichonowa.
     Abstract
 • 28.06.2016 godz. 10:15
      Alexander Ramm
      Inverse scattering problems with non-over-determined data.
      Abstract
 • 7.06.2016 godz. 11:15, wyjątkowo zmiana sali na 408
      Monika Syga
      O twierdzeniach o minimaksie dla uwypuklenia funkcji
      Abstract
 
 • 19.04.2016  godz.11:15
Krzysztof Rutkowski
Inercyjny algorytm prymalno-dualny do rozwiązywania inkluzji operatorów maksymalnie monotonicznych 
 • 8.03.2016 godz 11:15
Krzysztof Leśniewski
O przestrzeniach słabo ciągowo zupełnych
 • 26.01.2016 godz 12:30
Monika Syga
Twierdzenia o minimaksie dla funkcji półciągłych z dołu na przestrzeniach Hilberta
 • 1.12.2015
Radu Ioan Bot (University of Vienna)
A Douglas-Rachford type algorithm for nonsmooth convex optimization problems with complex structures.
 • 27.10.2015
  Jean-Christophe Pesquet (University Paris-Est)
  A Stochastic Look on Primal-Dual Proximal Algorithms
  Abstract
   
 • 19.05.2015
  Krzysztof Rutkowski
  Zagadnienia odwrotne oraz algorytm prymalno-dualny do rozwiązywania inkluzji operatorów maksymalnie monotonicznych.
  Abstract
   
 • 21.04.2015
  Monika Syga
  Twierdzenia o minimaksie dla funkcji wypukłych i ich zastosowania w optymalizacji
  Abstract
   
 • 24.03.2015
  Zdzisław Nowak
  Makroekonomiczne modele zmian strukturalnych, c.d.
  Abstract
   
 • 24.02.2015
  B. Barsbold
  On theory, methods and applications of some global optimization problems
  Abstract
   
 • 27.01.2015
  Krzysztof Leśniewski
  O warunkach stabilności ścisłych lokalnych minimów funkcji o wartościach wektorowych.
  Abstract
   
 • 25.11.2014
  Teresa Regińska
  Zmienne skale Hilberta w regularyzacji Tichonowa
 • 14.10.2014

 • Agnieszka Malinowska (Politechnika Białostocka)
  Rachunek wariacyjny na skalach czasowych
 • 20.05.2014

  Marek Kojdecki (WAT)
  O zagadnieniach odwrotnych i wyznaczaniu parametrów materiałowych nematycznych ciekłych kryształów.
 • 8.04.2014

  Marcin Studniarski (Uniwersytet Łódzki)
  Warunki konieczne i dostateczne dla optymalnej alokacji Pareto w nieciągłym modelu ekonomicznym
 Gale'a
 • 11.03.2014

  Monika Syga (UKSW)
  Twiedzenie o minimaksie dla funkcji Φ-wypukłych.

 • 14.01.2014

  Teresa Regińska
  Metoda regularyzacji dla rozwiązywania zadań niestabilnych
  


 • 14.05.2013

  Zdzisław Nowak
  Makroekonomiczny model wzrostu i zmiany strukturalnej gospodarki
 • 9.04.2013

  Dariusz Zagrodny
  Aproksymacja gradientów funkcji wypukłych
 • 20.11.2012
 - 1400
  Dariusz Zagrodny
  Aproksymacja subgradientów funkcji wypukłej - c.d.
 • 23.10.2012
 - 1400
  Dariusz Zagrodny
  Aproksymacja subgradientów funkcji wypukłej
  


 • 6.12.2011

  Ewa Bednarczuk
  Oszacowanie błędu dla odwzorowań o wartościach wektorowych
 • 15.11.2011
 - 1115
  Marcin Studniarski (Uniwersytet Łódzki)
  Warunki wyższych rzędów w optymalizacji wektorowej w przypadku porządku wprowadzonego przez stożek wielościenny

 • 24.05.2011

  Ewa Bednarczuk
  Twierdzenie o przełęczy dla odwzorowań o wartościach wektorowych - c.d.

 • 5.04.2011

  Ewa Bednarczuk
  Twierdzenie o przełęczy dla odwzorowań o wartościach wektorowych - c.d.

 • 18.01.2011

  Pedro Gajardo (Departamento de Matematica, Universidad Tecnica Frederico Santa Maria, Valparaiso, Chile)
  Setting sustainable thresholds in nature resources management

 • 11.01.2011

  Ewa Bednarczuk
  Twierdzenie o przełęczy dla odwzorowań o wartościach wektorowych

 • 26.10.2010

  Stefan Rolewicz (IMPAN)
  Silnie parawypukłe funkcje o wartościach wektorowych na rozmaitościach

 • 20.04.2010

  Dariusz Zagrodny
  Wektorowe zasady wariacyjne
 • 2.03.2010

  Zdzisław Naniewicz (UKSW)
  Inkluzje różniczkowe z zastosowaniem w teorii równowagi ekonomicznej
 • 3.11.2009

  Tadeusz Antczak
  Metody funkcji dokładnych kar typu l1 dla niewypukłych zadań optymalizacyjnych - c.d.
 • 6.10.2009

  Tadeusz Antczak
  Metody funkcji dokładnych kar typu l1 dla niewypukłych zadań optymalizacyjnych
 • 26.05.2009

  Enrico Miglierina (Varese, Wlochy, Universita dell'Insurbia)
  Characterization of reflexivity by means of a study of the properties of cones
 • 28.04.2009

  Zdzisław Naniewicz (UKSW)
  O pewnych problemach egzystencjalnych optymalizacji wielokryterialnej - c.d.

 • 31.03.2009

  prof. dr hab. Zdzisław Naniewicz
  O pewnych problemach egzystencjalnych optymalizacji wielokryterialnej
 • 17.02.2009

  prof. dr hab. Marcin Studniarski
  Pochodne kierunkowe dolne i górne funkcji wektorowych i ich zastosowanie
 w optymalizacji wielokryterialnej
 • 13.01.2009

  Dariusz Zagrodny
  Próba dowodu twierdzenia Browera o punkcie stałym metodami optymalizacji

 • 7.10.2008

  Ewa Bednarczuk
  O wektorowej zasadzie wariacyjnej
 • 6.05.2008

  prof. dr hab. Zdzisław Naniewicz
  Nierówności wariacyjno-hemiwariacyjne z osłabionym warunkiem wzrostu
 • 8.04.2008

  prof. dr hab. Dariusz Zagrodny
  OPERATORY MAKSYMALNIE MONOTONICZNE. OTWARTE PROBLEMY, II
 • 11.03.2008

  prof. dr hab. Dariusz Zagrodny
  OPERATORY MAKSYMALNIE MONOTONICZNE. OTWARTE PROBLEMY
 • 19.02.2008

  Marcin Studniarski
  Zbieżność strategii ewolucyjnych z samoadaptacją do rozwiązań przybliżonych zadań
 optymalizacji wielokryterialnej
 • 8.01.2008

  Magdalena Nockowska
  O METODZIE WYZNACZANIA PARETO OPTYMALNYCH ROZWIAZAŃ DLA PEWNEJ KLASY
 PROBLEMÓW OPTYMALIZACJI WEKTOROWEJ
 • 4.12.2007

  Zdzisław Naniewicz (UKSW)
  Zagadnienia równowagi ekonomicznej a problemy optymalizacji wektorowej - c.d.
 • 25.09.2007

  Song Wen (Harin)
  HOMOTOPY METHODS OF MULTIOJECTIVE OPTIMIZATION

Seminaria w roku akademickim 2006/2007

 • 29.05.2007

  Andrzej Cegielski (Uniwersytet Zielonogórski)
  Operatory regularnie nieoddalające i ich zastosowania
 • 24.04.2007

  Tadeusz Antczak
  Niezmiennicza wypukłość w optymalizacji wielokryterialnej
 • 27.03.2007

  D. Zagrodny
  OPTYMALNA REASEKURACJA
 • 27.02.2007

  S. Rolewicz
  Analiza wypukła na rozmaitościach
  M. Studniarski
  Warunki konieczne slabego ostrego minimum w optymalizacji wielokryterialnej

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek