Statystyka matematyczna i inne zastosowania probabilistyczne

dr hab. Marek Męczarski (SGH), dr hab. Piotr Jaworski (UW), prof. dr hab. Tomasz Rychlik

Czwartek, 10.15-12.00, sala 106

Seminarium

"STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne"
odbywa się w czwartki, o godz. 10:15 w IMPAN

na platformie internetowej Zoom
(otwarcie spotkania o godz. 10:00)

www.zoom.us/j/8168185876
hasło (passcode): 444492

Aktualny plan na rok akademicki 2020/21

------------------------------------------------------------------------

29 X: Tomasz Rychlik (IM PAN) "Warunki konieczne i dostateczne reprezentacji Samaniego rozkładu czasu pracy systemu".

5 XI: Krzysztof Rudaś (Wydz. MiNI PW) "Zastosowanie estymatorów liniowych w modelowaniu przyczynowości".

12 XI: Mariusz Bieniek (IM UMCS) "Wybór optymalnych statystyk porządkowych w estymacji kwantyli".

19 XI: Aneta Augustynowicz (Wydz. MiNI PW) "Długoterminowe zachowanie modelu liczby roszczeń ubezpieczeniowych o wielkościach bliskich maksimum".

26 XI: Jacek Wesołowski (Wydz. MiNI PW) "Podwójna asymptotyka dla testów zgodności".

3 XII: nie ma seminarium - XLVI Konferencja "Statystyka Matematyczna", zwykle Będlewo (d. Wisła), w br. Lublin online - https://xlvistat.umcs.pl.

10 XII: Tomasz Cąkała (Wydz. MIM UW) "Filtr cząsteczkowy ze schematem drzewa Poissona".

17 XII: Krystyna Maciąg (IM UMCS) "Charakteryzacje rozkładów prawdopodobieństwa przy użyciu uogólnionych statystyk porządkowych".

14 I: Piotr Jaworski (IM UW) "O kopulach niezmienniczych względem lewostronnego warunkowania o zadanej wartości tau Kendalla lub rho Spearmana".

21 I: Krzysztof Jasiński (UMK) "O liczbie popsutych elementów w działającym systemie koherentnym".

28 I: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

4-11-18 II: przerwa zimowa.

25 II: Agnieszka Goroncy (UMK} "Oszacowania dla uporządkowanych funkcjonałów statystycznych pochodzących z nieparametrycznych rodzin rozkładów".

4 III: ...

...

-------------------------------------------------

Piotr Jaworski, Marek Męczarski i Tomasz Rychlik

-------------------------------------------------

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek