Statystyka matematyczna i inne zastosowania probabilistyczne

dr hab. Marek Męczarski (SGH), dr hab. Piotr Jaworski (UW), prof. dr hab. Tomasz Rychlik

Czwartek, 10.15-12.00, sala 106

Seminarium

"STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne"
odbywa się w czwartki, o godz. 10:15 w IMPAN na Śniadeckich,
na I piętrze, w sali 106.

 

Aktualny plan na rok akademicki 2018/19

------------------------------------------------------------------------

4 X: spotkanie organizacyjno-programowe.

11 X: Piotr Jaworski (IM UW) "Kopule procesów Itô".

18 X: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

25 X: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Warunki jednomodalności i logarytmicznej wklęsłości gęstości czasów pracy systemów koherentnych".

8 XI: nie ma seminarium.

15 XI: Anna Zalewska (Wydz. MiNI PW/MIM UW) "Zmodyfikowany CoVaR w analizie portfelowej".

Rozważam zmodyfikowany CoVaR (warunkowy VaR) w problemie wyboru portfela inwestycyjnego, przy założeniu normalności zwrotów. W znalezieniu rozwiązania szczególną rolę odgrywa teoria kopuli.

22 XI: Andrzej Okolewski (IM PŁ) "Optymalne oszacowania funkcjonałów statystyk porządkowych dla zależnych obserwacji".

Referat dotyczy metodologii wyznaczania osiągalnych ograniczeń dla wybranych  funkcjonałów statystyk porządkowych z prób zależnych zmiennych losowych. Rozważania prowadzone będą w ramach trzech klas modeli, wyróżnionych ze względu na zakres dostępnej informacji o strukturze zależności obserwacji. Będziemy zakładać, że struktura ta jest albo w pełni znana, albo całkowicie nieznana, albo częściowo znana.

29 XI: Nikolay Nikolov (IM Bułg. AN) "Asymptotic properties of the Lee distance".

Distances on permutations are often convenient tools for analyzing and modeling rank data. They capture the main feature of the data and provide a basis for further investigation. In this talk, some statistical properties of the Lee distance are studied. Asymptotic results for the random variable induced by Lee distance are derived and used to compare the distance-based probability model and the marginals model for complete rankings. Some statistical tools for estimating the unknown parameters and testing the goodness-of-fit of the presented models are considered for eight commonly used distances on permutations. As an application of the proposed models, three illustrative examples of rank datasets are analyzed.
 
6 XII: nie ma seminarium - konferencja w Będlewie ("Wisła").

13 XII: nie ma seminarium.

20 XII: Magdalena Szymkowiak (IAiR PP) "Analiza czasu życia za pomocą funkcji intensywności starzenia".

3 I: nie ma seminarium.

10 I: Wojciech Zieliński (Wydz. ZIiM SGGW).

17 I: Jacek Leśkow (PK).

24 I: ...

31 I, 7 II, 14 II: nie ma seminarium - przerwa zimowa.

21 II: ?

28 II: ...

...

 

------------------------------------------------------------------------

Marek Męczarski, Piotr Jaworski i Tomasz Rychlik

-------------------------------------------------------------------------

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek