Statystyka matematyczna i inne zastosowania probabilistyczne

dr hab. Marek Męczarski (SGH), dr hab. Piotr Jaworski (UW), prof. dr hab. Tomasz Rychlik

Czwartek, 10.15-12.00, sala 106

Seminarium

"STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne"
odbywa się w czwartki, o godz. 10:15 w IMPAN

na platformie internetowej Zoom
(otwarcie spotkania o godz. 10:00)

www.zoom.us/j/8168185876
hasło (passcode): 444492

Aktualny plan na rok akademicki 2020/21

------------------------------------------------------------------------

29 X: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Warunki konieczne i dostateczne reprezentacji Samaniego rozkładu czasu pracy systemu".

5 XI: Krzysztof Rudaś (Wydz. MiNI PW) "Zastosowanie estymatorów liniowych w modelowaniu przyczynowości".

12 XI: Mariusz Bieniek (IM UMCS) "Wybór optymalnych statystyk porządkowych w estymacji kwantyli".

19 XI: Aneta Augustynowicz (Wydz. MiNI PW) "Długoterminowe zachowanie modelu liczby roszczeń ubezpieczeniowych o wielkościach bliskich maksimum".

26 XI: Jacek Wesołowski (Wydz. MiNI PW) "Podwójna asymptotyka dla testów zgodności".

3 XII: nie ma seminarium - XLVI Konferencja "Statystyka Matematyczna", zwykle Będlewo (d. Wisła), w br. Lublin online - https://xlvistat.umcs.pl.

10 XII: Tomasz Cąkała (Wydz. MIM UW) "Filtr cząsteczkowy ze schematem drzewa Poissona".

17 XII: Krystyna Maciąg (IM UMCS) "Charakteryzacje rozkładów prawdopodobieństwa przy użyciu uogólnionych statystyk porządkowych".

14 I: Piotr Jaworski (IM UW) "O kopulach niezmienniczych względem lewostronnego warunkowania o zadanej wartości tau Kendalla lub rho Spearmana".

21 I: Krzysztof Jasiński (UMK) "O liczbie popsutych elementów w działającym systemie koherentnym".

28 I: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

4-11-18 II: przerwa zimowa.

25 II: Agnieszka Goroncy (UMK} "Oszacowania dla uporządkowanych funkcjonałów statystycznych pochodzących z nieparametrycznych rodzin rozkładów".

4 III: Anna Dembińska (Wydz. MiNI PW) "Dalsze czasy życia elementów, które przetrwały awarię całego systemu".

11 III: Konrad Furmańczyk (Wydz. ZIiM SGGW) "Testowanie własności MTP2 dla rozkładu normalnego".

18 III: Agnieszka Siedlaczek (IF UO): "Estymacja kwantylowych wersji krzywej Lorenza".

25 III: Paweł Teisseyre (IPI PAN) "Klasyfikacja dla danych z niepełną obserwowalnością zmiennej odpowiedzi typu PU (positive and unlabelled)".

Referat będzie poświęcony problemowi klasyfikacji z niepełną obserwowalnością zmiennej odpowiedzi typu PU (positive and unlabelled). W tradycyjnym problemie klasyfikacji binarnej celem jest zbudowanie modelu, który przypisuje obserwacji jedną z dwóch klas: pozytywną lub negatywną na podstawie cech opisujących daną obserwację. Zakłada się, że zbiór uczący, na podstawie którego dopasowuje się model, zawiera obserwacje pozytywne oraz negatywne. W problemie PU zbiór danych uczących zawiera obserwacje, które mają przypisaną etykietę pozytywną, zaś pozostałe obserwacje nie mają przypisanej etykiety. Na przykład w zastosowaniach medycznych obserwacje niemające przypisanej klasy mogą odpowiadać pacjentom, u których nie zdiagnozowano choroby. Brak diagnozy nie oznacza jednak, że choroba nie występuje. Podczas prezentacji przedstawię formalny opis problemu, podstawowe definicje i fakty oraz interesujące wyzwania związane z danymi PU. Pokażę, w jaki sposób można zaadaptować popularny model regresji logistycznej dla danych PU. Dodatkowo pokażę, że dopasowanie modelu logistycznego dla danych PU jest związane z problemem złej specyfikacji modelu logistycznego.  

1 IV: nie ma seminarium - Wielki Czwartek.

8 IV: Agata Boratyńska (ZSM IE SGH) "Odporna estymacja bayesowska przy funkcji straty Bregmana".

15 IV: Alicja Jokiel-Rokita (Wydz. Mat. PWr.) "Estymacja parametrów procesów odnowy z trendem".

22 IV: nie ma seminarium - Rada Naukowa IM PAN.

29 IV: Magdalena Szymkowiak (IA PP) "Wpływ sygnatur na właściwości rozkładu czasu życia systemu w klasycznym modelu wykładniczym".

6 V: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Oszacowania czasu pracy systemu szeregowego, którego komponenty mają czasy pracy o rozkładzie IFR".

13 V: Małgorzata Łazęcka (IPI PAN). 

20 V: Karol Dąbrowski (Wydz. MIM UW). 

27 V: Piotr Śliwka (SNŚ UKSW).

@@@@@@@@@@@@@@

-------------------------------------------------

Piotr Jaworski, Marek Męczarski i Tomasz Rychlik

-------------------------------------------------

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek