Statystyka matematyczna i inne zastosowania probabilistyczne

dr hab. Marek Męczarski (SGH), dr hab. Piotr Jaworski (UW), prof. dr hab. Tomasz Rychlik

Czwartek, 10.15-12.00, sala 106

Seminarium

"STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne"
odbywa się w czwartki, o godz. 10:15 w IMPAN na Śniadeckich,
na I piętrze, w sali 106.

 

Aktualny plan na rok akademicki 2019/20

------------------------------------------------------------------------

3 X: spotkanie organizacyjno-programowe.

10 X: Marek Męczarski (IE SGH) "Zastosowanie procedury Robbinsa-Monro do estymacji współczynnika dopasowania".

17 X: nie ma seminarium. 

24 X: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

31 X: nie ma seminarium.

7 XI: Irmina Czarna (PWr.)  "Teoria fluktuacji dla procesów Lévy'ego zależnych od poziomu i zagadnienie paryskiego opóźnienia".

Podczas referatu szczegółowo omówię zagadnienie paryskiego opóźnienia i jego zastosowanie w teorii ruiny. Dodatkowo zdefiniuję tzw. procesy Lévy'ego zależne od poziomu, scharakteryzuję ich własności oraz zaprezentuję otrzymane tożsamości fluktuacyjne.  

14 XI: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Czasy pracy systemów w modelu z zależnością intensywności awarii działających komponentów od statusu działania pozostałych".

21 XI: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Probabilistyczne własności czasów pracy systemów z komponentami o wykładniczych czasach życia".

28 XI: Marcin Pitera (IM UJ). 

5 XII: nie ma seminarium - konferencja w Będlewie.

12 XII (? lub 19 XII): Damian Jelito (IM UJ) "Nowy test normalności oparty na warunkowych wariancjach i regule 20-60-20". 

19 XII (? lub 12 XII): Szymon Majewski (IMPAN). 

9 I: ...

...


-------------------------------------------------

Piotr Jaworski, Marek Męczarski i Tomasz Rychlik

-------------------------------------------------

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek