JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Seminaria w IM PAN

Statystyka matematyczna i inne zastosowania probabilistyczne

dr hab. Piotr Jaworski (UW), prof. dr hab. Tomasz Rychlik, dr hab. Marek Męczarski (SGH)

Czwartek, 10.15-12.00, sala 106 (I piętro)

Seminarium

"STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne"
odbywa się w czwartki, o godz. 10:15 w IMPAN 

 w sali 106 (I piętro) oraz na platformie internetowej Zoom  

(otwarcie spotkania o godz. 10:00)

www.zoom.us/j/8168185876
hasło (passcode): 444492

Plan na rok akademicki 2023/24

5 X: Spotkanie organizacyjno-programowe
Ustalenie planu wykładów na najbliższy czas oraz przedyskutowanie formy spotkań. 

12 X: Piotr Jaworski (IM UW) "Miara ryzyka systemowego CoVaR (warunkowa wartość zagrożona) w terminach kopuli".
 
19 X: nie ma seminarium - Rada Naukowa IM PAN.
.
26 XMagdalena Szymkowiak (PP) "Zachowanie wybranych właściwości czasów życia komponentów przez czas życia systemu".
 
2 XI: nie ma seminarium.
 
9 XI: Alicja Jokiel-Rokita (WM PWr.) "Wnioskowanie statystyczne dla modeli niezawodności oprogramowania".
 
16 XI: nie ma seminarium. 
 
23 XI: Łukasz Delong (WNE UW) "Funkcja wariancji w problemach estymacji i walidacji funkcji wartości oczekiwanej w modelach regresji".
 
30 XI:  nie ma seminarium. 
 
7 XII:  Andrzej Okolewski (PŁ) "Charakteryzacja skończonych ciągów reprezentujących wartości oczekiwane statystyk porządkowych".
 
14 XII: Piotr Jaworski (IM UW) "Nowe spojrzenie na ogonowe rozwinięcia kopuli".
 
21 XII: nie ma seminarium.
 
11 I: nie ma seminarium - Rada Naukowa IM PAN. 
 
18 I: Alicja Jokiel-Rokita (WM PWr.).
 
25 I: ... 
...
-------------------------------------------------

Piotr Jaworski, Tomasz Rychlik i Marek Męczarski

-------------------------------------------------

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek