Seminaria

Statystyka matematyczna i inne zastosowania probabilistyczne

dr hab. Marek Męczarski (SGH), dr hab. Piotr Jaworski (UW), prof. dr hab. Tomasz Rychlik

Czwartek, 10.15-12.00, sala 106

Seminarium

"STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne"
odbywa się w czwartki, o godz. 10:15 w IMPAN 

 w sali 106 oraz na platformie internetowej Zoom  

(otwarcie spotkania o godz. 10:00)

www.zoom.us/j/8168185876
hasło (passcode): 444492

Plan na rok akademicki 2021/22

7 X: Spotkanie organizacyjne oraz: Tomasz Rychlik (IMPAN) „Dolne oszacowania wariancji wartości ekstremalnych w populacjach symetrycznych.”
Będzie to spotkanie organizacyjne, na którym spróbujemy ustalić plan wykładów na najbliższy czas oraz przedyskutować formę naszych spotkań. Zostanie też wygłoszony krótki referat na temat jak wyżej.

14 X: Piotr Jaworski (IM UW) "O kopuli procesu Wienera i procesów jego ekstremów".

21 X: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN. 

28 X: Magdalena Szymkowiak (PP) "Warunki dotyczące sygnatur systemu gwarantujące mu zachowanie wybranych własności rozkładów czasu życia swoich komponentów".

4 XI: Wojciech Otto (WNE UW) "Modelowanie ewolucji tablic trwania życia".

18 XI: Wojciech Otto (WNE UW) "Modelowanie ewolucji tablic trwania życia" (ciąg dalszy). 

25 XI: Gediminas Bagdonas (Vilnius University) "A class of bivariate copula mappings".

In this seminar we present a particular mapping in the set of bivariate copulas, which unifies some known results in the literature and allows flexible construction of new copulas. We provide necessary and sufficient conditions for the general case, extend these conditions for the independence copula and discuss properties of the mapping under consideration.

2 XII: nie ma seminarium - XLVII Konferencja "Statystyka Matematyczna", Będlewo (d. Wisła) oraz online;

informacje: www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/21-mathstat47

9 XII: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Nierówności dla L-statystyk z prób o rozkładach symetrycznych".

16 XII: Szymon Majewski (Ecole Polytechnique, Palaiseau) "Kernel Stein discrepancy descent".

13 I: Wojciech Zieliński (SGGW) "Przedział ufności dla odsetka pytań drażliwych".

20 I: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

27 I: Agnieszka Goroncy (UMK) "Oszacowania dla statystyk pozycyjnych z rozkładów o malejącej odwróconej intensywności awarii". 

3-10-17-24 II: przerwa zimowa.

3 III: Grzegorz Wyłupek (UWr.) "Nieparametryczny test w problemie dwóch prób dla danych sparowanych".

10 III: Wolfgang Haerdle (Humboldt University, Berlin) "Time-Varying Network for Cryptocurrencies?".

Cryptocurrencies return cross-predictability and technological similarity yield information on risk propagation and market segmentation. To investigate these effects, we build a time-varying network for cryptocurrencies, based on the evolution of return cross-predictability and technological similarities.
 

17 III:  Alicja Wolny-Dominiak (UE Katowice) "Modele statystyczne w szacowaniu i predykcji składki w ubezpieczeniach nieżyciowych z zastosowaniem kopuli".

24 III: Jan Górecki (Silesian University in Opava) "Pairwise likelihood estimation for copulas with tractable bivariate margins".

In moderate to high dimensions, the required probability density function for the standard maximum pseudo-likelihood estimator (MPLE) of a parametric copula is often difficult to obtain, be it analytically in terms of a formula or numerically in terms of a tractable density evaluation procedure. However, the bivariate margins of such copulas are often analytically or numerically tractable. This can be exploited by the introduced pairwise pseudo-likelihood estimator (PPLE), which is studied and compared to the MPLE as an estimator for the parameters of copulas whose densities may not be numerically tractable but whose bivariate margins have tractable densities.

31 III: Wojciech Rejchel (UMK) "Selekcyjna zgodność dla wysokowymiarowych danych jakościowych".

7 IV: Wojciech Niemiro (UW/UMK) "Modelowanie związków przyczynowych za pomocą grafów skierowanych z możliwymi cyklami"

14 IV: nie ma seminarium - Wielki Czwartek.

21 IV: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN. 

28 IV: Krzysztof Rudaś (Wydz. MiNI PW) "Estymatory ściągające w modelowaniu przyczynowym".

5 V: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Warunki istnienia momentów wartości rekordowych i ich oszacowania".

12 V: Konrad Furmańczyk (SGGW) "Problemy klasyfikacji PU dla wysokowymiarowych i niskowymiarowych danych". 

19 V: Krzysztof Jasiński (UMK) "Liczba popsutych komponentów w systemie koherentnym zbudowanym z komponentów różnego typu"

26 V: nie ma seminarium - konferencja OSD 2022; 14th International Conference on Ordered Statistical Data, May 24th-27th, 2022, Vietri sul Mare (Salerno), Italy.

-------------------------------------------------

Piotr Jaworski, Marek Męczarski i Tomasz Rychlik

-------------------------------------------------

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek