A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Seminars in IMPAN

Mathematical Methods in Engineering

dr hab. Ewa Bednarczuk (IBS PAN), prof. dr hab. Teresa Regińska

Jest kontynuacją Seminarium Metody Matematyczne Techniki i Ekonomii prowadzonego do 30 czerwca 2015 przez zespół: dr hab. Ewa Bednarczuk (IBS PAN), prof. dr hab. Stefan Rolewicz, prof. dr hab. Dariusz Zagrodny (UKSW), prof. dr hab. Teresa Regińska

Tuesday, 11.15-13.00, room 405

Program

28.01.2020, godz. 11:15

Monika Syga
O funkcjach półciągłych z dołu minoryzowanych przez funkcje kwadratowe 
 
 
03.12.2019, exceptionally at 10:30 am, room 200, in System Research Institute PAS, street Newelska 6 
 
Michael Hintermuller
Optimal control of multiphase fluids and droplets
 

05.11.2019, godz. 11:15

Marek Kojdecki
O optymalnych metodach rozwiązywania operatorowych równań pierwszego rodzaju
 
 

28.05.2019, godz. 12:15

Krzysztof Rutkowski
O stożku stycznym do zbioru rozwiązań układu równości i nierówności nieliniowych
 

16.04.2019, godz.11:15 

Teresa Regińska
Kryteria wyboru parametrów regularyzacji zagadnień źle postawionych niezależne od poziomu błędu danych 
 

19.03.2019, exceptionally at 12:30 in room 408

Monika Syga
On new conditions for duality  for a class of nonconvex optimization problems 
 

4.12.2018, godz. 11:15

Jean-Christophe Pesquet
Convergence of Stochastic Fixed Point Algorithms
 

9.10.2018, godz. 11:15

Nikolai P. Osmolovskii  
Second-Order Necessary Conditions in Optimal Control Problems with State Constraints.
 
 

5.06.2018; 11:15

Krzysztof Rutkowski
Własności układu dynamicznego związanego z algorytmem najlepszej aproksymacji dla inkluzji operatorowych
 
 

10.04.2018; 11:15

Urve Kangro
On self-regularization of ill-posed problems in Banach spaces by projection methods
 
Uno Hämarik
Heuristic parameter choice in Tikhonov regularization from minimizers of the quasi-optimality function
 

6.03.2018; 11:15

Piotr Fijałkowski
O pewnym twierdzeniu o lokalnej odwracalności w otoczeniu punktu
osobliwego
 

30.01.2018; 11:15

Krzysztof Leśniewski
Pochodne kierunkowe funkcji stożkowo wypukłych

 

28.11.2017

Krzysztof Rutkowski
Differential Variational Inequalities related to best approximation algorithms solving coupled maximally monotone operators inclusion problem
 

24.10.2017

Agnieszka Badeńska
Metody oszczędnego próbkowania w rekonstrukcji sygnałów kwaternionowych.
 
 

23.05.2017, 11:15 am

Felicja Okulicka
On Optimal Coefficient in Augmented Lagrangian Method for Saddle Point Problem.

 

11.04.2017, 11:15 am

Agnieszka Prusińska
Twierdzenia o funkcji uwikłanej i stycznym stożku dla inkluzji w przypadku zdegenerowanym.
 

7.03.2017, 11:15 am

Krzysztof Leśniewski
Charakteryzacja przestrzeni słabo ciągowo zupełnych za pomocą
istnienia pochodnej kierunkowej
 

13.12.2016, 11:15 am

Teresa Regińska
2-parametrowa regularyzacja zagadnień źle postawionych
 
 

22.11.2016, 11:15 am

Krzysztof Leśniewski
O pochodnej kierunkowej funkcji stożkowo wypukłych
 

  18.10.2016, 11:15 am

Marek Kojdecki
O wariacyjnym sformułowaniu regularyzacji Tichonowa
 

  28.06.2016, 10:15 am

Alexander Ramm
Inverse scattering problems with non-over-determined data
 

  7.06.2016; room 408

Monika Syga
O twierdzeniach o minimaksie dla uwypuklenia funkcji
 
19.04.2016  godz.11:15
 
Krzysztof Rutkowski
Inercyjny algorytm prymalno-dualny do rozwiązywania inkluzji operatorów maksymalnie monotonicznych 
 
 
 8.03.2016 godz 11:15
 
Krzysztof Leśniewski
O przestrzeniach słabo ciągowo zupełnych
Abstract
 • 26.01.2016 godz 12:30
Monika Syga
Twierdzenia o minimaksie dla funkcji półciągłych z dołu na przestrzeniach Hilberta
 • 1.12.2015
Radu Ioan Bot (University of Vienna)
A Douglas-Rachford type algorithm for nonsmooth convex optimization problems with complex structures.
 • 27.10.2015
  Jean-Christophe Pesquet (University Paris-Est)
  A Stochastic Look on Primal-Dual Proximal Algorithms
  Abstract
   
 • 19.05.2015
  Krzysztof Rutkowski
  Zagadnienia odwrotne oraz algorytm prymalno-dualny do rozwiązywania inkluzji operatorów maksymalnie monotonicznych.
  Abstract
   
 • 21.04.2015
  Monika Syga
  Twierdzenia o minimaksie dla funkcji wypukłych i ich zastosowania w optymalizacji
  Abstract
   
 • 24.03.2015
  Zdzisław Nowak
  Makroekonomiczne modele zmian strukturalnych, c.d.
  Abstract
   
 • 24.02.2015
  B. Barsbold
  On theory, methods and applications of some global optimization problems
  Abstract
   
 • 27.01.2015
  Krzysztof Leśniewski
  O warunkach stabilności ścisłych lokalnych minimów funkcji o wartościach wektorowych.
  Abstract
   
 • 25.11.2014
  Teresa Regińska
  Zmienne skale Hilberta w regularyzacji Tichonowa
 • 14.10.2014

 • Agnieszka Malinowska (Politechnika Białostocka)
  Rachunek wariacyjny na skalach czasowych
 • 20.05.2014

  Marek Kojdecki (WAT)
  O zagadnieniach odwrotnych i wyznaczaniu parametrów materiałowych nematycznych ciekłych kryształów.
 • 8.04.2014

  Marcin Studniarski (Uniwersytet Łódzki)
  Warunki konieczne i dostateczne dla optymalnej alokacji Pareto w nieciągłym modelu ekonomicznym
 Gale'a
 • 11.03.2014

  Monika Syga (UKSW)
  Twiedzenie o minimaksie dla funkcji Φ-wypukłych.

 • 14.01.2014

  Teresa Regińska
  Metoda regularyzacji dla rozwiązywania zadań niestabilnych
  


 • 14.05.2013

  Zdzisław Nowak
  Makroekonomiczny model wzrostu i zmiany strukturalnej gospodarki
 • 9.04.2013

  Dariusz Zagrodny
  Aproksymacja gradientów funkcji wypukłych
 • 20.11.2012
 - 1400
  Dariusz Zagrodny
  Aproksymacja subgradientów funkcji wypukłej - c.d.
 • 23.10.2012
 - 1400
  Dariusz Zagrodny
  Aproksymacja subgradientów funkcji wypukłej
  


 • 6.12.2011

  Ewa Bednarczuk
  Oszacowanie błędu dla odwzorowań o wartościach wektorowych
 • 15.11.2011
 - 1115
  Marcin Studniarski (Uniwersytet Łódzki)
  Warunki wyższych rzędów w optymalizacji wektorowej w przypadku porządku wprowadzonego przez stożek wielościenny

 • 24.05.2011

  Ewa Bednarczuk
  Twierdzenie o przełęczy dla odwzorowań o wartościach wektorowych - c.d.

 • 5.04.2011

  Ewa Bednarczuk
  Twierdzenie o przełęczy dla odwzorowań o wartościach wektorowych - c.d.

 • 18.01.2011

  Pedro Gajardo (Departamento de Matematica, Universidad Tecnica Frederico Santa Maria, Valparaiso, Chile)
  Setting sustainable thresholds in nature resources management

 • 11.01.2011

  Ewa Bednarczuk
  Twierdzenie o przełęczy dla odwzorowań o wartościach wektorowych

 • 26.10.2010

  Stefan Rolewicz (IMPAN)
  Silnie parawypukłe funkcje o wartościach wektorowych na rozmaitościach

 • 20.04.2010

  Dariusz Zagrodny
  Wektorowe zasady wariacyjne
 • 2.03.2010

  Zdzisław Naniewicz (UKSW)
  Inkluzje różniczkowe z zastosowaniem w teorii równowagi ekonomicznej
 • 3.11.2009

  Tadeusz Antczak
  Metody funkcji dokładnych kar typu l1 dla niewypukłych zadań optymalizacyjnych - c.d.
 • 6.10.2009

  Tadeusz Antczak
  Metody funkcji dokładnych kar typu l1 dla niewypukłych zadań optymalizacyjnych
 • 26.05.2009

  Enrico Miglierina (Varese, Wlochy, Universita dell'Insurbia)
  Characterization of reflexivity by means of a study of the properties of cones
 • 28.04.2009

  Zdzisław Naniewicz (UKSW)
  O pewnych problemach egzystencjalnych optymalizacji wielokryterialnej - c.d.

 • 31.03.2009

  prof. dr hab. Zdzisław Naniewicz
  O pewnych problemach egzystencjalnych optymalizacji wielokryterialnej
 • 17.02.2009

  prof. dr hab. Marcin Studniarski
  Pochodne kierunkowe dolne i górne funkcji wektorowych i ich zastosowanie
 w optymalizacji wielokryterialnej
 • 13.01.2009

  Dariusz Zagrodny
  Próba dowodu twierdzenia Browera o punkcie stałym metodami optymalizacji

 • 7.10.2008

  Ewa Bednarczuk
  O wektorowej zasadzie wariacyjnej
 • 6.05.2008

  prof. dr hab. Zdzisław Naniewicz
  Nierówności wariacyjno-hemiwariacyjne z osłabionym warunkiem wzrostu
 • 8.04.2008

  prof. dr hab. Dariusz Zagrodny
  OPERATORY MAKSYMALNIE MONOTONICZNE. OTWARTE PROBLEMY, II
 • 11.03.2008

  prof. dr hab. Dariusz Zagrodny
  OPERATORY MAKSYMALNIE MONOTONICZNE. OTWARTE PROBLEMY
 • 19.02.2008

  Marcin Studniarski
  Zbieżność strategii ewolucyjnych z samoadaptacją do rozwiązań przybliżonych zadań
 optymalizacji wielokryterialnej
 • 8.01.2008

  Magdalena Nockowska
  O METODZIE WYZNACZANIA PARETO OPTYMALNYCH ROZWIAZAŃ DLA PEWNEJ KLASY
 PROBLEMÓW OPTYMALIZACJI WEKTOROWEJ
 • 4.12.2007

  Zdzisław Naniewicz (UKSW)
  Zagadnienia równowagi ekonomicznej a problemy optymalizacji wektorowej - c.d.
 • 25.09.2007

  Song Wen (Harin)
  HOMOTOPY METHODS OF MULTIOJECTIVE OPTIMIZATION

Seminaria w roku akademickim 2006/2007

 • 29.05.2007

  Andrzej Cegielski (Uniwersytet Zielonogórski)
  Operatory regularnie nieoddalające i ich zastosowania
 • 24.04.2007

  Tadeusz Antczak
  Niezmiennicza wypukłość w optymalizacji wielokryterialnej
 • 27.03.2007

  D. Zagrodny
  OPTYMALNA REASEKURACJA
 • 27.02.2007

  S. Rolewicz
  Analiza wypukła na rozmaitościach
  M. Studniarski
  Warunki konieczne slabego ostrego minimum w optymalizacji wielokryterialnej

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image