A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Seminars in IMPAN

Biologia Obliczeniowa

 • 7 kwietnia 2014, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Jacek Miękisz (MIM UW)
  Czym różnią się stany podstawowe układów oddziałujących cząstek od równowag Nasha układów oddziałujących graczy
  Agnieszka Bartłomiejczyk (Katedra Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki Politechniki Gdańskiej)
  Metoda semidyskretyzacji dla strukturalnych modeli populacyjnych
  Plakat
 • 10 marca 2014, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Ryszard Rudnicki (IM PAN)
  Procesy kawałkami deterministyczne i ich zastosowania w biologii
  Adam Bobrowski (Politechnika Lubelska)
  Osobliwa granica w modelu aktywności kinaz B. Kaźmierczaka i T. Lipniackiego
  Plakat
 • 27 stycznia 2014, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Zbigniew Peradzyński (Wydział MIM UW)
  Modelowanie matematyczne szybkich (CICI) fal wapniowych
  Krzysztof Argasiński (IM PAN)
  Selekcja naturalna w populacjach z ograniczonym wzrostem. Dynamika replikatorów i eko-ewolucyjne sprzężenie zwrotne
  Plakat
 • 16 grudnia 2013, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 106
  Ryszard Rudnicki (IM PAN)
  Modele wiekowe gatunków semelparycznych i ich asymptotyka
  Krzysztof Puszyński (Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)
  Farmakodynamika leku Nutlin
  Plakat
 • 25 listopada 2013, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Adam Bobrowski (Politechnika Lubelska)
  O tym, jak płaskich ryb ławica warunki brzegowe wypukłe wykombinowała, historia osobliwa
  Jędrzej Jabłoński (Wydział MIM Uniwersytetu Warszawskiego)
  Model symulacyjny oparty o teorię optymalnego żerowania. Przypadek ryby planktonożernej
  Plakat
 • 28 października 2013, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Joanna Jaruszewicz (IPPT PAN)
  Stochastyczny model toggle switch w dzielących się bakteriach
  Urszula Foryś (MIMUW)
  O globalnej stabilności pewnego typu równań z opóźnieniem z zastosowaniem w modelach populacyjnych
  Plakat
 • 13 maja 2013, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Marek Bodnar (Uniwersytet Warszawski, Wydział MIM)
  O równaniu logistycznym z dyskretnym opóźnieniem i okresowym lub prawie okresowym tłumieniem
  Krzysztof Argasiński
  Problemy z klasycznym równaniem logistycznym. Jakie podstawowe równanie wzrostu jest odpowiednie dla modeli selekcji naturalnej?
  Plakat
 • 15 kwietnia 2013, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Urszula Foryś (Uniwersytet Warszawski, Wydział MIM)
  Modelowanie immunoterapii raka prostaty
  Paweł Zwoleński (IM PAN Katowice)
  Ewolucja fenotypowa u hermafrodytów
  Plakat
 • 18 marca 2013, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Zbigniew Peradzyński (Uniwersytet Warszawski, Wydział MIM)
  Modelowanie szybkich fal wapniowych
  Maria Magdoń-Maksymowicz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)
  Modelowanie i symulacje komputerowe ewolucji populacji, bazujących na koncepcji J. T. Penny, z uwzględnieniem mutacji genetycznych i ich wpływu na starzenie biologiczne
  Plakat
 • 11 lutego 2013, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Thomas Hillen (University of Alberta, Canada; member of the Editorial Board of J. Math. Biol. oraz SIAM J. Appl. Anal.)
  Mathematical Modelling with Fully Anisotropic Diffusion
  Marcin Małogrosz (Uniwersytet Warszawski, Wydział MIM)
  How to iron a wing of the fruit fly? - dimension reduction in a model of morphogen transport
  Plakat
 • 14 stycznia 2013, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Jurij Kozicki (Instytut Matematyki UMCS w Lublinie)
  Ewolucja stochastyczna nieskończonego układu podmiotów z proliferacją i współzawodnictwem - opisy mikro- i mezoskopowe
  Łukasz Płociniczak (Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej)
  Problemy odwrotne w matematycznym modelu rogówki oka
  Plakat
 • 17 grudnia 2012, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Anna Lalik (Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej)
  Czy komórki mogą żyć bez cukru?
  Andrzej Tomski (Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
  Zastosowanie metod wnioskowania statystycznego i algorytmów parsowania plików do zbadania wpływu leków antydepresyjnych na mózg
  Plakat
 • 26 listopada 2012, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Paweł Wiczling (Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki)
  Zastosowanie farmakokinetyki i farmakodynamiki we współczesnej farmacji
  Przemysław Paździorek (IM PAN)
  Stochastyczne modele różnicowania się komórek
  Plakat
 • 22 października 2012, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Leon Bobrowski (Politechnika Białostocka, Instytut Informatyki)
  Analiza eksploracyjna oparta na wypukłych i odcinkowo liniowych (CPL) funkcjach kryterialnych
  Tadeusz Kosztołowicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Fizyki)
  Zastosowanie równań różniczkowych z pochodnymi ułamkowego rzędu do opisu subdyfuzji w układach biologicznych
  Plakat
 • 14 maja 2012, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Jacek Miękisz (MIM UW)
  O opóźnieniach czasowych w grach ewolucyjnych i modelach ekspresji genów, o oscylacjach albo raczej o ich braku
  Krzysztof Bartoszek (Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and the University of Gothenburg)
  Wielowymiarowe filogenetyczne metody porównawcze
  Plakat
 • 16 kwietnia 2012, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Urszula Foryś (MIM UW)
  Równania z impulsami w opisie szczepień
  Andrzej Gecow (Centrum Badań Ekologicznych PAN)
  Życie na granicy chaosu czy w chaosie? (Sieci Kauffmana, symulacja, interpretacja)
  Plakat
 • 19 marca 2012, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Tadeusz Płatkowski (MIM UW)
  Dynamika populacji z preferencjami socjalnymi i monetarnymi|| model teoriogrowy
  Krzysztof Argasiński (University of Sussex)
  W jakiej walucie wypłacane są wypłaty w grach ewolucyjnych?
  Plakat
 • 20 lutego 2012, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Mirosław Lachowicz (MIM UW)
  Samoorganizacja i twierdzenia typu Tichonova-Vasilievej
  Anna Ochab-Marcinek (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
  Różnicowanie komórek poprzez stochastyczną ekspresję genów
  Plakat
 • 16 stycznia 2012, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Adam Bobrowski (Politechnika Lubelska)
  Dynamika kinaz - dobry pretekst do studiowania układów semiliniowych i warunków brzegowych
  Joanna Balbus (Politechnika Wrocławska)
  Trwałość w nieautonomicznych układach równań różniczkowych cząstkowych typu Kołmogorowa
 • 12 grudnia 2011, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Ryszard Rudnicki (IM PAN)
  O prawie Fishera równowagi płci
  Marek Bodnar (MIM UW)
  Angiogeneza a opóźnienie - o pewnym modelu matematycznym
  Plakat
 • 14 listopada 2011, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Marcin Moszyński (MIM UW)
  Układy typu "narodzin i śmierci" z proliferacją. Stabilność i chaos jednocześnie - paradoks, czy "naukowe nadużycie"?
  Agnieszka Ulikowska (MIM UW)
  Modelowanie populacji ze strukturą płci i wieku
  Plakat
 • 9 maja 2011, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Zbigniew J. Grzywna (Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny)
  Rola i aktywność wybranych kanałów jonowych - opis matematyczny i analiza własności
  Katarzyna Morawska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)
  Od modelu szybkich transmiterów opartego na równaniach cząstkowych do modelu opartego na równaniach zwyczajnych
  Plakat
 • 11 kwietnia 2011, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Jacek Międzobrodzki (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ)
  Jak i dlaczego bakterie komunikują się ze sobą wzajemnie?
  Paweł Mitkowski (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH)
  Chaos w ujęciu teorii ergodycznej w modelu erytropoezy – aspekty obliczeniowe
  Plakat
 • 21 marca 2011, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Dariusz Wrzosek (MIM UW)
  Osobliwa i zdegenerowana dyfuzja w modelach chemotaksji
  Monika Joanna Piotrowska (MIM UW)
  Modelowanie wpływu promieniowania na wzrost guzów nowotworowych
  Plakat
 • 21 lutego 2011, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Piotr Rybka (MIM UW)
  Model populacji w zmiennym środowisku
  podstawowe kwestie istnienia rozwiązań równań ewolucji układu
  Radosław Wieczorek (IM PAN)
  O dwóch modelach populacji organizmów semelparycznych
  Plakat
 • 10 stycznia 2011, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Maria Wideł (Centrum Onkologii, Gliwice)
  Komunikacja międzykomórkowa w odpowiedzi na stres
  Radosław Bogucki (Deloitte Advisory Sp. z o.o.)
  Dwa twierdzenia o zbieżności półgrup i ich zastosowania w modelach matematycznych
  Plakat
 • 13 grudnia 2010, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Antoni Leon Dawidowicz (Uniwersytet Jagielloński)
  Równania różniczkowe w fizjologii roślin zielonych
  Grzegorz Jamróz (MIM UW)
  Measure-transmission solutions of transport equation - a way to unification discrete and continuous cellular dynamics
  Plakat
 • 15 listopada 2010, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
  Model ewolucji gęstości populacji
  Zuzanna Szymańska (ICM)
  Modelowanie matematyczne odpowiedzi komórki na szok termiczny
  Plakat
 • 18 października 2010, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Ryszard Rudnicki (IM PAN)
  Dwufazowe modele cyklu komórkowego
  Piotr Szopa (IPPT PAN)
  Dokładne rozwiązania modelu aktywacji kinaz
  Plakat
 • 10 maja 2010, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Mirosław Lachowicz z UW
  Matematycznie o ławicach, stadach, rojach, watahach, kłębach...
  Agnieszka Ulikowska z UW
  Split up algorithm in population dynamics
  Plakat
 • 29 marca 2010, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 322
  Jacek Miękisz (UW)
  Opóźnienia czasowe w biologicznych i społecznych modelach dynamicznych
  Urszula Skwara (UMCS)
  Stochastyczny model symbiozy
  Plakat
 • 1 marca 2010, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Andrzej Bielecki (UJ)
  Model szybkiego transportu neurotransmiterów w presynaptycznej kolbce neuronu
  Maria Gokieli (ICM)
  Różniczkowe modele grypy - od czego się zaczęło
  Plakat
 • 18 stycznia 2010, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Urszula Foryś (Uniwersytet Warszawski)
  Proste modele oddziaływań nowotwór-układ odpornościowy w obecności wirusa HIV
  Adam Bobrowski (Politechnika Lubelska)
  Metoda obrazów Lorda Kelvina w modelach biologii matematycznej
  Plakat
 • 14 grudnia 2009, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Iwona Skrzypczak (Uniwersytet Warszawski)
  Model wzrostu guza pod wpływem procesu angiogenezy z uwzględnieniem zmiennej efektywności naczyń krwionośnych
  Zbigniew Peradzyński (Uniwersytet Warszawski)
  Fale wapniowe w komórkach i tkankach
  Plakat
 • 16 listopada 2009, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Sławomir Świrydowicz (Gdański Uniwersytet Medyczny)
  Modelowanie dynamiki infekcji w zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV)
  Bogdan Kaźmierczak (IPPT PAN)
  Istnienie rozwiązań w pewnym modelu ruchu komórek z chemotaksją
  Plakat
 • 19 października 2009, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Jan Poleszczuk (UW)
  Opis stochastyczny reakcji biochemicznych z opóźnieniem
  Dariusz Wrzosek (UW)
  Modele matematyczne transportu morfogenów
  Plakat
 • 8 czerwca 2009, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Urszula Foryś (MIM UW)
  Deterministyczny opis reakcji biochemicznych z opóźnieniem
  Tomasz Lipniacki
  Spatial Gradients in Kinase Activity Regulation
  Plakat
 • 11 maja 2009, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 106
  Iwona Skrzypczak (UW)
  Dynamika produkcji czerwonych krwinek i równanie Ważewskiej-Czyżewskiej--Lasoty
  Adam Bobrowski, Tomasz Wojdyła (Politechnika Lubelska)
  Model typu Wrighta-Fishera z mutacjami, dryfem i rekombinacjami w wielu miejscach chromosomu
  Plakat
 • 6 kwietnia 2009, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 106
  Piotr Gwiazda (MIM UW)
  Równania populacji ze strukturą, problem kalibracji modelu dla miarowych rozwiązań
  Ryszard Rudnicki (IM PAN)
  Chaos dla układu krwiotwórczego
  Plakat

Program

 • 7 kwietnia 2014, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Jacek Miękisz (MIM UW)
  Czym różnią się stany podstawowe układów oddziałujących cząstek od równowag Nasha układów oddziałujących graczy
  Agnieszka Bartłomiejczyk (Katedra Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki Politechniki Gdańskiej)
  Metoda semidyskretyzacji dla strukturalnych modeli populacyjnych
  Plakat
 • 10 marca 2014, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Ryszard Rudnicki (IM PAN)
  Procesy kawałkami deterministyczne i ich zastosowania w biologii
  Adam Bobrowski (Politechnika Lubelska)
  Osobliwa granica w modelu aktywności kinaz B. Kaźmierczaka i T. Lipniackiego
  Plakat
 • 27 stycznia 2014, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Zbigniew Peradzyński (Wydział MIM UW)
  Modelowanie matematyczne szybkich (CICI) fal wapniowych
  Krzysztof Argasiński (IM PAN)
  Selekcja naturalna w populacjach z ograniczonym wzrostem. Dynamika replikatorów i eko-ewolucyjne sprzężenie zwrotne
  Plakat
 • 16 grudnia 2013, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 106
  Ryszard Rudnicki (IM PAN)
  Modele wiekowe gatunków semelparycznych i ich asymptotyka
  Krzysztof Puszyński (Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)
  Farmakodynamika leku Nutlin
  Plakat
 • 25 listopada 2013, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Adam Bobrowski (Politechnika Lubelska)
  O tym, jak płaskich ryb ławica warunki brzegowe wypukłe wykombinowała, historia osobliwa
  Jędrzej Jabłoński (Wydział MIM Uniwersytetu Warszawskiego)
  Model symulacyjny oparty o teorię optymalnego żerowania. Przypadek ryby planktonożernej
  Plakat
 • 28 października 2013, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Joanna Jaruszewicz (IPPT PAN)
  Stochastyczny model toggle switch w dzielących się bakteriach
  Urszula Foryś (MIMUW)
  O globalnej stabilności pewnego typu równań z opóźnieniem z zastosowaniem w modelach populacyjnych
  Plakat
 • 13 maja 2013, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Marek Bodnar (Uniwersytet Warszawski, Wydział MIM)
  O równaniu logistycznym z dyskretnym opóźnieniem i okresowym lub prawie okresowym tłumieniem
  Krzysztof Argasiński
  Problemy z klasycznym równaniem logistycznym. Jakie podstawowe równanie wzrostu jest odpowiednie dla modeli selekcji naturalnej?
  Plakat
 • 15 kwietnia 2013, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Urszula Foryś (Uniwersytet Warszawski, Wydział MIM)
  Modelowanie immunoterapii raka prostaty
  Paweł Zwoleński (IM PAN Katowice)
  Ewolucja fenotypowa u hermafrodytów
  Plakat
 • 18 marca 2013, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Zbigniew Peradzyński (Uniwersytet Warszawski, Wydział MIM)
  Modelowanie szybkich fal wapniowych
  Maria Magdoń-Maksymowicz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)
  Modelowanie i symulacje komputerowe ewolucji populacji, bazujących na koncepcji J. T. Penny, z uwzględnieniem mutacji genetycznych i ich wpływu na starzenie biologiczne
  Plakat
 • 11 lutego 2013, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Thomas Hillen (University of Alberta, Canada; member of the Editorial Board of J. Math. Biol. oraz SIAM J. Appl. Anal.)
  Mathematical Modelling with Fully Anisotropic Diffusion
  Marcin Małogrosz (Uniwersytet Warszawski, Wydział MIM)
  How to iron a wing of the fruit fly? - dimension reduction in a model of morphogen transport
  Plakat
 • 14 stycznia 2013, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Jurij Kozicki (Instytut Matematyki UMCS w Lublinie)
  Ewolucja stochastyczna nieskończonego układu podmiotów z proliferacją i współzawodnictwem - opisy mikro- i mezoskopowe
  Łukasz Płociniczak (Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej)
  Problemy odwrotne w matematycznym modelu rogówki oka
  Plakat
 • 17 grudnia 2012, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Anna Lalik (Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej)
  Czy komórki mogą żyć bez cukru?
  Andrzej Tomski (Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
  Zastosowanie metod wnioskowania statystycznego i algorytmów parsowania plików do zbadania wpływu leków antydepresyjnych na mózg
  Plakat
 • 26 listopada 2012, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Paweł Wiczling (Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki)
  Zastosowanie farmakokinetyki i farmakodynamiki we współczesnej farmacji
  Przemysław Paździorek (IM PAN)
  Stochastyczne modele różnicowania się komórek
  Plakat
 • 22 października 2012, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Leon Bobrowski (Politechnika Białostocka, Instytut Informatyki)
  Analiza eksploracyjna oparta na wypukłych i odcinkowo liniowych (CPL) funkcjach kryterialnych
  Tadeusz Kosztołowicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Fizyki)
  Zastosowanie równań różniczkowych z pochodnymi ułamkowego rzędu do opisu subdyfuzji w układach biologicznych
  Plakat
 • 14 maja 2012, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Jacek Miękisz (MIM UW)
  O opóźnieniach czasowych w grach ewolucyjnych i modelach ekspresji genów, o oscylacjach albo raczej o ich braku
  Krzysztof Bartoszek (Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and the University of Gothenburg)
  Wielowymiarowe filogenetyczne metody porównawcze
  Plakat
 • 16 kwietnia 2012, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Urszula Foryś (MIM UW)
  Równania z impulsami w opisie szczepień
  Andrzej Gecow (Centrum Badań Ekologicznych PAN)
  Życie na granicy chaosu czy w chaosie? (Sieci Kauffmana, symulacja, interpretacja)
  Plakat
 • 19 marca 2012, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Tadeusz Płatkowski (MIM UW)
  Dynamika populacji z preferencjami socjalnymi i monetarnymi|| model teoriogrowy
  Krzysztof Argasiński (University of Sussex)
  W jakiej walucie wypłacane są wypłaty w grach ewolucyjnych?
  Plakat
 • 20 lutego 2012, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Mirosław Lachowicz (MIM UW)
  Samoorganizacja i twierdzenia typu Tichonova-Vasilievej
  Anna Ochab-Marcinek (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
  Różnicowanie komórek poprzez stochastyczną ekspresję genów
  Plakat
 • 16 stycznia 2012, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Adam Bobrowski (Politechnika Lubelska)
  Dynamika kinaz - dobry pretekst do studiowania układów semiliniowych i warunków brzegowych
  Joanna Balbus (Politechnika Wrocławska)
  Trwałość w nieautonomicznych układach równań różniczkowych cząstkowych typu Kołmogorowa
 • 12 grudnia 2011, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Ryszard Rudnicki (IM PAN)
  O prawie Fishera równowagi płci
  Marek Bodnar (MIM UW)
  Angiogeneza a opóźnienie - o pewnym modelu matematycznym
  Plakat
 • 14 listopada 2011, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Marcin Moszyński (MIM UW)
  Układy typu "narodzin i śmierci" z proliferacją. Stabilność i chaos jednocześnie - paradoks, czy "naukowe nadużycie"?
  Agnieszka Ulikowska (MIM UW)
  Modelowanie populacji ze strukturą płci i wieku
  Plakat
 • 9 maja 2011, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Zbigniew J. Grzywna (Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny)
  Rola i aktywność wybranych kanałów jonowych - opis matematyczny i analiza własności
  Katarzyna Morawska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)
  Od modelu szybkich transmiterów opartego na równaniach cząstkowych do modelu opartego na równaniach zwyczajnych
  Plakat
 • 11 kwietnia 2011, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Jacek Międzobrodzki (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ)
  Jak i dlaczego bakterie komunikują się ze sobą wzajemnie?
  Paweł Mitkowski (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH)
  Chaos w ujęciu teorii ergodycznej w modelu erytropoezy – aspekty obliczeniowe
  Plakat
 • 21 marca 2011, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Dariusz Wrzosek (MIM UW)
  Osobliwa i zdegenerowana dyfuzja w modelach chemotaksji
  Monika Joanna Piotrowska (MIM UW)
  Modelowanie wpływu promieniowania na wzrost guzów nowotworowych
  Plakat
 • 21 lutego 2011, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Piotr Rybka (MIM UW)
  Model populacji w zmiennym środowisku
  podstawowe kwestie istnienia rozwiązań równań ewolucji układu
  Radosław Wieczorek (IM PAN)
  O dwóch modelach populacji organizmów semelparycznych
  Plakat
 • 10 stycznia 2011, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Maria Wideł (Centrum Onkologii, Gliwice)
  Komunikacja międzykomórkowa w odpowiedzi na stres
  Radosław Bogucki (Deloitte Advisory Sp. z o.o.)
  Dwa twierdzenia o zbieżności półgrup i ich zastosowania w modelach matematycznych
  Plakat
 • 13 grudnia 2010, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Antoni Leon Dawidowicz (Uniwersytet Jagielloński)
  Równania różniczkowe w fizjologii roślin zielonych
  Grzegorz Jamróz (MIM UW)
  Measure-transmission solutions of transport equation - a way to unification discrete and continuous cellular dynamics
  Plakat
 • 15 listopada 2010, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
  Model ewolucji gęstości populacji
  Zuzanna Szymańska (ICM)
  Modelowanie matematyczne odpowiedzi komórki na szok termiczny
  Plakat
 • 18 października 2010, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Ryszard Rudnicki (IM PAN)
  Dwufazowe modele cyklu komórkowego
  Piotr Szopa (IPPT PAN)
  Dokładne rozwiązania modelu aktywacji kinaz
  Plakat
 • 10 maja 2010, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Mirosław Lachowicz z UW
  Matematycznie o ławicach, stadach, rojach, watahach, kłębach...
  Agnieszka Ulikowska z UW
  Split up algorithm in population dynamics
  Plakat
 • 29 marca 2010, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 322
  Jacek Miękisz (UW)
  Opóźnienia czasowe w biologicznych i społecznych modelach dynamicznych
  Urszula Skwara (UMCS)
  Stochastyczny model symbiozy
  Plakat
 • 1 marca 2010, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Andrzej Bielecki (UJ)
  Model szybkiego transportu neurotransmiterów w presynaptycznej kolbce neuronu
  Maria Gokieli (ICM)
  Różniczkowe modele grypy - od czego się zaczęło
  Plakat
 • 18 stycznia 2010, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Urszula Foryś (Uniwersytet Warszawski)
  Proste modele oddziaływań nowotwór-układ odpornościowy w obecności wirusa HIV
  Adam Bobrowski (Politechnika Lubelska)
  Metoda obrazów Lorda Kelvina w modelach biologii matematycznej
  Plakat
 • 14 grudnia 2009, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Iwona Skrzypczak (Uniwersytet Warszawski)
  Model wzrostu guza pod wpływem procesu angiogenezy z uwzględnieniem zmiennej efektywności naczyń krwionośnych
  Zbigniew Peradzyński (Uniwersytet Warszawski)
  Fale wapniowe w komórkach i tkankach
  Plakat
 • 16 listopada 2009, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Sławomir Świrydowicz (Gdański Uniwersytet Medyczny)
  Modelowanie dynamiki infekcji w zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV)
  Bogdan Kaźmierczak (IPPT PAN)
  Istnienie rozwiązań w pewnym modelu ruchu komórek z chemotaksją
  Plakat
 • 19 października 2009, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Jan Poleszczuk (UW)
  Opis stochastyczny reakcji biochemicznych z opóźnieniem
  Dariusz Wrzosek (UW)
  Modele matematyczne transportu morfogenów
  Plakat
 • 8 czerwca 2009, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 403
  Urszula Foryś (MIM UW)
  Deterministyczny opis reakcji biochemicznych z opóźnieniem
  Tomasz Lipniacki
  Spatial Gradients in Kinase Activity Regulation
  Plakat
 • 11 maja 2009, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 106
  Iwona Skrzypczak (UW)
  Dynamika produkcji czerwonych krwinek i równanie Ważewskiej-Czyżewskiej--Lasoty
  Adam Bobrowski, Tomasz Wojdyła (Politechnika Lubelska)
  Model typu Wrighta-Fishera z mutacjami, dryfem i rekombinacjami w wielu miejscach chromosomu
  Plakat
 • 6 kwietnia 2009, godz. 14.15
  BIOLOGIA OBLICZENIOWA - sala 106
  Piotr Gwiazda (MIM UW)
  Równania populacji ze strukturą, problem kalibracji modelu dla miarowych rozwiązań
  Ryszard Rudnicki (IM PAN)
  Chaos dla układu krwiotwórczego
  Plakat

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image