A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Seminars in IMPAN

Topology

prof. dr hab. Stanisław Spież, dr hab. Danuta Kołodziejczyk

Thursday, 12.15-14.00, room 106

 • 18.12.2019 - Michael Levin (Ben Gurion University of the Negev, IMPAN) "p-adic actions on compacta"- kontynuacja. 
 • 11.12. 2019 - Andrzej Nagórko (Uniwersytet Warszawski) "Markov Compacta". 
 • 27.11.2019 -  Michael Levin (Ben Gurion University of the Negev, IMPAN) "p-adic actions on compacta"- kontynuacja. 
 • 20.11.2019 -  Michael Levin (Ben Gurion University of the Negev, IMPAN) "p-adic actions on compacta"- kontynuacja. 
 • 6.11.2019 -  Michael Levin (Ben Gurion University of the Negev, IMPAN) "p-adic actions on compacta"- kontynuacja. 
 • 30.10.2019 - Jerzy Jezierski (SGGW) "Periodic points of smooth self-maps of projective unitary space PSU(2) and  PSU(2) × PSU(2)"
 • 16.10.2019 -   Michael Levin (Ben Gurion University of the Negev, IMPAN) "p-adic actions on compacta".
 • 22.05.2019 - Vera Tonic (University of Rijeka, Chorwacja)  "Simplicial inverse sequences in extension theory (with applications to resolution theorems)".
 • 8.05.2019 - Danuta Kołodziejczyk (IMPAN, PW) "Wokół pewnych problemów Borsuka o homotopijnych dominacjach III" - kontynuacja. 
 • 3.04.2019 - Jerzy Jezierski (SGGW) " Minimalna ilość punktów n-periodycznych gładkich  odwzorowań pewnych grup Liego" - kontynuacja.
 • 27.03.2019 - Jerzy Jezierski (SGGW) " Minimalna ilość punktów n-periodycznych gładkich  odwzorowań pewnych grup Liego".
 • ​6.03.2019 -  Danuta Kołodziejczyk (IMPAN, PW)  "Wokół pewnych problemów Borsuka o homotopijnych dominacjach II". 
 • 27.02.2019 - Yonatan Gutman (IMPAN),  "Probabilistyczna wersja twierdzenia Takensa / A pobabilistic Takens theorem".
 • 14.01.2019 - Jarosław Buczyński (IMPAN)  "Kohomologie sumy spójnej oraz sumy proste wielomianów".
 • 7.01.2019 - Tadeusz Dobrowolski (Pittsburgh, USA) "Universal Free Action for Compact Groups".
 • 17.12.2018 - Thais F. M. Monis (UNESP, Brazil) "Coincidences of multiple fibre-preserving maps".
 • 3.12.2018 - Miroslaw Sobolewski (UW ) "Problemy Binga dotyczace punktu stałego w wielościanachi ich rozwiązanie przez Sadofschi'ego Costę".
 • 19. 11.2018 - Marcin Wrochna (UW) "Ekwiwariantne odwzorowania produktów przestrzeni w sferę, a teoria grafów". 
 •  5.11.2018 -   Danuta Kołodziejczyk (IMPAN) "Wokół pewnych problemów K. Borsuka o homotopijnych dominacjach".
 •  29.10.2018 - Mirosla .Sobolewski (UW) "Problemy Binga dotyczace punktu stałego w wielościanachi ich rozwiązanie przez Sadofschi'ego Costę"
 • 15.10.2018 -  Jerzy Jezierski (SGGW),   kontynuacja.
 •  8.10.2018 -  Jerzy Jezierski (SGGW)  "Minimalna ilość punktów n-periodycznych odwzorowań gładkich pewnych grup Liego".
 
 • 18.10.2012 - 1430 M. Sobolewski Kontinua istotnie otoczone w przestrzeniach euklidesowych a własność punktu stałego.
 • 18.03.2010 Mirosław Sobolewski (UW) Przestrzenie Malcewa, przestrzenie retralne i własność punktu stałego
 • 25.02.2010 Sergey Melikhov (Moskwa) Steenrod homotopy of infinite-dimensional Polish uniform spaces
 • 18.02.2010 - 1215
  Mirosław Sobolewski
  O retraktach grup topologicznych i własności punktu stałego - nowe wyniki
 • 28.05.2009 - 1215 - sala 408
  Stanisław Spież (IMPAN)
  Rozszerzenie twierdzenia Borsuka o niezanurzalności sfer w produkty krzywych
 • 7.05.2009
  J. Krasinkiewicz (IMPAN)
  O różnych klasach rozmaitości uogólnionych - wyniki i problemy
 • 30.04.2009 - 1215
  J. Krasinkiewicz (IMPAN)
  O faktoryzacji zanurzeń quasirozmaitości w produkty krzywych - komentarze i problemy - referat poświęcony wynikom uzyskanym wspólnie przez A. Koyamę, J. Krasinkiewicza i S. Spieża - kontynuacja
 • 23.04.2009 - 1215 - sala 408
  J. Krasinkiewicz (IMPAN)
  O faktoryzacji zanurzeń quasirozmaitości w produkty krzywych - komentarze i problemy - referat poświęcony wynikom uzyskanym wspólnie przez A. Koyamę, J. Krasinkiewicza i S. Spieża
 • 16.04.2009 - 1215
  J. Krasinkiewicz (IMPAN)
  O faktoryzacji zanurzeń quasi-rozmaitości w produkty krzywych - wyniki uzyskane wspólnie przez A. Koyame, J. Krasinkiewicza i S. Spieża
 • 26.03.2009 - 1215 - sala 408
  Stanisław Spież (IMPAN)
  Twierdzenie Cauty'ego o zanurzalności powierzchni nieorientowalnych w produkt dwu grafów

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image