Topology

prof. dr hab. Stanisław Spież, dr hab. Danuta Kołodziejczyk

Thursday, 12.15-14.00, room 106

 •  7.01. 2019 - T. Dobrowolski (Pittsburgh, USA) "Universal Free Action for Compact Groups"
 • 17.12.2018 - T. F. M. Monis (UNESP, Brazil) "Coincidences of multiple fibre-preserving maps".
 • 3.12.2018 - M. Sobolewski (UW ) "Problemy Binga dotyczace punktu stałego w wielościanachi ich rozwiązanie przez Sadofschi'ego Costę"
 • 19. 11.2018 - M. Wrochna (UW) "Ekwiwariantne odwzorowania produktów przestrzeni w sferę, a teoria grafów" 
 •  5.11.2018 -   D. Kołodziejczyk (IMPAN) "Wokół pewnych problemów K. Borsuka o homotopijnych dominacjach".
 •  29.10.2018 - M.Sobolewski (UW) "Problemy Binga dotyczace punktu stałego w wielościanachi ich rozwiązanie przez Sadofschi'ego Costę"
 •  15.10.2018 -  J. Jezierski (SGGW),   kontynuacja.
 •   8.10.2018 -  J. Jezierski (SGGW)  "Minimalna ilość punktów n-periodycznych odwzorowań gładkich pewnych grup Liego"
 
 • 18.10.2012 - 1430
  M. Sobolewski
  Kontinua istotnie otoczone w przestrzeniach euklidesowych a własność punktu stałego.
 • 18.03.2010
  Mirosław Sobolewski (UW)
  Przestrzenie Malcewa, przestrzenie retralne i własność punktu stałego
 • 25.02.2010
  Sergey Melikhov (Moskwa)
  Steenrod homotopy of infinite-dimensional Polish uniform spaces
 • 18.02.2010 - 1215
  Mirosław Sobolewski
  O retraktach grup topologicznych i własności punktu stałego - nowe wyniki
 • 28.05.2009 - 1215 - sala 408
  Stanisław Spież (IMPAN)
  Rozszerzenie twierdzenia Borsuka o niezanurzalności sfer w produkty krzywych
 • 7.05.2009
  J. Krasinkiewicz (IMPAN)
  O różnych klasach rozmaitości uogólnionych - wyniki i problemy
 • 30.04.2009 - 1215
  J. Krasinkiewicz (IMPAN)
  O faktoryzacji zanurzeń quasirozmaitości w produkty krzywych - komentarze i problemy - referat poświęcony wynikom uzyskanym wspólnie przez A. Koyamę, J. Krasinkiewicza i S. Spieża - kontynuacja
 • 23.04.2009 - 1215 - sala 408
  J. Krasinkiewicz (IMPAN)
  O faktoryzacji zanurzeń quasirozmaitości w produkty krzywych - komentarze i problemy - referat poświęcony wynikom uzyskanym wspólnie przez A. Koyamę, J. Krasinkiewicza i S. Spieża
 • 16.04.2009 - 1215
  J. Krasinkiewicz (IMPAN)
  O faktoryzacji zanurzeń quasi-rozmaitości w produkty krzywych - wyniki uzyskane wspólnie przez A. Koyame, J. Krasinkiewicza i S. Spieża
 • 26.03.2009 - 1215 - sala 408
  Stanisław Spież (IMPAN)
  Twierdzenie Cauty'ego o zanurzalności powierzchni nieorientowalnych w produkt dwu grafów

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image