Seminars

Analytic Theory of Differential Equations

dr hab. Grzegorz Łysik (UJK), dr hab. Galina Filipuk (UW), dr hab. Sławomir Michalik (UKSW)

Wednesday, 11.00-14.00, room 408

 

 • 10.06.2022, godz. 14:00
  Tomasz Żynda (PW)
  Wybrane jądra reprodukujące: wagi dopuszczalne i zależność od parametrów

 

 • 13.05.2022, godz. 14:00
  Kunio Ichinobe (Aichi University of Education, Japan)
  On k-summability of divergent solutions of the inhomogeneous heat equation

 

 • 8.04.2022, godz. 14:00
  Sławomir Michalik (UKSW)
  Sumowalność rozwiązań formalnych perturbacji osobliwych

 

 • 14.02.2020
  Alexander Stokes (University College London)
  An introduction to the geometry of discrete Painlevé equations

 

 • 24.01.2020
  Sławomir Michalik (UKSW)
  O problemie Goursat dla równań liniowych o stałych współczynnikach

 

 • 13.12.2019
  Maria Suwińska (UKSW)
  Oszacowania Gevrey'a dla równań moment-różniczkowych o zmiennych współczynnikach

 

 • 18.10.2019
  Sławomir Michalik (UKSW)
  Oszacowanie rozwiązań pewnych uogólnionych równań moment-różniczkowych

 

 • 14.06.2019, godz. 14.00
   Adam Ligęza (Uniwersytet Warszawski)
  Qualitative analysis of some liberation points in the restricted four body problem

 

 • 14.06.2019
  Kunio Ichinobe (Aichi University of Education, Japan)
  Gevrey Asymptotic Solutions to the Cauchy Problem of Some Linear q-Difference-Differential Equations

 

 • 31.05.2019
  Paweł Wójcicki (PW)
  The Bergman kernel and the Green's function - part I

 

 • 12.04.2019
  Hubert Grzebuła (UKSW)
  Poliharmoniczne przestrzenie Bergmana

 

 • 22.02.2019
  Alberto Lastra (University of Alcalá de Henares)
  Asymptotic expansions on a family of singularly perturbed symmetric
  problems in two complex time variables

 

 • 25.01.2019
  Maria Suwińska (UKSW)
  Oszacowania Gevreya dla pewnych równań moment różniczkowych

 

 • 11.01.2019
  Bożena Tkacz (UKSW)
  Zjawisko Stokesa dla pewnych równań różniczkowych cząstkowych o zmiennych współczynnikach

 

 • 7.12.2018
  Sławomir Michalik (UKSW)
  O sumowalności pewnych równań q-różnicowo-różniczkowych

 

 • 23.11.2018
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Funkcje spełniające własność wartości średniej

 

 • 26.10.2018
  Sławomir Michalik (UKSW)
  Snopy funkcji asymptotycznych i twierdzenie Borela-Ritta

 

 • 12.10.2018
  Sławomir Michalik (UKSW)
  Kohomologiczne podejście do sumowalności

 

 • 24.05.2018
  Sławomir Michalik (UKSW)
  Diagram Newtona dla równań różniczkowych i moment-różniczkowych

 

 • 26.04.2018
  Maria Suwińska (UKSW)
  Twierdzenie typu Cauchy-Kowalewskiej dla równań moment różniczkowych

 

 • 15.03.2018
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Twierdzenie o jednoznaczności dla funkcji analitycznych na przestrzeniach metrycznych z miarą

 

 • 1.03.2018
  Bożena Tkacz (UKSW)
  Przedłużenie analityczne splotu funkcji resurgentnych

 

 • 1.02.2018
  Bożena Tkacz (UKSW)
  Splot funkcji resurgentnych

 

 • 11.01.2018
  Bożena Tkacz (UKSW)
  Funkcje resurgentne i resurgentne szeregi formalne

 

 • 14.12.2017
  Sławomir Michalik (UKSW)
  Wstęp do teorii funkcji resurgentnych: dyfeomorfizmy i sumowalność

 

 • 30.11.2017
  Sławomir Michalik (UKSW)
  Wstęp do teorii funkcji resurgentnych: sumowalność Borela-Laplace'a

 

 • 16.11.2017
  Sławomir Michalik (UKSW)
  O globalnych własnościach funkcji analitycznych na podstawie jej współczynników Taylora

 

 • 26.10.2017
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Iterowane układy funkcyjne w klasach funkcji ultraróżniczkowalnych

 

 • 5.10.2017 sala 408
  Galina Filipuk  (UW)
  Nieliniowe równania różnicowe dla małych q-Laguerre'a wielomianów ortogonalnych
   
 • 11.09.2017
  Kunio Ichinobe (Aichi University of Education)
  k-summability of formal solutions for PDEs with time variable dependent coefficients

 

 • 05.06.2017
  Sławomir Michalik (UKSW)
  Sumowalność dla pewnych równań różniczkowych cząstkowych o zmiennych współczynnikach

 

 • 29.05.2017
  Bożena Podhajecka (UKSW)
  Zjawisko Stokesa w terminach hiperfunkcji

 

 • 22.05.2017
  Jan Dereziński  (UW)
  Almost homogeneous Schroedinger operators

 

 • 15.05.2017
  Maria Suwińska (UKSW)
  Rozwinięcia hiperasymptotyczne dla rozwiązań równania przewodnictwa cieplnego

 

 • 8.05.2017
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Jednoznaczność dla funkcji rho-analitycznych II

 

 • 24.04.2017
  Ewa Ciechanowicz (USz)
  Rozkład wartości, wzrost i małe funkcje meromorficznych rozwiązań  równań Painlevé

 

 • 10.04.2017
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Jednoznaczność dla funkcji rho-analitycznych

 

 • 27.03.2017
  Hubert Grzebuła (UKSW)
  Jądro Poissona dla funkcji poliharmonicznych

 

 • 13.03.2017
  Hubert Grzebuła (UKSW)
  Poliharmoniki sferyczne i strefowe

 

 • 26.01.2017
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Twierdzenie o wartości  średniej dla średnich sfrerycznych

 

 • 12.01.2017
  Grzegorz Łysik (UJK)
  L-cecha i funkcje L-radialne

 

 • 15.12.2016
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Rozwiązanie podstawowe dla sublaplasjanu

 

 • 8.12.2016
  Yang Chen (University of Macau)
  Singular Linear Statistics, Dyson’s Coulomb Fluid, and Painlevé III

 

 • 25.11.2016
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Metryka Carnot-Caratheodory'ego

 

 • 03.11.2016
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Przykłady grup Carnot

 

 • 27.10.2016
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Jednorodne grupy Carnot
 • 13.10.2016
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Jednorodne grupy Liego na Rn
 • 12.05.2016
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Problem iteracji operatorów w klasach funkcji ultraróżniczkowalnych
 • 28.04.2016
  Sławomir Michalik (UKSW)
  Poliharmoniki sferyczne
   
 • 7.04.2016
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Uogólnienie twierdzenia Cauchy-Kowalewskiej
   
 • 17.03.2016
  Hubert Grzebuła (UKSW)
  Zagadnienie Dirichleta dla równań poliharmonicznych
   
 • 10.03.2016 sala 321
  Galina Filipuk  (UW, IMPAN)
  Teoria Nevanlinny i równanie P434
   
 • 25.02.2016
  Sławomir Michalik (UKSW)
  Parametryczna sumowalność Borela równań różniczkowych cząstkowych z nieregularnymi osobliwościami
   
 • 2.12.2015   
  Grzegorz Łysik (UJK)
  Iterowane średnie sferyczne
   
 • 25.11.2015 
  Paweł Wójcicki (PW)
  Funkcja Greena i ważone jądro Bergmana
   
 • 18.11.2015 
  Jan L. Cieśliński (UwB)
  Równanie sinusa-Gordona i powierzchnie pseudosferyczne na skalach czasowych
   
 • 21.10.2015
  Galina Filipuk (UW)
  Dyskretne równanie Painlevé a wielomiany ortogonalne Laguerra-Hahna stopnia 1
   
 • 14.10.2015
  Tatiana Odzijewicz (SGH)
  Fractional Cauchy type problem with dependence on the Caputo-Katugampola derivative
   
 • 7.10.2015
  Sławomir Michalik (UKSW)
  O twierdzeniu Ramis-Sibuya
   
 • 30.09.2015
  Galina Filipuk (UW )
  On the factorization method applied to second-order (q,h)-difference operators
   
 • 10.06.2015
  Michał Zakrzewski (UJK)
  Linear multi-variable polylogarithms
   
 • 27.05.2015
  Thomas Kecker (University of Portsmouth)
  Hamiltonian systems with movable algebraic singularities
   
 • 20.05.2015
  Paweł Wójcicki (Politechnika Warszawska)
  Weighted Bergman kernel and Green function, part II
   
 • 13.05.2015
  Jan Dereziński (FUW)
  Group theory and hypergeometric type equations
   
 • 6.05.2015
 • Bożena Podhajecka (UKSW)
  Zjawisko Stokesa w pewnych równaniach różniczkowych cząstkowych
 • 22.04.2015
 • Sławomir Michalik (UKSW)
  Niejednorodne równania moment-różniczkowe, II
 • 15.04.2015
 • Sławomir Michalik (UKSW)
  Niejednorodne równania moment-różniczkowe
 • 25.03.2015
 • Grzegorz Łysik (UJK)
  Hipoeliptyczność operatora Dunkla-Laplace'a
 • 18.03.2015
 • Paweł Wójcicki (Politechnika Warszawska)
  Metryki niezmiennicze i odwzorowania biholomorficzne
 • 11.03.2015
 • Sławomir Michalik (UKSW)
  Sumowalność dla funkcji ultraholomorficznych, część II
 • 4.03.2015
 • Sławomir Michalik (UKSW)
  Sumowalność dla funkcji ultraholomorficznych
 • 25.02.2015 - 1100
 • Grzegorz Łysik (UJK)
  Wzory Pizzettiego wyższego rzędu
 • 17.12.2014

  Sławomir Michalik (UKSW)

  Uogólnione średnie całkowe i sumowalność rozwiązań pewnych równań różniczkowych cząstkowych
 • 10.12.2014

  Grzegorz Łysik (IM PAN, UJK)

  Własność wartości średniej dla funkcji harmonicznych Dunkla
 • 26.11.2014

  Paweł Wójcicki (Politechnika Warszawska)

  Weighted Bergman kernel and Green function
 • 19.11.2014

   

   
 • 19.11.2014

  Igor Chyzhykov (UKSW)

  Growth and oscillation of solution of linear differential equations in the unit disc
 • 12.11.2014

  Thomas Kecker (University College London )

  Hamiltonian systems related to the Painleve equations
 • 29.10.2014 - 1015

  Ewa Ciechanowicz (Uniwersytet Szczeciński)

  Wartości asymptotyczne i defektywne funkcji meromorficznych
 • 22.10.2014 - 1015

  Sławomir Michalik (UKSW)

  Wstęp do dokładnej analizy WKB
 • 15.10.2014 - 1015

  Grzegorz Łysik (IM PAN, UJK)

  Charakteryzacja funkcji analitycznych
 • 11.06.2014

  Paweł Woźny (Uniwersytet Wrocławski)

  Od ortogonalności do dualności i jej zastosowań
 • 7.05.2014

  Agnieszka B. Malinowska (Politechnika Białostocka)

  Metody wariacyjne dla ułamkowego operatora Sturma-Liouville'a
 • 4.06.2014 - 930

  Sławomir Michalik (UKSW)

  Sumowalność rozwiązań równań różniczkowych o zmiennych współczynnikach
 • 28.05.2014

  Galina Filipuk (UW)

  Współczynniki rekurencji wielomianów wielokrotnie ortogonalnych
 • 9.04.2014

  Yuliya Bibilo (Higher School of Economics)

  Isomonodromic deformation of linear meromorphic differential system in the Birkhoff standard form
 • 2.04.2014

  Tomasz Z. Szarek (IM PAN)

  Operatory analizy harmonicznej w kontekście dunklowskim
 • 19.03.2014

  Grzegorz Łysik (UJK, IM PAN)

  Charakteryzacja funkcji poliharmonicznych
 • 5.03.2014

  Radosław Kycia (Uniwersytet Warszawski)

  Uogólnienia równań Lane-Emdena i Lane-Fowlera
 • 26.02.2014

  Stefan Hilger

  Lie groups and difference equations
 • 29.01.2014

  Jacques Sauloy (Toulouse University)

  q-Stokes phenomenon
 • 22.01.2014

  Jacques Sauloy (Toulouse University)

  q-degeneracies
 • 15.01.2014

  Agnieszka Tereszkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)

  C-,S- funkcje niezmiennicze na orbitach grupy Weyla jako wielomiany Czebyszewa I i II rodzaju n zmiennych
 • 4.12.2013

  Alina Dobrogowska (Uniwersytet w Białymstoku)

  Układy całkowalne związane z deformacją grupy obrotów
 • 27.11.2013

  Vladimir Mityushev (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie )

  Constructive methods for boundary value problems for multiply connected domains and their applications
 • 13.11.2013

  Jan L. Cieśliński (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki )

  Algebry Clifforda, układy całkowalne i geometria różniczkowa
 • 30.10.2013

  Maciej Nieszporski (Wydział Fizyki UW)

  Całkowalne równania różnicowe i całkowalne korespondencje
 • 9.10.2013

  Stefan Hilger (Katholische Universitaet Eichstaett)

  An algebraic approach to special functions
 • 5.06.2013 - 1100

  Edmundo J. Huertas Cejudo (Coimbra Univ.)

  Electrostatic models for zeros of orthogonal polynomials
 • 22.05.2013 - 1040

  Galina Filipuk (Uniwersytet Warszawski)

  Wielomiany wielokrotnie ortogonalne i ich własności
 • 15.05.2013

  Grzegorz Łysik (IM PAN)

  Zasada maksimum dla funkcji harmonicznych Dunkla
 • 3.04.2013

  Sławomir Michalik (UKSW)

  O pewnych formulach typu Pizzettiego
 • 20.03.2013

  Paweł Wójcicki

  Funkcja i jądro Bergmana, podstawowe własności, tożsamość Schiffera - Suszczyńskiego.
 • 13.03.2013

  Grzegorz Łysik (IM PAN)

  Transformacja Dunkla
 • 6.03.2013 - Wielomiany harmoniczne Dunkla

  Grzegorz Łysik (IM PAN)

   
 • 27.02.2013

  Grzegorz Łysik (IM PAN)

  Operatory niezmiennicze względem grupy Coxetera
 • 16.01.2013

  Grzegorz Łysik (IM PAN)

  Układy pierwiastkowe i grupy Coxetera
 • 9.01.2013

  Grzegorz Łysik (IM PAN)

  Grupa odbić i układy pierwiastkowe
 • 12.12.2012 - 1045

  Walter Van Assche (Katholieke Universiteit Leuven )

  Unicity of certain solutions of the discrete Painlevé II equation
 • 28.11.2012

  Sławomir Michalik (UKSW)

  O równaniach moment-różniczkowych i ich związku z sumowalnością
 • 14.11.2012

  Paweł Szablowski (Politechnika Warszawska)

  Rodziny rozkładów Askey–Wilsona i ich uogólnienia

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image