A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Seminars in IMPAN

Number Theory

prof. dr hab. Andrzej Schinzel

Wednesday, 11.15-12.45, room 105

 • 29.12.2017
  Jędrzej Garnek (UAM)
  Abelian varieties over p-adic fields
 • 15.12.2017
  B. Naskręcki
  Generalized Fermat's equation of type (2,3,n)
 • 1.12.2017
  Oleksiy Klurman
  Dynamical properties of arithmetic sequences
 • 17.11.2017
  Jarosław Grytczuk
  From 1-2-3 Conjecture to Riemann Hypothesis
 • 3.11.2017
  Andrzej Schinzel
  On the least number k>2 units of a given number field that sum to zero
 • 20.10.2017 - Piątek
  Mariusz Skałba
  On the equation (x²+y²)² - D(z²+t²)² = 1 - c.d.
 • 4.10.2017
  Mariusz Skałba
  On the equation (x²+y²)² - D(z²+t²)² = 1
 • 7.06.2017
  Marek Wolf (UKSW)
  Some conjectures on the gaps between consecutive primes
 • 24.05.2017
  Andrzej Schinzel
  1. Distribution of the Stern sequence modulo a prime - c.d.
  2. (possibly) A result of P. Pollock
 • 10.05.2017
  Andrzej Schinzel
  Distribution of the Stern sequence modulo a prime - c.d.
 • 26.04.2017
  Andrzej Schinzel
  Distribution of the Stern sequence modulo a prime
 • 05.04.2017
  William Mance
  Normal numbers for the Cantor series expansions and possible applications in algebraic geometry
 • 22.03.2017
  Mariusz Skałba
  An improvement of a lemma from Gauss's first proof of the quadratic reciprocity
 • 22.02.2017 godz. 9.15
  Mariusz Skałba
  Iloczyny parami różnych liczb z przedziału 2,3,...,n będące wysokimi potęgami
  Andrzej Schinzel
  O uniwersalnym wykładniku
 • 8.02.2017
  Andrzej Schinzel
  1. problemy związane z ciągiem Prouheta-Thuego-Morse'a,
  2. problem W. Bednarka
 • 25.01.2017
  Andrzej Schinzel
  O pracach A. Rotkiewicza z teorii liczb
 • 14.12.2016
  Paweł Karasek
  Odstępy między liczbami pierwszymi
 • 30.11.2016
  Andrzej Schinzel
  Czynniki wielomianów Sterna - c.d.
 • 16.11.2016
  Andrzej Schinzel
  Czynniki wielomianów Sterna - c.d.
 • 19.10.2016
  Andrzej Schinzel
  O pewnych konsekwencjach hipotezy H - c.d.
  Czynniki wielomianów Sterna
 • 5.10.2016
  Andrzej Schinzel
  Report on the conferences he took part in the summer
  Choosing the time for the seminar in the academic year 2016/2017
 • 11.05.2016
  Andrzej Schinzel
  The paper of B. Hough, Solution of the minimum modulus problem for covering systems, Ann. of Math. 181 (2015), 361-382.
 • 27.04.2016
  Maciej Zakarczemny
  On some cancellation algorithms
 • 30.03.2016
  Mariusz Skałba
  Patterns in continued fraction of square root of a prime
 • 16.03.2016
  A. Schinzel
  On the congruence f(x)+g(y)+c≡0(mod xy), II (the quadratic case)
 • 2.03.2016
  A. Schinzel
  A solution of the problem of M. Borodzik
 • 17.02.2016
  P. Karasek
  On the small gaps between consecutive primes - c.d.
  A. Schinzel
  On the meeting at Banff on algebraic numbers
 • 3.02.2016
  P. Karasek
  On the small gaps between consecutive primes - c.d.
 • 20.01.2016
  P. Karasek
  On the small gaps between consecutive primes
 • 23.12.2015
  P. Achinger
  Bounded gaps between primes after J. Maynard
 • 9.12.2015
  A. Schinzel
  On J. Browkin and K. F. Roth dead last month
 • 25.11.2015
  A. Schinzel
  Linear recurrences
 • 28.10.2015
  A. Schinzel
  Some results of J.W.S. Cassels and of K. Szymiczek, dead this summer
 • 14.10.2015
  Jacek Pomykała
  Wielkie sito i problem SDLPC
 • 2.10.2015
  A. Schinzel
  Niektóre wyniki przedstawione na konferencjach, w których uczestniczył
 • 12.06.2015
  Andrzej Schinzel (IM PAN)
  O historii elementarnej teorii liczb (III)
  P. Karasek
  O liczbach Chena - c.d.
 • 15.05.2015
  G. Soydan
  Diophantine equations with Bernoulli polynomials
 • 8.05.2015
  Andrzej Schinzel (IM PAN)
  O historii elementarnej teorii liczb (II)
 • 24.04.2015
  Andrzej Schinzel (IM PAN)
  O historii elementarnej teorii liczb (I)
 • 10.04.2015
  Aleksander Zabłocki
  O sumach czterech kwadratów parami względnie pierwszych raz jeszcze
 • 20.03.2015
  Aleksander Zabłocki
  O sumach czterech kwadratów parami względnie pierwszych raz jeszcze
 • 6.03.2015
  A. Schinzel
  Zwrotne wielomiany Sterna
 • 20.02.2015
  Mariusz Skałba
  Rozszerzenie twierdzenia Fermata o sumach dwóch kwadratów na inne liczby pierwsze
  Jerzy Browkin
  Przykłady elementów cyklotomicznych
 • 6.02.2015
  Jacek Pomykała (MIM UW)
  Liczby B-wyjątkowe i ich zastosowania w kryptologii
 • 9.01.2015
  Andrzej Schinzel
  Ciągi rekurencyjne trzeciego rzędu
 • 12.12.2014
  Andrzej Schinzel
  O równaniu diofantycznym x2 + x+1 =yz
 • 28.11.2014
  Nikolay Moshchevitin (Moskwa)
  Khintchine's and Jarník's results in Diophantine approximation and their development
 • 14.11.2014
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Liczba klas ciał abelowych rzeczywistych
 • 30.05.2014
  Andrzej Schinzel
  Wielomiany Sterna jako liczniki ułamków łańcuchowych
 • 16.05.2014
  Poj Lertchoosakul (IMPAN)
  Complexity of the set of Liouville numbers in positive characteristic
 • 18.04.2014
  Maciej Gawron (UJ)
  Arytmetyczne własności wielomianów Sterna
 • 4.04.2014
  Andrzej Schinzel (IM PAN)
  O kongruencji f(x)+g(y)+c≡0 mod xy
 • 21.03.2014
  Janusz Szmidt (WIŁ)
  Konstrukcja ciągów de Bruijna i nieliniowe rejestry przesuwne
 • 7.03.2014
  Andrzej Schinzel (IM PAN)
  Kongruencja f(x) +g(y) + c =0 (mod xy) - c.d.
 • 21.02.2014
  Andrzej Schinzel (IM PAN)
  Kongruencja f(x) +g(y) + c =0 (mod xy) - c.d.
 • 7.02.2014
  Andrzej Schinzel (IM PAN)
  Kongruencja f(x) +g(y) + c =0 (mod xy)
 • 24.01.2014
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Kongruencja axm+byn+c=0(mod xy) - c.d.
 • 3.01.2014
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Kongruencja axm+byn+c=0(mod xy)
 • 20.12.2013
  Mariusz Skałba
  Proste kontrprzykłady do zasady lokalno-globalnej Hassego (Simple counterexamples to Hasse principle)
 • 6.12.2013
  Jerzy Browkin (IMPAN)
  Modyfikacje sita Eratostenesa
 • 29.11.2013
  Bartosz Naskręcki (UAM, Wydział Matematyki i Informatyki)
  Rodziny krzywych eliptycznych parametryzowane przez formy kwadratowe
 • 15.11.2013
  Maciej Ulas (UJ)
  O równaniach diofantycznych zawierających potęgi
 • 19.04.2013
  M. Skałba, A. Schinzel
  O równaniu diofantycznym (x2 +y2)2-D(z2 +t2)2=c, gdzie c=1,2,-2.
 • 5.04.2013
  Andrzej Schinzel
  O podzielności 1k+...+nk|1km+...+nkm - c.d.
 • 22.03.2013
  Andrzej Schinzel
  1. O sumach czterech kwadratów - dokończenie
  2. O podzielności 1k+...+nk|1km+...+nkm
 • 8.03.2013
  Jerzy Browkin
  Zera wielokrotne funkcji zeta Dedekinda w pasie krytycznym - c.d.
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  O sumach czterech kwadratów
 • 8.02.2013
  Jerzy Browkin
  Zera wielokrotne funkcji zeta Dedekinda w pasie krytycznym
 • 23.01.2013
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  O pracach Erdősa na temat sumy dzielników i funkcji Eulera - c.d.
 • 9.01.2013
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  O pracach Erdősa na temat sumy dzielników i funkcji Eulera - c.d.
 • 12.12.2012
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  O pracach Erdősa na temat sumy dzielników i funkcji Eulera - c.d.
 • 28.11.2012
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  O pracach Erdősa na temat sumy dzielników i funkcji Eulera - c.d.
 • 14.11.2012
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Podzielność przez (ak-bk)/(a-b) - c.d.
  O pracach Erdősa na temat sumy dzielników i funkcji Eulera
 • 31.10.2012
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Podzielność przez (ak-bk)/(a-b)
 • 19.10.2012
  Jerzy Browkin
  O pracy J. Urbanowicza na temat pewnych elementów w grupie K2(F)
 • 5.10.2012
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Prace Jerzego Urbanowicza z matematyki czystej
 • 18.05.2012
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Układ równań x12 +x22 +...+xn2 =a, y12+y22+...+yn2=b, x1y1+x2 y2 +...+xnyn =c - c.d.
 • 4.05.2012
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Układ równań x12 +x22 +...+xn2 =a, y12+y22+...+yn2=b, x1y1+x2 y2 +...+xnyn =c
 • 20.04.2012
  Bartłomiej Bzdęga (UAM Poznań)
  O liczbie niezerowych współczynników wielomianu podziału koła rzędu 2 i 3
 • 5.04.2012
  Andrzej Paszkiewicz (PW)
  O wynikach badań nad rzadkimi wielomianami nieprzywiedlnymi nad GF(p)
 • 23.03.2012
  Maciej Ulas (IM UJ)
  O równaniu Brocarda-Ramanujana i jego uogólnieniach
 • 9.03.2012
  Jerzy Browkin (IMPAN)
  Rozwiązania pewnych układów równań w liczbach całkowitych
 • 24.02.2012
  M. Zakarczemny (IMPAN)
  Liczba rozwiązań równania liniowego o współczynnikach z grupy abelowej II
 • 27.01.2012
  Jerzy Browkin (IMPAN)
  Ciała o kwaternionowej grupie Galois
 • 13.01.2012
  A. Schinzel
  Dzielniki stałe form wielu zmiennych - c.d.
 • 30.12.2011
  A. Schinzel
  Dzielniki stałe form wielu zmiennych - c.d.
 • 16.12.2011
  A. Schinzel
  Dzielniki stałe form wielu zmiennych - c.d.
 • 2.12.2011
  A. Schinzel
  Dzielniki stałe form wielu zmiennych - c.d.
 • 18.11.2011
  A. Schinzel
  Dzielniki stałe form wielu zmiennych - c.d.
 • 4.11.2011
  M. Zakarczemny
  Liczba rozwiązań równania liniowego o współczynnikach z grupy abelowej - c.d.
  A. Schinzel
  Dzielniki stałe form wielu zmiennych (II)
 • 21.10.2011
  M. Zakarczemny (IMPAN)
  Liczba rozwiązań równania liniowego o współczynnikach z grupy abelowej - c.d.
 • 7.10.2011
  M. Zakarczemny (IMPAN)
  Liczba rozwiązań równania liniowego o współczynnikach z grupy abelowej
 • 13.05.2011
  M. Zakarczemny (IMPAN)
  Liczba rozwiązań równania liniowego o współczynnikach z grupy abelowej
 • 29.04.2011
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Pierwiastki pierwotne a reszty kwadratowe
 • 15.04.2011
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Pierwiastki pierwotne a reszty kwadratowe
 • 1.04.2011
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Wspólne uogólnienie twierdzeń Hassego i Lubelskiego
  O problemie A. Paszkiewicza
 • 18.03.2011
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  O dzielnikach stałych wielomianów wielu zmiennych - c.d.
 • 4.03.2011
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  O dzielnikach stałych wielomianów wielu zmiennych - c.d.
 • 18.02.2011
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  O dzielnikach stałych wielomianów wielu zmiennych
 • 7.01.2011
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Uwagi o wielomianach Sterna
  O dzielnikach stałych wielomianów wielu zmiennych
 • 10.12.2010
  Maciej Ulas (UJ)
  Arytmetyczne własności wielomianów Sterna
 • 26.11.2010
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Własność form quasi-diagonalnych - dokończenie
  Stanisław Spież (IMPAN)
  O pracy T. Tassy On proper secrets, (t,k)-bases and linear codes (Des. Codes Cryptogr. 2009)
 • 12.11.2010
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Własność form quasi-diagonalnych - c.d.
 • 29.10.2010
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Własność form quasi-diagonalnych - c.d.
 • 15.10.2010
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Własność form quasi-diagonalnych
 • 1.10.2010
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Czynniki pierwsze wartości wielomianów
 • 14.05.2010
  Maciej Ulas (UJ)
  O typie rozkładalności trójmianów niskich stopni
  Mariusz Skałba (UW)
  Ciągi rekurencyjne trzeciego rzędu jako sumy kwadratów
 • 30.04.2010
  Maciej Ulas (UJ)
  O typie rozkładalności trójmianów niskich stopni
 • 13.04.2010
  Andrzej Schinzel
  Równe wartości trójmianów - c.d.
 • 30.03.2010
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Równe wartości trójmianów
 • 19.03.2010
  M. Skałba (MIM UW)
  Ciągi rekurencyjne i sumy kwadratów
 • 05.03.2010
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Własność form diagonalnych - c.d.
 • 26.02.2010
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Własność form diagonalnych
 • 12.02.2010
  K. Cwalina (UW)
  Liczba rozwiązań kongruencji liniowej w produkcie kartezjańskim
 • 29.01.2010
  K. Cwalina (UW)
  Liczba rozwiązań kongruencji liniowej w produkcie kartezjańskim
 • 18.12.2009
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Iloczyny reszt - c.d.
 • 27.11.2009
  Andrzej Schinzel
  O iloczynach reszt - ciąg dalszy
 • 13.11.2009
  Maciej Ulas (UJ)
  O skręceniach wyższych rzędów krzywych eliptycznych raz jeszcze
 • 30.10.2009
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Iloczyny reszt - c.d.
  Relacja z konferencji z Teorii Liczb, 17 - 19 października na Kinki University, Iizuka, Fukuoka (Japonia)
 • 2.10.2009
  Andrzej Schinzel
  Iloczyny reszt
 • 5.06.2009
  Charles Samuels (Max-Planck-Institut, Bonn)
  Reducing the ultrametric Mahler measure to a finite set
 • 15.05.2009
  Jarosław Wróblewski (UWr)
  Rekordy obliczeniowe w teorii liczb
 • 8.05.2009
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Wspólne wartości dwu trójmianów
 • 17.04.2009
  Władysław Narkiewicz (Uniwersytet Wrocławski)
  Kilka otwartych problemów
 • 2.04.2009
  Grzegorz Banaszak (UAM)
  Zasada Hasse dla grup Mordella-Weila
 • 20.02.2009
  Bogdan Szydło (UAM)
  O iloczynach L-funkcji form parabolicznych
 • 6.02.2009
  Marcin Pilipczuk (Uniwersytet Warszawski)
  Asymptotyka ciągu EKG
  Andrzej Schinzel (IM PAN)
  Pewna własność liczb bezkwadratowych
 • 16.01.2009
  Tadeusz Pezda (Uniwersytet Wrocławski)
  Cykle dla przekształceń wielomianowych
 • 9.01.2009
  R. Marszałek (Uniwersytet Opolski)
  Struktura grupy jednostek rzeczywistego ciała abelowego jako modułu nad jego grupą Galois
 • 19.12.2008
  Alfred Czogała (Uniwersytet Śląski)
  Pierścienie Witta podpierścieni ciał globalnych
 • 5.12.2008
  Stefan Barańczuk (UAM Poznań)
  O rzędach liczb algebraicznych modulo ideały pierwsze
  Piotr Hofman (MIM UW)
  Pewne przypuszczenia dotyczące ciągu EKG
 • 18.11.2008
  Maciej Ulas
  1. O dwóch problemach Sierpińskiego
  2. Skręcenia wyższych rzędów par i trójek krzywych eliptycznych o dodatniej randze
 • 4.11.2008
  Andrzej Rotkiewicz
  Ciągi Lehmera
 • 21.10.2008
  Andrzej Schinzel
  Ciągi Sidona
  Jerzy Browkin
  Hipoteza abc dla wielomianów
  Andrzej Rotkiewicz
  Ciągi Lehmera (dokończenie)
 • 7.10.2008
  Andrzej Schinzel
  Liczba wyrazów potęgi wielomianu
  Andrzej Rotkiewicz
  Ciągi Lehmera
 • 6.05.2008
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Teoria liczb w pracach matematyków polskich na obczyźnie
 • 22.04.2008
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Prace W. Narkiewicza z teorii liczb - c.d.
 • 8.04.2008
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Prace teorioliczbowe Narkiewicza
 • 18.03.2008
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Sumy potęg form liniowych - c.d.
 • 11.03.2008
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Sumy potęg form liniowych - c.d.
 • 22.01.2008
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Sumy potęg form liniowych - c.d.
 • 11.12.2007
  Maciej Ulas
  Punkty wymierne na powierzchniach eliptycznych
 • 27.11.2007
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Sumy potęg form liniowych - c.d.
 • 20.11.2007
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Sumy potęg form liniowych - c.d.
 • 13.11.2007
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Sumy potęg form liniowych - c.d.
 • 6.11.2007
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  1. Zredukowana długość wielomianu (zakończenie)
  2. Sumy potęg form liniowych
 • 30.10.2007
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Zredukowana długość wielomianu - c.d.
 • 2.10.2007
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Zredukowana długość wielomianu
 • 3.04.2007
  Andrzej Schinzel (IMPAN)
  Praca wspólna z J. Hančlem i J. Šustekiem - c.d.

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image