A+ CATEGORY SCIENTIFIC UNIT

Seminars in IMPAN

Mathematical statistics and the theory of stochastic processes with applications

dr hab. Antoni Leon Dawidowicz

Wednesday, 9.30-11.00, IMPAN Kraków, III p.

 • 22.01.2014

  Anna Czapkiewicz
  Estymacja parametrów przełącznikowych modeli wielowymiarowych szeregów czasowych
 • 15.01.2014

  Michał Stachura (UJK Kielce)
  O pewnym stochastycznym modelu akcji internetowych pierwszej i drugiej ceny
 • 8.01.2014

  Przemysław Rola (UEK, doktorant UJ)
  Arbitraż na rynkach z proporcjonalnymi kosztami transakcji
 • 18.12.2013

  Anna Sulima
  Rozszerzony model Blacka–Scholesa
 • 11.12.2013

  Anna Sulima (UJ)
  Martyngały podwójne w sensie Elliota - c.d.
 • 27.11.2013

  Anna Sulima (UJ)
  Martyngały podwójne w sensie Elliota
 • 30.10.2013 godz. 9.30

  Spotkanie organizacyjne
 • 19.12.2012

  Jan Pudełko (Politechnika Krakowska)
  Estymacja parametrów rozkładów skośnie eliptycznych

 • 12.12.2012

  Katarzyna Bocheńska (UJ)
  Sterowanie optymalne
 • 5.12.2012

  Jerzy Rydlewski (AGH)
  Wygładzanie rozkładów dyskretnych
 • 28.11.2012

  Przemysław Rola
  Asymptotyczny arbitraż dla strategii prostych, z uwzględnieniem ryzyka płynności
 • 21.11.2012

  Justyna Ogorzały
  Miary niezmiennicze i liniowy model turbulencji
 • 14.11.2012

  Antoni Leon Dawidowicz
  Oryginalny dowód twierdzenia Wonga-Zakai

 • 7.11.2012

  Iwona Suma (UJ)
  Aproksymacja Wonga-Zakai dla równania Lasoty

 • 24.10.2012

  Przemysław Rola (UJ)
  Arbitraż z kosztami transakcji
 • 17.10.2012

  Agnieszka Szarek-Łoś (International Paper)
  Wykorzystanie środków Unii Europejskiej na komputeryzację na przykładzie powiatu nowosądeckiego
 • 10.10.2012
 - 830
  Dariusz Zawisza (UJ)
  Od racjonalnych oczekiwań do matematyki finansowaj

 • 30.05.2012

  Agnieszka Szarek-Łoś (International Paper)
  Systemy informatyczne w gospodarce
 • 16.05.2012

  Barbara Wodecka (UJK Kielce)
  Estymacja indeksu stabilności
 • 9.05.2012

   
  Spotkanie poświęcone pamięci prof. Ryszarda Zielińskiego
 • 25.04.2012

  Przemysław Rola (UJ)
  Modelling liquidity effects in discrete time (na podstawie artykułu Çetina, Rogersa o tym samym tytule)
 • 18.04.2012

  Iwona Suma (UJ)
  Ogólne równania optymalnej filtracji nieliniowej, interpolacji i ekstrapolacji częściowo obserwowanych procesów stochastycznych
 • 4.04.2012

  Elżbieta Gajecka (WSB NLU Nowy Sącz)
  Mieszanie a słaba zależność w szeregach czasowych
 • 28.03.2012

  Sebastian Baran (UJ)
  Sterowanie stochastyczne w czasie dyskretnym - równanie Bellmana (II)
 • 21.03.2012

  Sebastian Baran (UJ)
  Sterowanie stochastyczne w czasie dyskretnym - równanie Bellmana
 • 14.03.2012

  Anna Sulima (UJ)
  Stabilność stochastycznych układów dynamicznych

 • 7.03.2012

  Przemysław Rola (UJ)
  Arbitraż na niepłynnych rynkach finansowych
  (Arbitrage in illiquid markets)
 • 11.01.2012

  Iwona Suma (UJ)
  Wprowadzenie do rachunku Malliavina - c.d.
 • 4.01.2012

  Przemysław Rola (UJ)
  Wprowadzenie do rachunku Malliavina

 • 21.12.2011

  Jerzy Rydlewski (AGH)
  O pewnych estymatorach gęstości
 • 14.12.2011

  Anna Sulima (UJ)
  Dynamiczne, stochastyczne modele makroekonometryczne i estymacja bayesowska
 • 30.11.2011

  Przemysław Rola (UJ)
  Liquidity risk and price impacts
 • 23.11.2011

  Justyna Ogorzały (UJ)
  Metoda eliminacji Gaussa i jej zastosowania
 • 16.11.2011

  Dariusz Zawisza (UJ)
  Equity-Linked Insurance

 • 9.11.2011
 - 730
  Sebastian Baran (UJ)
  Dywidendy w ubezpieczeniach (cz. II)
 • 26.10.2011

  Antoni Leon Dawidowicz (UJ)
  Aproksymacja Wonga-Zakai

 • 19.10.2011

  Sebastian Baran (UJ)
  Dywidendy w ubezpieczeniach (cz. I)

 • 12.10.2011

  Iwona Suma (UJ)
  Metody wyprowadzenia wzoru Blacka-Scholesa
 • 20.04.2011

  Grzegorz Sroka
  Nierówność Markowa i jej zastosowania
 • 13.04.2011

  Michał Markun (Uniwersytet we Florencji)
  Adaptacja rozkładu a priori Littermana do modeli VAR z kointegracją

 • 6.04.2011

  Antoni Leon Dawidowicz
  Jerzy Spława-Neyman - Ojciec nowoczesnej statystyki (w trzydziestą rocznicę śmierci)

 • 30.03.2011

  Dariusz Zawisza (UJ)
  Zasada programowania dynamicznego w modelach stochastycznych
 • 23.03.2011

  Sebastian Baran (UJ)
  Rozkłady dywidend w modelu ryzyka opisanym procesem Levy'ego - cz. II
 • 16.03.2011

  Sebastian Baran (UJ)
  Rozkłady dywidend w modelu ryzyka opisanym procesem Levy'ego - cz. I
 • 9.03.2011

  Przemysław Rola
  Arbitraż w ułamkowym modelu Blacka-Scholesa c.d.
 • 26.01.2011

  Przemysław Rola (UJ)
  Arbitraż w ułamkowym modelu Blacka-Scholesa - cz. II

 • 19.01.2011

  Grzegorz Sroka
  Rachunek krakowianowy i jego zastosowanie w astronomii i geodezji
 • 12.01.2011

  Konrad Nosek (AGH)
  Regresja z ograniczeniami
 • 5.01.2011

  Konrad Nosek (AGH)
  Wykrywanie punktu zmiany przy ograniczeniach na kształt alternatyw

 • 15.12.2010

  Przemysław Rola (UJ)
  Arbitraż w ułamkowym modelu Blacka-Scholesa
 • 1.12.2010

  Dariusz Zawisza (UJ)
  Transformacja Wanga

 • 24.11.2010

  Przemysław Rola (UJ)
  Ułamkowe procesy Wienera - cz. II
 


 • 17.11.2010

  Przemysław Rola (UJ)
  Ułamkowe procesy Wienera

 • 10.11.2010

  Sebastian Baran (UJ)
  Problem optymalizacji dywidend z uwzględnieniem kosztów transakcji dla spektralnie ujemnego procesu Lévy'ego
 • 3.11.2010

  Sebastian Baran (UJ)
  Sterowanie w ubezpieczeniach
 • 27.10.2010

  Antoni Leon Dawidowicz (UJ)
  O wielowymiarowej analizie wariancji

 • 20.10.2010

  Anna Komandowska (UJ)
  Metoda funkcji dołujących

 • 13.10.2010

  Przemysław Rola (UJ)
  Asymptotyczny arbitraż
 • 2.06.2010

  Przemysław Rola (UJ)
  Wypukłe miary ryzyka - cz. II
 • 19.05.2010

  Przemysław Rola (UJ)
  Wypukłe miary ryzyka
 • 28.04.2010

  Ewa Marciniak (AGH)
  Rozwiązania lepkościowe i ich związki z równaniami Hamiltona-Jacobiego-Bellmana
 • 21.04.2010

  Anna Komandowska (UJ)
  Operatory pseudoróżniczkowe i ich związki z procesami Markowa - cz. II

 • 14.04.2010

  Anna Komandowska (UJ)
  Operatory pseudoróżniczkowe i ich związki z procesami Markowa
 • 31.03.2010

  Michał Kusy (StatSoft, doktorant UJ)
  Meta-Analiza
 • 24.03.2010

  Jerzy Rydlewski (AGH, doktorant UJ)
  Współczesna asymptotyczna teoria wnioskowania statystycznego
 • 17.03.2010

  Dariusz Zawisza (UJ)
  Równania typu parabolicznego i wzór Feynmanna-Kaca
 • 10.03.2010

  Sebastian Baran (UJ)
  Proces nadwyżki finansowej - prawdopodobieństwo ruiny - cz. II (przypadek z grubymi ogonami)

 • 3.03.2010

  Sebastian Baran (UJ)
  Proces nadwyżki finansowej - prawdopodobieństwo ruiny
 • 27.01.2010

  Przemysław Rola (UJ)
  Ergodyczne własności półgrup operatorów na miarach
 • 20.01.2010

  Barbara Wodecka (UJK Kielce)
  Estymacja indeksu ekstremalnego szeregów finansowych w oparciu o rekordowe zwroty

 • 13.01.2010

  Dariusz Zawisza (UJ)
  Rachunek Malliavina i jego zastosowania w ekonomii

 • 6.01.2010

  Anna Komandowska (UJ)
  Metoda funkcji dołujących jako narzędzie badania stabilności rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych
 • 16.12.2009

  Antoni Leon Dawidowicz (UJ)
  Omówienie najciekawszych referatów z konferencji w Wiśle

 • 2.12.2009

  Anna Czapkiewicz (AGH)
  Funkcje copula - praktyczne przykłady

 • 25.11.2009

  Sebastian Baran (UJ)
  Funkcje copula 


 • 18.11.2009

  Jerzy Rydlewski (AGH, UJ)
  Estymatory regresji uogólnionej i ich asymptotyczne własności
 • 4.11.2009

  Jerzy Rydlewski (AGH, UJ)
  Rozkłady graniczne estymatorów w modelu regresji uogólnionej - przegląd literatury
 • 28.10.2009

  Anna Komandowska (UJ)
  Inkluzje uogólnione
 • 21.10.2009

  Przemysław Rola (UJ)
  Zabezpieczenie kwantylowe
 • 14.10.2009

  Dariusz Zawisza (UJ)
  Zastosowanie równań Kołmogorowa do estymacji parametrów

 • 10.06.2009

  Justyna Stefaniak
  Współczesna ochrona zdrowia a matematyka - cz. II

 • 3.06.2009

  Jerzy Rydlewski (AGH)
  Asymptotyczna normalność estymatorów w modelu gamma-regresji

 • 13.05.2009

  Justyna Stefaniak
  Współczesna ochrona zdrowia a matematyka
 • 6.05.2009

  Stanisław Burys
  Co to jest biologia obliczeniowa?
 • 29.04.2009

  Artur Bator (UMCS)
  Charakterystyki i zbieżności elementów losowych w przestrzeniach metrycznych
 • 22.04.2009

  Grzegorz Szulich (UJ)
  Ułamkowy proces Wienera
 • 8.04.2009

  Agnieszka Deszyńska (UJ)
  Model hazardów proporcjonalnych Coxa

 • 1.04.2009

  Anna Czapkiewicz (AGH), Antoni Leon Dawidowicz (UJ)
  Estymacja stopy zwrotu w modelach z replikacjami, cz. II

 • 25.03.2009

  Dariusz Zawisza (UJ)
  Czasy lokalne

 • 18.03.2009

  Anna Czapkiewicz (AGH), Antoni Leon Dawidowicz (UJ)
  Estymacja stopy zwrotu w modelach z replikacjami

 • 11.03.2009

  Katarzyna Brzozowska-Rup (Politechnika Świętokrzyska)
  Zastosowanie algorytmu filtru cząsteczkowego do prognozowania i filtracji w teorii szeregów czasowych

 • 4.03.2009

  Jerzy Rydlewski (AGH, doktorant IM UJ)
  Asymptotyczne własności estymatorów największej wiarogodności w pewnym modelu beta-regresji


Rewrite code from the image

Reload image

Reload image