JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Katalog Zajęć

Zgodnie z ramowym programem studiów każdy z doktorantów IM PAN studiuje według programu indywidualnego. Zwykłe wykłady uniwersytetckie częœsto realizowane są w uniwersytetach. Po ich zakończeniu, ich zaliczenia mogą byc uznane przez studia doktoranckie w IM PAN. Nasz program głównie oferuje seminaria i zajecia w postaci lektur monograficznych. Te drugie są dobrane dokładnie do indywidualnych potrzeb doktorantów, a zatem nalezy skontaktowac się z prowadzącym je pracownikiem naukowym przed rozpoczęciem semestru. Poniżej podajemy niektóre przykłay lektur monograficznych.

Seminaria 30 godzin na semestr

Seminaria 30 godzin na rok

Przykłady lektur monograficnych

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek