Katalog Zajęć

Zgodnie z ramowym programem studiów każdy z doktorantów IM PAN studiuje według programu indywidualnego. Zwykłe wykłady uniwersytetckie częœsto realizowane są w uniwersytetach. Po ich zakończeniu, ich zaliczenia mogą byc uznane przez studia doktoranckie w IM PAN. Nasz program głównie oferuje seminaria i zajecia w postaci lektur monograficznych. Te drugie są dobrane dokładnie do indywidualnych potrzeb doktorantów, a zatem nalezy skontaktowac się z prowadzącym je pracownikiem naukowym przed rozpoczęciem semestru. Poniżej podajemy niektóre przykłay lektur monograficznych.

Seminaria 30 godzin na semestr

Seminaria 30 godzin na rok

Przykłady lektur monograficnych

Przedmiot rozwijający umiejętnosci dydaktyczne

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek