JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Regulamin

Regulamin Konkursu dla młodych matematyków za najlepszy referat wygłoszony na Konferencji Zastosowań Matematyki

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby, które w dniu 1 stycznia roku, w którym odbywa się Konferencja, nie ukończyły 32 lat.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wypełnić zgłoszenie znajdujące się na stronie internetowej Konferencji i przesłać je do Komitetu Organizacyjnego. W terminie ustalonym w komunikacie nr 1 należy przesłać streszczenie referatu, a przed rozpoczęciem Konferencji również rozszerzoną wersję pracy (np. preprint, odbitkę).
 3. Po zapoznaniu się z tematyką zgłoszeń Rada Programowa powołuje jury Konkursu.
 4. Członkowie jury są obecni podczas prezentacji uczestników Konkursu, a następnie oceniają je, biorąc pod uwagę:
  • jakość uzyskanego wyniku,
  • jasne sformułowanie zagadnienia,
  • przejrzyste przedstawienie rozwiązania,
  • poprawność układu referatu,
  • poprawność języka,
  • staranność w przygotowaniu materiałów,
  • właściwe wykorzystanie czasu przeznaczonego na prezentację,
  • komunikatywność w dyskusji.
 5. Orzeczenie jury jest ogłaszane podczas uroczystej kolacji.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek