JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

L Konferencja

W dniach 12 do 17 września 2022 roku odbyła się w ośrodku AMW Rewita Kościelisko w Zakopanem-Kościelisku Pięćdziesiąta Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki.

Konferencja jest organizowana przez Centrum Zastosowań Matematyki IMPAN wspólnie z Centrum Dioscuri Topologicznej Analizy Danych.

Celem konferencji jest prezentacja metod matematycznych mających zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki narodowej, w szczególności w przemyśle, ubezpieczeniach, finansach, bankowości, kolejnictwie, transporcie itp.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość przedstawienia skonstruowanych przez siebie modeli matematycznych na odpowiednich sesjach tematycznych.

Począwszy od XXX Konferencji jest fundowana co roku nagroda dla młodych matematyków (do 32 lat) za najlepszy referat wygłoszony na konferencji. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie oprócz streszczenia szerszej wersji pracy (np. preprint, odbitka). Regulamin konkursu

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek