JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

XL Konferencja

W dniach 30 sierpnia - 6 września 2011 r. odbyła się w Zakopanem-Kościelisku w Domu Wczasowym Siwarna Czterdziesta Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zastosowań Matematyki.

Komitet Organizacyjny Konferencji został powołany przez Komitet Matematyki PANw porozumieniu z Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN i Polskim Stowarzyszeniem Aktuariuszy.

Celem konferencji była prezentacja metod matematycznych mających zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki narodowej, w szczególności w przemyśle, ubezpieczeniach, finansach, bankowości, kolejnictwie, transporcie itp.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość przedstawienia skonstruowanych przez siebie modeli matematycznych na odpowiednich sesjach tematycznych.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek